23. 3. 2017 Kulatý stůl SKAV a EDUin

sobota 18. března 2017 ·

Téma: Proč rodiče zakládají nové školy místo, aby své děti umístili do té nejbližší?

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
Co přinášejí tyto školy české společnosti?
Co těmto rodičům nevyhovuje na systému veřejných škol?
Jací rodiče do takových škol své děti dávají?
Jak vedle sebe mohou fungovat proinkluzivní snahy vedle možnosti zakládat
soukromé školy?
Jak se vyvíjí situace okolo zakládání nových škol v ČR?
Jak můžou rodiče ovlivnit kvalitu své školy?

Pozvaní účastníci
panelové diskuze:
Jindřich Kitzberger, Duhovka Group
Pavel Kraemer, Institut pro podporu inovativního vzdělávání
Lucie Macášková Hejbalová, Projekt ScioŠkol
Petra Sakáčová, Dobrá škol(k)a, Zlín Prštné
Jana Straková, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta UK
Daniela Vodová, Spolek Hůrka, Kutná Hora

Moderuje: Tomáš Feřtek, EDUin

Místo a čas konání: ZŠ Vodičkova 22, Praha 1, 10.00–12.00 hod.

Kontakt: info@skav.cz

0 komentářů: