Letní škola 23. a 24. srpna 2022. Příčiny a důsledky v historickém vzdělávání

čtvrtek 4. srpna 2022 ·

Oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů vás zve na letní školu, kterou tradičně pořádá před začátkem školního roku v pražském DOXu (23.–24. srpna, Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7 – Holešovice) se záštitou SKAVu. Letošní 13. ročník s názvem Proč se to stalo a co bude dál? se zaměří na příčiny a důsledky v historickém vzdělávání a zúčastní se ho téměř 200 učitelů a učitelek ZŠ a SŠ, lektorů a lektorek z muzeí i neziskových organizací. Letní škola tak může být příležitostí k setkání jak s učiteli z praxe, tak s odborníky, kteří vyvíjejí metody a pomůcky pro výuku dějepisu.


Téma příčin a důsledků je nedílnou součástí všech úvah o minulosti a zároveň oblastí historického myšlení, jež pomáhá žákům a žákyním budovat kompetence, které jim usnadňují orientaci v současném světě (např. klimatická krize, válka na Ukrajině). Základní metodou naší práce je rozvoj historické gramotnosti a badatelská výuka, které formují kritické myšlení a odolnost žáků vůči manipulaci. Tento koncept na konkrétních příkladech představí vedoucí Oddělení vzdělávání ÚSTR Čeněk Pýcha ve své úvodní přednášce (23. srpna 9:30–10:00). 


Těžiště letní školy představují workshopy. Pozornost zasluhují například Příčiny a důsledky: zkušenosti z HistoryLabu (23. 8. 10:15–12:00), Odsun – Vertreibung (23. 8. 15:00–17:00), Bez dějin? (24. 8. 9:00–10:30), Toufar (24. 8. 9:00–10:30), během nichž se bude pracovat s našimi úspěšnými moderními vzdělávacími pomůckami (aplikace HistoryLab – téměř 40 tisíc odevzdaných cvičení během posledního školního roku), badatelská učebnice). 


Účastníkům letní školy i veřejnosti je určena večerní diskuze K čemu potřebujeme minulost? Historie v současné literatuře. Debatu se spisovatelkami Katarínou Kucbelovou a Karin Lednickou a scenáristou a autorem komiksů Vojtěchem Maškem moderuje historik a didaktik Kamil Činátl (23. 8. 19:00–21:00).


Zveme na letní školu zaměřenou na příčiny a důsledky v historickém vzdělávání. V sérii přednášek, workshopů a diskusí se budeme věnovat tomu, jak vést žáky a studenty k rozpoznávání příčin a důsledků v minulosti, ke schopnosti promýšlet jejich význam a k uvědomění si jejich plurality. Dokážete vyjmenovat všechny příčiny druhé světové války? Mohli jim rozumět tehdejší Evropané a Evropanky? Jak vyprávět dějiny jako příběh s otevřeným koncem? Lze do vztahů příčin a následků zahrnout i životní prostředí? Nejen těmito otázkami se budeme zabývat během práce s rozmanitými vzdělávacími pomůckami, na workshopech s hosty a během společných diskusí.


Letní škola je zdarma a je akreditována MŠMT v systému DVPP pod č.j. 6451/2022-2-402.


Kapacita letní školy je naplněna, dále se lze hlásit jako náhradník/náhradnice. Budeme Vás kontaktovat o případném uvolnění místa.

REGISTROVAT SE JAKO NÁHRADNÍK


0 komentářů: