25. 5. 2017 Kulatý stůl SKAV a EDUin

středa 24. května 2017 ·

Téma: Je potřeba dnes měnit Rámcový vzdělávací program pro základní školy?

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
– K čemu má kurikulum v systému sloužit?
– Jak se má změnit, aby to pomáhalo učení dětí?
– Co by mělo v RVP zůstat zachováno v současné podobě? A proč?
– Co se ve stávajícím kurikulu naopak neosvědčilo?
– Jak by měla probíhat jeho revize? A jak se to děje ve skutečnosti?
– Co bude změna kurikula obnášet pro školy? Co je potřeba, aby po revizi následovalo?

Pozvaní účastníci panelové diskuze:
Iva Cichoňová, ředitelka, ZŠ Angel, Praha 12
Olga Doležalová, učitelka, Společnost Montessori ČR, SKAV
Daniela Růžičková, garantka ICT a Člověk a svět práce, Národní ústav pro
vzdělávání
Karel Tomek, metodik, Národní ústav pro vzdělávání
Jan Tupý, spoluautor koncepce RVP ZV

Moderuje
: Zdeněk Slejška, EDUin

Kulatý stůl se koná 25. května 2017 od 10.00 do 12.00 hodin v ZŠ Vodičkova 22, Praha 1

0 komentářů: