19.–25. 8. 2023 (so–pá) Prázdniny trochu jinak

středa 3. května 2023 ·

Dovolujeme si pozvat širokou pedagogickou veřejnost na již třicátý první ročník vzdělávacího a relaxačního pobytu pořádaného v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí


Informace o netradičním prázdninovém pobytu pro pedagogy mateřských, základních, speciálních, středních a vysokých škol zaměřeném primárně na výchovnou dramatiku, dramaterapii, muzikoterapii, terapeutický tanec a jejich užití v praxi škol a školských zařízení, doplněném speciálními semináři psychologie osobnosti a komunikace, podpořeném vizualizací a lekcemi relaxačně-kondičních cvičení i břišních tanců, a to vše ve spojení s týdenním pobytem v krásné přírodě.

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. & prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. ve spolupráci s Albiso, z. s.

 

 

Vážené kolegyně, případně též kolegové,

 

je to pro nás všechny až neuvěřitelné, ale o prázdninách 2023 se opět sejdeme, letos již po třicáté prvé (!!), abychom si společně užili týdne naplněného poučením, legrací, odpočinkem i relaxací. Opět na Vysočině v údolí řeky Oslavy nedaleko Velkého Meziříčí – rekreační středisko Nesměř. V náručí líbezných a houboplodných (sic) hvozdů budeme určitě trochu vzpomínat, ale nejvíce se budeme věnovat „nabitému“ programu.

 

 

Dopoledne: praktické semináře pod vedením lektorů:

PaedDr. Lubomír Holzer, samostatně činný lektor, téma: Muzikoterapie

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno, téma: Terapeutický tanec a pohyb

Mgr. Martin D. Polínek, Ph.D. Pedagogická fakulta UP Olomouc, téma: Gestalt drama a dramaterapie všedního života

 

 

Odpoledne:

Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti (praktická cvičení na hledání ”lepších” řešení), doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PdF Univerzita Hradec Králové.

+

Všichni (skoro pořád…) hrajeme „divadlo“ nebo „Nebojme se Šejkspíra…“ „Divadýlka“ a „scénky“ v každodenním chování a jednání člověka nebo Shakespearovy hry jako „případové psychologické studie“. doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU a FF UK Praha.

Plasticko-kognitivní pohyb, Mgr. Zdena Polínková, Divadlo Modrodiv Zlín.

 

 

Průběžně:

Břišní a jiné relaxtance  Mgr. Dáša Vašíčková

Prázdninový orchestr a sbor  Mgr. Jiří Strašík

Šamanské bubnování  PaedDr. Lubomír Holzer

Autorská čtení  přítomní básníci a spisovatelé

Pedagogický seminář – Mgr. Jiří Pokorný

Arte na všechny způsoby – Ing. Arch. Markéta Šafferová

 

 

Překvapení pro XXXI. ročník:

1) „Prázdninová lenoška“ Ivo Šmoldase

2) „Prázdninová revize RVP ZV“ Mgr. Jan Jiterský, MŠMT

 

V areálu bude opět k dispozici hospůdka U Františka s lokálními pochutinami jsoucími převážně v souladu se zásadami zdravé výživy a se zvláštním zřetelem k dodržování pitného režimu.

 

 

Základní charakteristika pobytu

 

Dny jsou naplněny aktivitami, střídají se pohybové aktivity s přemýšlením, je dostatek prostoru pro relaxaci. Všechny aktivity jsou dobrovolné, každý si může vybrat předem podle svého zájmu a směrování.

 

 

Dětský tábor

 

Také v tomto ročníku zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu.

 

V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění…

 

Těšíme se na Vás!

 

Za tým pořadatelů a lektorů: Milan Valenta a Jan Michalík.

 

 

„Prázdniny trochu jinak" se uskuteční v termínu 19.–25. 8. 2023 (so–pá)

 

Cena pro účastníka programu je 6.480,- Kč, pro dítě ve věku 6 až 11 let 4.280,- Kč a 12 až 15 let 4.880,- Kč, pro doprovod (manžel, babička, tchýně) je cena 5.180,- Kč (vzhledem k velkému zájmu o účast bude dána přednost účastníkům před doprovodem).

 

V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách a budově rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci dětského tábora s programem.

 

Program je řádně akreditován u MŠMT a účastníci obdrží osvědčení a lze jej tedy uhradit z prostředků školy na DVPP.

 

V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na níže uvedeném odkazu, a Váš pobyt bude rezervován. Posléze obdržíte další informace k úhradě, příjezdu a pobytu.

 

Přihlásit se lze přímo ZDE.

 

Dotazy k programu/pobytu: prazdniny.nesmer@seznam.cz (přihlášky dětí, dalších osob, průběžná komunikace)

 

Dotazy k osvědčení: albiso@email.cz


0 komentářů: