22. 2. 2018 Kulatý stůl SKAV a EDUin

neděle 18. února 2018 ·

Téma: Revize RVP. Komu tím prospějeme?

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
– Podle čeho revidovat rámcové vzdělávací programy?
– Jaká je celospolečenská zakázka pro vzdělávání v ČR?
– Jak vzniká, kdo ji definuje?
– Jak to souvisí s revizí RVP?
– Co může přinést strategie ČR 2030?

Potvrzení účastníci panelové diskuze:
Miroslava Černochová, proděkanka pro zahraniční vztahy, Pedagogická fakulta UK;
Ondřej Charvát, tajemník Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Úřad vlády ČR;
Olga Kofroňová, vedoucí oddělení pro koncepci kurikula, kvalitu a hodnocení ve vzdělávání, Národní ústav pro vzdělávání;
Miloš Rathouský, zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání, Svaz průmyslu a dopravy ČR;
Petra Skalická, členka Výboru pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji, Člověk v tísni.

Moderuje: Tomáš Feřtek, EDUin

Místo a čas konání: Pedagogická fakulta UK, M. Rettigové 4, Praha 1 (místnost R016), v 15.00–17.00. POZOR! ZMĚNA ČASU!

Účast zdarma bez předchozí registrace. Z debaty bude pořízen video záznam.

Záznamy z předchozích kulatých stolů najdete na www.skav.cz

0 komentářů: