Kulatý stůl Podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání: 20. 6. Brno, 24. 6. České Budějovice

čtvrtek 13. června 2019 ·


Vážené dámy, vážení pánové,
vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rámci přípravy nové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ (dále jen „Strategie 2030+“) nám dovolte Vás pozvat na dva kulaté stoly zaměřené na problematiku podpory učitelů, ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání.

První kulatý stůl se uskuteční 20. června 2019 na Pedagogické fakultě MU v Brně (Poříčí 9 - suterén – galerie RUV). Kulatý stůl proběhne v rámci Brněnské oborově-didaktické konference, jejíž jarní ročník ponese název "O strategickém směřování ve školství: reflexe proměn ve vzdělávací politice".

Konference je zaměřena na širší rámec vývoje ve vzdělávací politice. V dopoledním bloku zazní plenární referáty k vybraným tématům vzdělávací politiky, jako jsou např. vzdělanostní nerovnosti, kurikulum, podpora učitelské profese. V odpoledním bloku budou prezentovány aktuální informace o přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a uskuteční se veřejná konzultace se zástupci praxe (učiteli a řediteli) a vzdělavateli učitelů k problematice podpory pracovníků ve školství.

Pozvánku naleznete ZDE, přihlašování ZDE (popř. zde celý odkaz: http://bit.ly/31fr7fc).

Druhý kulatý stůl se uskuteční 24. června 2019 od 14:00 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10. Cílem akce je opětovně veřejná diskuse k tématu podpory učitelů, ředitelů a dalších pedagogických pracovníků ve Strategii vzdělávací politiky 2030+.

Pozvánku naleznete pod tímto odkazem, přičemž přihlašovat se můžete na e-mail: Lrokos@pf.jcu.cz.

Více informací o přípravě Strategie 2030+ a dalších plánovaných akcích naleznete na webu MŠMT.


S pozdravem

Tým Edu2030+

0 komentářů: