Publikace Jan Amos Komenský v kostce. Malá encyklopedie českého genia staletí

sobota 19. prosince 2020 · 0 komentářů

Autorka podává základní odborné informace o J. A. Komenském a jeho příbuzných v kontextu historických událostí doby, v níž žil, a také o učitelích či učencích různého vyznání, kteří ovlivnili Komenského názory a postoje při řešení společenských poměrů a vzdělávání. Kniha vyšla k 350. výročí úmrtí J. A. Komenského.