Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za únor 2017

sobota 18. března 2017 · 0 komentářů

Přečtěte si, co je nového v nabídce Pedagogické knihovny J. A. Komenského za měsíc únor.

Knižní novinky:

pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Ukázka

Zásobník aktivit pro práci s dětmi nejen na příměstských táborech: metodická příručka pro začínající pedagogy / Lenka Vodárková – Vydání první Praha: Powerprint, 2016 – 38 stran, ISBN 978-80-87994-94-8

Příměstské tábory jsou jedna z mnoha možností a příležitostí, jak dětem ukázat smysluplné a aktivní využívání volného času. Specifická forma tábora pro děti. Aktivity vevnitř i venku – různorodé nebo celotáborové pod odborným dohledem pedagoga. Spolupráce pedagoga s dětmi. Zpětná vazba od dětí.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):

první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:

z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Ukázky

Čtenářské dílny pomáhají žákům vyjadřovat vlastní myšlenky / Romana Slaninová – cze In: Týdeník školství – ISSN 1210-8316 – Roč. 25, č. 2 (2017), s. 5.

Zkušenosti Základní školy a mateřské školy Palachova v Brandýse nad Labem se zapojením do projektu Čtenářské dílny. Struktura činností v hodině čtenářské dílny: stanovení tématu hodiny, vysvětlení tématu na ukázce, samostatné čtení, zápisy do čtenářského deníku, diskuse o tom, jak děti porozuměly textu a jak se v textu projevilo téma hodiny. Další činností je vlastní tvorba Třídní knihy pohádek. Význam podpory rodiny a spolupráce s místní knihovnou. Přínos projektu: děti najdou cestu ke knize a rozvíjejí řadu dovedností uplatnitelných v jiných předmětech i v životě, např. diskutovat a vyjadřovat své vlastní myšlenky.

Mentální mapy žáků: lokální identita a hodnocení místního regionu / Jan D. Bláha, Jan Jaroš – cze In: Geografické rozhledy: výuka a popularizace geografie, ekologická výchova – ISSN 1210-3004 – Roč. 26, č. 1 (2016/2017), s. 8–9.

Výhody používání mentálních map v geografickém vzdělávání, možnosti mezioborového propojení. Článek představuje mentální mapy využitelné při výuce místního regionu. Zdůraznění významu dané oblasti pro regionální identitu žáka. Uveden příklad zakreslení konkrétní mentální mapy (Úštěcko), kde žák vyznačuje své preference ohledně oblíbených míst. Hodnocení místního regionu z nejrůznějších kritérií (estetická hodnota, ekologická hodnota, kvalita sociálního prostředí, kulturní dominanty aj.).

Možné sociální a emocionální problémy nadaných dětí / Lenka Baše – cze – Obsahuje bibliografické odkazy In: Školní poradenství v praxi: nový odborný časopis pro poradenské pracovníky – ISSN 2336-3436 – Roč. 4, č. 1 (2017), s. 2–4.

U rozumově nadaných dětí se často vyskytují sociální a emocionální problémy ve větší míře oproti ostatní populaci. Autorka některé z možných problémů představuje, charakterizuje a doporučuje způsob jednání s těmito dětmi. Jedná se o hyperaktivitu, perfekcionismus, supersenzitivitu, netoleranci autority, netoleranci k rutinním činnostem, problémy v sociálních kontaktech, vztahy k vrstevníkům, multipotencionalitu. Specifickou skupinu nadaných tvoří tzv. handicapovaní nadaní (dvojí výjimečnost). Jsou uvedeny i obecné problémy, které souvisejí s výše zmíněnými.

První den ve školce… a dva miliony let evoluce, které mu předcházely… / Jeroným Klimeš – cze In: Psychologie dnes – ISSN 1212-9607 – Roč. 23, č. 2 (únor 2017), s. 16–20.

Psycholog Jeroným Klimeš upozorňuje na zbytečné chyby, které rodiče dělají při vstupu svého dítěte do mateřské školy. Na základě evoluční biologie vysvětluje vznik tzv. dyadické vazby – vazby jednoho dítěte k jedné matce. Vzhledem k nevyvinutému sociálnímu myšlení dítěte doporučuje docházku do mateřské školy nejdříve ve třech letech. Upozorňuje na sedm fází separační reakce, které se u dítěte projevují a mohou mít následky i v dospělosti. Závěrem Tipy pro přechod dítěte do školky.

Syndrom vyhoření u pedagogů / Roman Pešek – cze In: Rodina a škola [cze] – ISSN 0035-7766 – Roč. 64, č. 1 (leden) (2017), s. 10–11.

Autor popisuje syndrom vyhoření jako psychický stav charakterizovaný celkovým vyčerpáním a snížením pracovní výkonnosti v důsledku dlouhodobého a silného stresu. Zaměřuje se na syndrom vyhoření u učitelů způsobeny školními stresory (nadměrná pracovní zátěž, mnohdy nesmyslná administrativa, časté změny ve struktuře školského systému). Učitele stresují také emočně náročné interakce s problémovými žáky, problémovými rodiči, konfliktními kolegy včetně nadřízených, nedostatek pozitivní zpětné vazby, příliš početné třídy nebo nevyhovující pracovní prostředí školy. Řešení spočívá ve třech možnostech – změna, smíření, útěk.