Michal Večeřa: Pomáháme vytvářet vzdělávání, které lidé potřebují

středa 4. listopadu 2020 · 0 komentářů

Pandemie nemoci covid-19 přinesla českým školám zcela novou situaci. Nejen celé vzdělávací infrastruktuře, ale také pedagogickým pracovníkům a především žákům a studentům. Náhle se ocitli izolovaní od kolektivu, odkázáni na distanční výuku a mnohdy bez potřebného vybavení.