Dvě filmové novinky v Techmanii

sobota 9. dubna 2016 · 0 komentářů

Dvě filmové premiéry připravuje v příštích dnech plzeňská Techmanie. V pátek 15. dubna uvede ve 3D Planetáriu film Zabydlená Země a o den později to budou v novém 3D Cinema Titáni doby ledové.

Jediné 3D planetárium v Česku ve svém novém filmu ukáže jedinečnou a složitou pavučinu vztahů mezi živými organismy. Rostliny a živočichové totiž dělají planetu Zemi právě takovou, jaká je. 2D snímek Zabydlená Země se na vazby mezi nimi dívá hodně zblízka a testuje jejich pevnost a nahraditelnost. Film je určen divákům od 10 let a promítá se v českém a volitelně v anglickém jazyce. První diváci ho uvidí 15. dubna v 11 hodin spolu s komentovanou projekcí oblohy.

Film Titáni doby ledové přenese diváky deset tisíc let zpět, do doby, kdy byla na Zemi nejnižší teplota v celé její miliardy let dlouhé historii. Do doby, kdy vyhynula většina žijících druhů a přežili jen ti nejzdatnější. Patřil mezi ně i mamut, jeden z nejúžasnějších živočichů, který kdy chodil po naší planetě. Snímek vypráví nejen o souboji těchto titánů a lidí o přežití v dobách dramatických změn klimatu, ale přináší i fascinující příběh vědců a techniky, díky níž můžeme zkoumat toto období s větším porozuměním než kdy dřív. Titáni doby ledové se v novém 3D Cinema promítají poprvé 16. dubna v 15:30 hodin.

Isabelle Nazar-Aga: Manipulativní rodiče. Jak se s nimi vyrovnat

· 0 komentářů

Co se stane, když je rodič opravdu manipulativní osobnost (volí často postupy velmi záludné), a jaké to má důsledky? Jaké jsou příznaky, chování, způsoby řeči, charakteristické situace, které prozrazují patologii u otce nebo u matky a umožňují ji odhalit?

Nová kniha autorky dvou úspěšných titulů Nenechte sebou manipulovat a Manipulace v lásce.

Autorka představuje nejrůznější podoby toxického vztahu s takovým rodičem. Staví své výklady na hojné kazuistice, často překvapivých, někdy drásavých příbězích dětí, které už dospěly. Dospělí lidé už nikdy nezapomínají na bolestné prožitky, i když širší rodina o nich neměla tušení; důsledky škodlivého manipulativního jednání se projevují stále…

Přesto je možné – a nezbytné – vymanit se z toho destrukčního pouta, dovolit si žít samostatně, spokojeně, bez ovlivňování a sebeobviňování. Kniha nabízí strategie, které pomáhají zbavit se pocitů viny a převzít kontrolu nad svým životem.

Isabelle Nazar-Aga je psychoterapeutka, věnuje se behaviorálně-kognitivní terapii v poradně a řídí stáže a semináře osobnostního rozvoje a komunikace se zaměřením na rozvoj sebepoznání, sebepojetí, sebeúcty, sebedůvěry, pěstování osobních hodnot. V Portále vyšly její úspěšné tituly Nenechte sebou manipulovat a Manipulace v lásce.

Více informací a ukázky najdete ZDE. Knihu si můžete objednat též ZDE.