Zveme Vás na Kulatý stůl SKAV a EDUin ve čtvrtek 18. listopadu 2021, od 14.00 do 16.00 hodin ON-LINE

pondělí 15. listopadu 2021 ·

na https://www.facebook.com/SKAVcz na téma: Co se potřebují žáci naučit v době globální klimatické krize?


Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:

— Trápí žáky změna klimatu? Ohrožuje je environmentální úzkost? Kdo s tím může školám pomoci? 

— Co ukázaly o klimatické gramotnosti českých žáků i dospělých aktuální výzkumy? 

— Jak si představit kvalitní klimatické vzdělávání a proč ho potřebujeme? 

— Jak a kde bude prostor v RVP klima vyučovat? Jak to koresponduje se záměry revizí RVP? Jaké existují příklady ze zahraničí? 

— Jakou podporu budou potřebovat učitelé, aby dokázali dobře učit o změně klimatu? 

— V čem sama škola působí jako skryté kurikulum klimatického vzdělávání? Jak podpořit přechod škol k uhlíkové neutralitě?


Účastníci panelové diskuze: 

— Klára Bělíčková / studentka Gymnázia na Zatlance, Fridays for Future 

— Petr Daniš / TEREZA, vzdělávací centrum, Pracovní skupina pro klimatické vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR 

— Dagmar Grau / Střední škola obchodní, Praha 2 

— Jan Jiterský / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, předseda expertního panelu pro RVP ZV 

— Rostislav Konopa / Bratrská škola, Praha 7, zástupce Učitelské platformy 

— Roman Kroufek / Pedagogická fakulta Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 


Moderuje

— Jiří Kulich / Středisko ekologické výchovy SEVER a Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, Výbor pro vzdělávání Rady vlády pro udržitelný rozvoj 


0 komentářů: