Informační portál o inkluzívním vzdělávání

pátek 2. listopadu 2012 · 0 komentářů

Občanské sdružení Rytmus provozuje internetový portál www.inkluze.cz zaměřený na inkluzívní vzdělávání, s důrazem na problematiku začleňování dětí s postižením.

Inkluzívní vzdělávání, neboli společné vzdělávání, je založeno na principech, že všichni žáci mají právo být vzděláváni ve skupinách se svými vrstevníky a mohou mít, anebo mají prospěch z výuky ve školách v místě svého bydliště. Portál podporuje rozvoj inkluzívního vzdělávání tím, že přináší nové informace, inspiraci a příklady osvědčených metod nejen pro vyučující, rodiče, ale i širší veřejnost.


Co na Inkluzi najdu?

Pokud vás tato problematika zajímá, naleznete tu články a reportáže z běžných základních škol v České republice, které přijaly a úspěšně vzdělávají děti se znevýhodněním. Najdete v nich názory ředitelů škol a jejich pedagogů na inkluzívní výuku. Dozvíte se o postojích rodičů, jejich doporučeních i nesnázích, se kterými se museli vypořádat. Dočtete se o tom, co si děti myslí o společném vzdělávání, co ve škole preferují, co je těší nebo s čím se naopak perou. Portál se nezaměřuje pouze na Česko, ale přináší zkušenosti a příklady dobré praxe i ze zahraničí.

Pro učitele a asistenty pedagoga může být portál inspirací k výuce, neboť na Inkluzi je k dispozici množství metodických materiálů, příruček a doporučených zdrojů. Pravidelně jsou zveřejňovány pozvánky na vzdělávací kurzy určené jak rodičům, pedagogům, tak širokému publiku. Portál sleduje aktuálně platnou legislativu a v případě jakýchkoli dotazů či nejasností ohledně začleňování dětí s postižením je k dispozici online poradna.

Mnohem více se dočtete na internetové adrese www.inkluze.cz

Poděkování zástupcům spolupracujících škol

· 0 komentářů

V uplynulých třech měsících realizovalo Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje díky nadačnímu fondu Václava a Livie Klausových počítačový kurz pro seniory s názvem „Senioři komunikují“.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této realizaci podíleli. Zejména však zástupcům základních škol, kteří nám poskytli zázemí a vybavení po celou dobu konání kurzu a velmi ochotně věnovali svůj čas a prostor informovanosti široké veřejnosti.

Děkujeme Mgr. Vlkové (ZŠ Kyselka), Mgr. Marvanové (ZŠ Abertamy), Mgr. Andrlemu (ZŠ Klášterec nad Ohří), Mgr. Šípové (ZŠ Chodov), Mgr. Bursové – Hruškové (ZŠ Kynšperk nad Ohří), Mgr. Bernardovi (ZŠ Horní Slavkov), Mgr. Kubíčkové (ZŠ Lomnice), Mgr. Stehlíkové (ZŠ Velká Hleďsebe), Mgr. Hrabovské (ZŠ Luby) a OD Globus (školící místnost Jenišov).

Tým CZP KK