Michael Novotný: Pojďme si hrát na indiány

pátek 4. května 2018 · 0 komentářů

Tento příspěvek nabízí vyučujícím v mateřských školách širokou škálu dramatických a pohybových her, experimentů, výtvarných a pracovních vyjádření inspirovaných životem indiánů v Severní Americe. Hry, vzhledem k jejich vysokému počtu, se dají aplikovat zejména ve školách v přírodě. Malé předškoláky hry na indiány velice baví a jsou dobrým prostředkem ke spoluutváření dětské osobnosti.

Zdroj: www.rvp.cz 31. 12. 2010


1. Pohybové hry s péry

Pojďte děti, budeme si hrát na indiány. A co takoví indiáni dělají? No přeci všechno jako my. Indiáni mají také děti, které si hrají se vším, co mají ve své blízkosti. Nevěříte? Ale věřte. Třeba si hrají s peříčky. A jak? Mají ve svém okolí několik rozmanitých druhů malých i velkých ptáků, kteří ztrácejí peří. Indiánské děti je sesbírají a využívají je k různým hrám. Pokud u vás ve školce nebudete mít možnost sehnat dostatek ptačích per, pak stačí jen jedno, které si můžete obkreslit na barevný papír a vystřihnout. Pokud má nějaké dítě alergii na ptačí peří, pak raději zvolme peříčka papírová.


1.1 Na ochranu

Každé dítě má v ruce jednobarevné peříčko. Snažíme se dětem rozdat peříček tolik, aby skupiny se stejnou barvou peříček byly stejně početné. Děti se pohybují v prostoru a vyučující dává dětem pokyny, např. „červené ke žlutým“, a děti s červenými peříčky se musí spojit s dětmi s peříčky žlutými. Tímto způsobem barvy obměňujeme. Děti můžeme pro hru motivovat tak, že se musí spojit, aby měli větší ochranu před kroužícím dravcem. Tato hra je vhodná pro větší skupinu 16–24 dětí od 4 let.


1.2. Jdeme lovit

Vyučující má v ruce různé barvy peříček. Děti utvoří družstva, každé družstvo má svou barvu peříček. Děti stojí cca 10 metrů naproti vyučujícímu. Ten ukáže jednu barvu peříčka, např. modrou, a řekne „klus koně“. Děti, které mají modrá peříčka, pak předvádějí klus koně směrem k vyučujícímu a zpět. Variant pohybů je široká škála (indiánský běh, plazení, chůze v podřepu, válení sudů apod.). Pro tuto hru je vhodné mít družstva po 3–4 dětech ve věku od 4 let.


1.3 Indiáni domů

Do prostoru rozvěsíme barevná peříčka (pro každé družstvo jednu barvu). Děti jsou opět rozděleny do družstev podle barvy peříček. Potom děti předvádějí indiána cválajícího na koni. Na povel vyučujícího „indiáni domů“ dětí cválají k peříčku jejich barvy. Hru můžeme vysvětlit tím, že se indiáni svolávají k obědu. Hra je vhodná opět pro družstva po 3–4 dětech ve věku od 4 let.


1.4 Indiánská čelenka

Vyučující rozdá dětem barevná peříčka tak, aby byl rozdaný od každé barvy stejný počet. Děti se s peříčky pohybují v prostoru a na povel vyučujícího „vytvořte čelenku“ se děti snaží seskupit se tak, aby vytvořily z barevných peříček čelenku, ve které bude od každé barvy jen jedno peříčko. V dalším kole se pak děti snaží vytvořit čelenku zase s někým jiným než v kole prvním. Vhodné pro skupinu 18–24 dětí ve věku od 4 let.

Jak jinak ještě můžeme využít ptačí peříčka? Tak například jako veslo při veslování v kánoi, jako opratě při divoké jízdě na koni, jako oštěp při házení na dálku, jako pomůcku k procvičování a opakování číselné řady a barev, jako překážky na překážkové dráze. Jistě přijdete i na mnoho jiných způsobů.


Článek pokračuje uváděním spousty dalších her:
2. Dramatické hry
3. Jak se co vyrábí
4. Jaké informace by měl každý indián znát
5. Úkoly pro děti

Tyto hry a činnosti vzhledem k časové náročnosti je vhodné plánovat v dlouhodobém intervalu, třeba jako dvouměsíční blok, nebo v týdenním plánování lze využít jen některé hry a činnosti. Nejvhodnější by bylo aplikovat tyto hry na škole v přírodě. Velice oblíbené jsou u mých dětí ve třídě veškeré dramatické hry, zejména takové, při nichž je možné improvizovat. Je neuvěřitelné, co děti dovedou při jednoduchém zadání samy vymyslet. Praktické činnosti v přírodě pak děti vnímaly velice pozorně a byla z nich cítit zvědavost, jaký výsledek daná činnost přinese (odlévání zvířecích stop sádrou). Také seznamování se s indiánskými rituály a tradicemi děti inspirovalo k vymýšlení vlastních názvů kmenů a jmen indiánů. Největší ohlas, zvláště u chlapců, měla výroba indiánských zbraní a jejich používání. Děti ke střelbě zbraněmi přistupovaly zodpovědně a dodržovaly bezpečnostní pravidla. Pokud budou děti k hrám dostatečně a kvalitně motivovány, pak věřím, že s nimi sklidíte veliký úspěch.

Z recenzních posudků: Není nutno pátrat po autorovi říkanky. Ze stylu a slohu je „zřejmé", že jde o jednu a tutéž osobu. Je to inspirativní, popisné, výstižné. Kéž by bylo v primární pedagogice tolik „mužských principů", jejichž příspěvky by děti dokázaly tak zaujmout a probudit v nich opět zaprášená dobrodružství, nekonečná přátelství a touhu po odvaze a pospolitosti lidí bez bariér jazyku a barvy pleti!!!! Je to hodně dobré.