28. 11. 2019 Kulatý stůl SKAV a EDUin

sobota 23. listopadu 2019 ·

Téma: V čem jsou pro nás přínosné Hlavní směry Strategie 2030+?

Akce se koná v rámci veletrhu Schola Pragensis

Místo a čas konání: Kongresové centrum Praha, ul. 5. května 1640/65, Severní sál (Norht Hall) 2. patro

Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:
– Co považujete z navržených hlavních směrů strategie za nejdůležitější? Co tam naopak chybí?
– S jakými rolemi aktérů ve vzdělávání tato strategie počítá (veřejných a soukromých škol, neziskových organizací, zřizovatelů, univerzit)?
– Jak by měl vypadat obsah strategie, aby posloužil jako zadání pro revizi RVP? Na základě čeho zredukujeme učivo na 50 %?
– Co se musí stát, aby byla S 2030+ všeobecně společensky přijatá?
– Jak zajistit, aby byla tato strategie úspěšně implementována?

Potvrzení účastníci panelové diskuze:
Jaromír Beran / ředitel kanceláře ministra, MŠMT
Veronika Doležilová / členka koordinačního výboru, Rodiče za inkluzi
Jaroslav Jirásko / viceprezident Asociace ředitelů ZŠ, ředitel ZŠ Lázně Bělohrad
Filip Kuchař / vedoucí oddělení koncepce a projektů, Magistrát HMP
Jiří Kulich / místopředseda Výboru pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj, Síť středisek ekologické výchovy Pavučina
Klára Laurenčíková / předsedkyně ČOSIV, Ministerstvo zdravotnictví
Jiří Nantl / ředitel CEITEC MU

Moderuje: Silvie Pýchová / SKAV

0 komentářů: