22. 3. – 23. 3. 2019 Konference Vzdělání pro budoucnost 2019

čtvrtek 24. ledna 2019 ·

Organizující instituce: Mensa ČR, Svět vzdělání, Národní institut pro další vzdělávání MŠMT, Nakladatelství Fraus

Místo: Novotného lávka 5, Praha

Program: Konference proběhne ve dvou dnech, v rámci kterých se účastníci, až v šesti paralelních sekcích, formou přednášek a workshopů, obeznámí s inovativními metodami ve vzdělávání. Na programu se střídají teoretické přednášky s praktickými tipy pro pedagogy.


Pilíře

1. Rozvoj nadání dětí – jak v dětech objevit jejich potenciál a jak jej rozvíjet
2. Účinné metody učení – konstruktivismus, projektové vyučování, zodpovědnost za vlastní učení,…
3. Digitální vzdělávání – jak děti připravit na průmysl 4.0 a svět, který bude za 20 let vypadat úplně jinak.

Budeme se také zaměřovat na otázku, jak to udělat, aby učitele práce s dětmi bavila a přinášela radost jim i dětem.

Hlavními řečníky konference jsou špičkoví odborníci z dané oblasti, kteří představí teoretické základy, na něž svými přednáškami s příklady dobré praxe navazují další přednášející. Součástí konference jsou i workshopy určené k vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Nedílným přínosem pro účastníky je potom setkání s kolegy z celé republiky a navázání kontaktů s odborníky v oblasti inovace vzdělávání.

Akreditace: Konference má akreditaci MŠMT ze dne 23. 5. 2018 pod č. j. MSMT-15477/2018-1-527; držitelem akreditace je Mensa ČR, která zároveň konferenci organizačně zajišťuje.

Termíny pro přihlašování: včasná registrace do 15. 2. 2019

Bližší informace o konferenci včetně on-line přihlášky najdete na http://konference.mensa.cz.

Přihlašujte se, prosím, co nejdříve, počet míst je omezen. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na adrese konference@mensa.cz nebo na telefonním čísle: 770 177 919.

0 komentářů: