2018 Kurz Rozvoj profesních kompetencí pro pedagogické pracovníky s využitím prvku logoterapie

čtvrtek 5. října 2017 ·

Cílem je zvýšení profesních kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti praktických dovedností uplatnitelných ve výukovém procesu s žáky. Jde zejména o ty oblasti, které souvisí se změnami ve školách.

Práce s problémovým žákem, práce s vinou, šikanou ve školách, vedení k odpovědnosti a přijetí různosti. Naučit pedagogy, jak pracovat na změně postoje a jak tuto dovednost přenést do výukového procesu ve škole.

Zahájení: leden 2018

Konec kurzu: prosinec 2018

Místo konání: Zlín

Kurz je určen pro: pedagogy, školní psychology, speciální pedagogy a další odborníky působící v edukačním prostředí. Více ZDE.

Lektoři: PaedDr. et Mgr. Věra Facová, PhDr. Martin Kupka, Ph.D.

Organizační zajištění: Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství, Olomouc

Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku: www.ipipapp.cz

0 komentářů: