Dobrá zpráva pro maturanty

pondělí 21. dubna 2014 ·

Pomaturitní studium jazyků je jednoleté intenzivní studium cizích jazyků, které navazuje na střední školu. Dobrou zprávou pro všechny studenty, kteří o pomaturitním studiu v příštím školním roce uvažují, je zvýšení standardů pro jeho poskytovatele. Všechny jazykové a státní školy budou nově prověřeny a školy neposkytující odpovídající kvalitu se v seznamu poskytovatelů pomaturitního studia jazyků neobjeví.

Nová vyhláška je přísnější než ta dosavadní. Vyšší požadavky jsou kladeny na počet kvalifikovaných českých učitelů i vyučujících rodilých mluvčích daného jazyka, na materiálně technické podmínky prostor (učebny a hygienické zázemí), nově je také stanovena povinnost prokázat u všech účastníků testem na konci školního roku dosažení znalostí o jednu úroveň Evropského referenčního rámce pro jazyky vyšší, než byla jejich vstupní úroveň na začátku září.

Nová je také povinnost škol každé tři roky se znovu zapsat na seznam vedený MŠMT, zápis do seznamu tak nebude platný po neomezenou dobu, jako tomu bylo dosud. Všechny tyto kroky směřují za společným cílem MŠMT a oborových asociací ACERT (Asociace certifikovaných jazykových škol) a AJŠA (Asociace jazykových škol a agentur) – nastavit a trvale zaručit vysokou kvalitu jazykového vzdělávání poskytovaného v rámci této formy státem podporovaného studia.

Studenti posledních ročníků středních škol se do jednoletého pomaturitního studia jazyků hlásí již od zimy, čerstvým maturantům totiž zůstávají po celý rok studia jazyků všechny studentské výhody, na jaké jsou jako středoškoláci zvyklí, včetně nižších daní a levnější veřejné dopravy. Podle interního výzkumu asociací je studium velmi efektivní, za 10 měsíců se studenti zlepší nejméně o jeden a půl úrovně, i úplní začáteční jsou schopni na konci školního roku v daném jazyce aktivně komunikovat. Dobré školy navíc směřují studium k uznávaným mezinárodním zkouškám.

Rčení “kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“ platí i dnes. Je všeobecně známo, že dobré jazykové znalosti představují pro jejich majitele významný benefit při hledání budoucího zaměstnání.

Obě asociace předpokládají zvýšený zájem o další jazyky, vedle stabilně nejoblíbenější angličtiny se začíná prosazovat například němčina.

0 komentářů: