Karel Vašíček: Životopis Isaaca Newtona

sobota 31. srpna 2013 · 0 komentářů

Isaaca Newtona čtenáři nepochybně znají nejen ze školy. Česky však z jeho díla nic nevyšlo a ani jeho životopisy v češtině nevycházely příliš často.

Peter Ackroyd: Newton. Stručný životopis. Academia 2010, 1. vyd., váz., 140 str.


Vedle knihy P. Ackroyda vyšly nedávno v nakladatelství Prometheus spisek V. Malíška „Isaac Newton – tvůrce teoretické fyziky“, kniha P. Fara „Newton: Formování génia,“ nakladatelství Karolinum vydalo knihu Štěpánové „Isaac Newton – poslední mág starověku“. Když zadáme na Internetu na webové stránce Národní knihovny Praha vyhledat knihy podle klíčových slov „Isaac Newton“ v souborném katalogu ČR, vrátí se nám cca 188 titulů. Když zadáme vyhledat dle autora Isaaca Newtona, pak nám aplikace vrátí cca 79 knih. V katalogu tak najdete Principie vydané německy, rumunsky, anglicky a rusky, ale také práci nositele Nobelovy ceny za fyziku. Je to S. Chandrasekhar: „Newton’s Principia for the common reader“. Autor této knihy, indický fyzik, podle informaci z jiných zdrojů strávil cca 2 roky, aby převedl Principie do srozumitelné podoby. Nebyla to však jednoduchá práce, o čemž svědčí rozsah této práce, který činí více než 500 str.

Životopis Newtona, jehož autorem je P. Ackroyd, je poměrně stručný, cca 140 str., včetně chudičkého seznamu literatury (necelá jedna stránka) a jmenného rejstříku, čítajícího necelé čtyři stránky. V knize, která má 19 kapitol, najdeme informace o jeho dětství, studia na Trinity College a vědecké činnosti v Cambridgi i popis jeho práce jako zástupce univerzity v Cambridge v Dolní sněmovně a jeho práce v mincovně. Nenajdeme tam žádné velké podrobnosti o jeho díle. Mám na myslí např. ukázky z jeho díla či korespondence. Čtenář ví z jiných zdrojů, že byl ješitný, pomstychtivý, že nesnášel kritiky. V textu je zmíněn jeho konflikt s Flamsteedem a R. Hookem, či prioritní spor s G. Leibnizem o objev infinitezimálního počtu, tehdy nazývaného teorii fluent.

Znalosti většiny lidí jsou tak založeny spíše na znalosti jeho legendy, než na základě nějakých hlubších informací o jeho životě či díle. Vytváření jeho legendy se zabývala zmíněná knih P. Fara. Kniha P. Ackroyda tak může přispět k rozšíření znalostí čtenáře o životě I. Newtona. Ovšem podrobnosti o jeho díle či korespondenci musí čtenář načerpat z jiných zdrojů, které ovšem nejsou vydány česky.

Předmluvu k českému vydání napsal prof. Ivo Kraus a knihu do češtiny přeložila Irena Dvořáková. Vzhledem k tomu, že kniha neobsahuje žádné technické detaily, tedy žádné vzorce, je vhodným titulem i pro studenty středních škol.

Znalosti většiny lidí jsou tak založeny spíše na znalosti jeho legendy, než na základě nějakých hlubších informací o jeho životě či díle. Vytváření jeho legendy se zabývala zmíněná knih P. Fara. Kniha P. Ackroyda tak může přispět k rozšíření znalostí čtenáře o životě I. Newtona. Ovšem podrobnosti o jeho díle či korespondenci musí čtenář načerpat z jiných zdrojů, které ovšem nejsou vydány česky.

Předmluvu k českému vydání napsal prof. Ivo Kraus a knihu do češtiny přeložila Irena Dvořáková. Vzhledem k tomu, že kniha neobsahuje žádné technické detaily, tedy žádné vzorce, je vhodným titulem i pro studenty středních škol.


Knihu si můžete objednat ZDE.

Adam Grant: Proč muži potřebují ženy

pátek 30. srpna 2013 · 0 komentářů

Profesor Adam Grant z University of Pennsylvania napsal pro NY Times pozoruhodný text plný odkazů na vědecké studie, které dokládají, jak zásadní vliv mají ženy na rozvoj mužské osobnosti, zejména jejich štědrosti, ochoty pomoci a péče o ostatní.

Co činí z některých mužů mizery a z jiných štědré lidi? Co motivovalo např. Billa Gatese, aby daroval na filantropii více než 28 miliard dolarů, zatímco někteří jeho kolegové miliardáři relativně úzkoprse kontrolují svůj osobní majetek? Nové poznatky dávají překvapivou odpověď. Pouhá přítomnost rodinných příslušníků ženského pohlaví, byť jen dětí, stačí k popostrčení mužů vstříc štědrosti.


Otcové skrblí, pokud ovšem nemají dceru

V nové provokativní studii zkoumali vědci Michael Dahl, Christian Dezso a David Gaddis Ross štědrost bohatých mužů a faktory, které ji ovlivňují. Spíše než na rozsah jejich charitativních aktivit se zaměřili na to, proč někteří ředitelé – muži platí svým zaměstnancům více než ostatní. Výzkumníci zjistili, že více než 10 tisíc dánských společností platilo svým zaměstnancům více, než bylo během dekády běžné.

Je zajímavé, že ředitelé platí své zaměstnance méně od okamžiku, kdy se z nich stanou otcové. V průměru jde zhruba o 100 dolarů za rok, o které ředitelé – otcové platí svým zaměstnancům méně. Aby byli dobrými chlebodárci, vysvětlují výzkumníci, uplatňují běžně ředitelé – otcové nárok na „zdroje jejich firmy pro svou vlastní rozrůstající se rodinu, a to na úkor zaměstnanců.“

Je v tom ale zádrhel. Když tým profesora Dahla zkoumal data podrobněji, zjistil, že rozdíly ve výplatách zaměstnanců jsou závislé na pohlaví dítěte, jehož je manažer otcem. Platy snižují ti, kdo mají doma syna, ale ne ti, kdo mají dceru.

Dcery zjevně své otce zjemňují a vyvolávají u nich více pečovatelských tendencí. Můžeme spekulovat, že když češeme svým dcerám vlasy nebo je bereme na kurz tance, zjemníme, jsme více empatičtí a více orientovaní na druhé...


Jak vnést vliv opačného pohlaví do školní výchovy? Smíšené skupiny

Ovlivňování mužů ženami směrem k větší srdečnosti má podstatné implikace pro vzdělávání a práci. Měli bychom velmi pečlivě přemýšlet, jak děti ve školách organizujeme do skupin. V roce 1971, v době, kdy školy v Texasu byly na počátku cesty od segregace ke společným třídám bez ohledu na barvu pleti, ověřil Elliot Aronson, psycholog z University of California, jednoduchý, nicméně velmi účinný přístup ke snižování stereotypů a předsudků.

Jeho klíčovou ideou bylo, že žáci se mohou lépe naučit respektu a péči o ostatní tehdy, musejí-li se spoléhat jeden na druhého, když spolupracují v malých skupinách na společném úkolu. Profesor Aronson dal každému žákovi za úkol, aby svou skupinu něco naučil. Každý žák měl své téma, které bylo součástí závěrečného testu.

Bylo to jako skládat dohromady puzzle: skupina potřebovala dílčí informace od každého svého člena, pokud chtěla porozumět tomu, co bude náplní závěrečného testu. Následně po experimentu došlo ke zmírnění stereotypních a předsudečných postojů – žáci se stali výrazně méně nepřátelští jeden ke druhému – a žáci pocházející z etnických minorit dosahovali lepších známek.

Co by se mohlo stát, kdyby každá třída následovala tento model, a to ve smíšených skupinách, v nichž by měli kluci příležitost učit se od holek? Návdavkem k získaným znalostem by se mohli pravděpodobně naučit něco o péči, pomoci a učení ostatních...


Celý text si můžete přečíst ZDE. Zdroj ZDE.

Překlad: Bohumil Kartous

Senioři jsou na Ostravské univerzitě vítáni

čtvrtek 29. srpna 2013 · 0 komentářů

Senioři Moravskoslezského kraje mohou i letos od září navštěvovat některý z programů Univerzity třetího věku (U3V), který pro ně připravilo Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s příslušnými katedrami fakulty. Své přihlášky mohou podat do konce srpna.

„Senioři se mohou přihlásit na jeden ze dvou dvousemestrových vzdělávacích programů (hlásí se i na oba současně): jednak přednáškový cyklus Vývoj anglické architektury a hudby, Česká hudbu v minulosti a přítomnosti: vývojové proměny – osobnosti – dílo interpretace, jednak Anglický jazyk pro chronické začátečníky.“ řekl ředitel Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Tomáš Bouda. „Na oblasti kultury a angličtinu jsme se zaměřili záměrně, protože senioři se o ně v předchozím běhu U3V zajímali,“ uvedl dále Bouda.

Navazujeme na úspěšná témata přednášek z loňského roku, rozvíjíme je a doplňujeme a reagujeme na zájem seniorů o angličtinu. Nový program jsme připravili tak, aby vyhovoval jak těm, kteří s angličtinou již několikrát začínali a nepodařilo se jim postoupit na vyšší úroveň, tak těm, kteří chtějí zvýšit své jazykové i komunikační kompetence bez ohledu na předchozí jazykové vzdělání, dodal Bouda.

Pro seniory je připravena mimo jiné anglická konverzace, gramatika i lexika. Lektoři aktuálně přizpůsobí obsah jednotlivých hodin potřebám a požadavkům zúčastněných, „Lektoři jim ušijí angličtinu přímo na míru. To bylo právě to, co v loňském ročníku Univerzity třetího věku nejvíce oceňovali vedle možnosti setkávat se pravidelně se svými vrstevníky na půdě univerzity v Ostravě,“ řekl dále Bouda.

„Přihlásit na některý ze dvou nových programů, ale i na oba dva se mohou co nejdříve formou, která jim nejvíc vyhovuje. Mohou zavolat na telefon : 597 092 698 Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty nebo prostřednictvím e-mailu marie.marek@osu.cz, písemně na adresu: CDV PdF OU, F. Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory, nebo elektronicky ZDE,“ dodal Bouda.

Loňského běhu se zúčastnilo na 80 frekventantů nejen z Ostravy a blízkého okolí, ale například i z Frenštátu pod Radhoštěm, Jeseníku nad Odrou a Hukvald. První program loňského běhu nesl název Cestování po britských ostrovech napříč stoletími. Program druhý se jmenoval Český jazyk v minulosti a dnes, jejich garanty byly Centrum jazykového vzdělávání a Katedra českého jazyka a literatura s didaktikou PdF OU. Osvědčení o úspěšném absolvování seniorům předal na malé slavnosti děkan Pedagogické fakulty OU Tomáš Jarmara.

Masarykova univerzita spustila celorepublikový online systém na ověřování pravosti diplomů

středa 28. srpna 2013 · 0 komentářů

Pravost vysokoškolského diplomu si mohou zájemci nově snadno ověřit na internetu na základě znalosti jeho originálního čísla. Masarykova univerzita (MU), která jako první tuto službu zavedla, tak chce ztížit práci padělatelům. Ti až dosud zneužívali toho, že pravost dokumentů nebylo možné snadno ověřit.

Případů, kdy lidé předložili falešné diplomy, v posledních letech přibývá. Systém z dílny vývojářů Fakulty informatiky MU univerzita zpřístupnila na adrese pravydiplom.cz a nabídla dalším vysokým školám, aby se k systému připojily.

„Masarykova univerzita klade velký důraz na ochranu osobních údajů a na jejich technické zabezpečení, k zobrazovaným informacím se proto dostane jen člověk, který zná číslo diplomu, což je absolvent, příslušné studijní oddělení nebo osoba, které absolvent číslo diplomu ukázal,“ uvedl Michal Brandejs, autor myšlenky a vedoucí vývojového týmu na Fakultě informatiky MU. Informace nejsou veřejné a sortiment zobrazovaných dat záleží na každé škole.

V pilotní fázi projektu systém zahrnuje přes 82 tisíc diplomů vydaných Masarykovou univerzitou od roku 2000 a dále diplomy vydané několika dalšími již zapojenými institucemi. „Služba pravydiplom.cz je alternativou k osobnímu ověření pravosti diplomu, které dosud bylo možné pouze přímým kontaktováním instituce, která diplom vydala. Nový systém tedy celý proces ověření pravosti urychluje a měl by tak především odradit potenciální padělatele,” vysvětluje Ivana Černá, prorektorka MU pro vzdělávací činnost.

Systém navazuje na dlouhodobou snahu Masarykovy univerzity odhalovat podvody při získávání vysokoškolského vzdělání. Univerzita proto v minulosti spustila systémy na odhalování plagiátů v závěrečných a školních pracích a také v akademických dílech. Do jejích meziuniverzitních projektů theses.cz, odevzdej.cz a repozitar.cz se zapojilo už více než čtyřicet vysokých, vyšších odborných a středních škol a dalších institucí včetně několika zahraničních. Tyto již dříve spolupracující školy mají nyní možnost se k současné fázi projektu pravydiplom.cz připojit zdarma.


Celý text najdete ZDE.

Diferencovaná výuka žáků s různými předpoklady

úterý 27. srpna 2013 · 0 komentářů

Mnoho učitelů má za to, že výuka ve třídě s různou úrovní žáků, včetně žáků se sníženými schopnostmi, je velmi náročná a je vhodná pouze pro malý počet žáků.


Zdroj: SCIO – výběr ze zpráv, novinek a zajímavostí ve vzdělávání z anglicky psaných zdrojů k datu 21. dubna 2013


Autorka článku nabízí 10 postupů, které jsou použitelné pro diferencovanou výuku žáků s různými předpoklady:

1. vytvořte příjemné prostředí – různé možnosti rozestavení židlí, posazení na koberci, různé možnosti osvětlení,

2. připravte si flexibilní rámcová zadání, nikoliv jeden pevný postup vhodný pro průměrnou úroveň vašich žáků – slabší žáci dostanou v rámci téže látky méně náročný úkol,

3. najděte 20 způsobů, jak hendikepovaným žákům zpřístupnit práci v laboratoři – nahrát předem vysvětlení, přidělovat žákům role, nechat žáky nahrát jejich pozorování apod., tyto postupy pak lze využívat opakovaně,

4. rozdělujte žáky do různých skupin v různých předmětech a situacích, skupinky proměňujte,

5. dejte žákům možnosti volby – jakou úlohu vypracovat za domácí úkol, jakou knihu přečíst ze seznamu doporučené literatury, pracovat na projektu sám nebo v týmu,

6. využívejte možnosti technologií – texty mohou být upraveny pro lepší pochopení nebo nahrány jako zvukový záznam, existují možnosti pro výuku gramatiky, jazyků apod. (velké možnosti se nabízejí při využití výuky ve formě „převrácené třídy“, viz zde),

7. vytvořte přehled zadání pro každého žáka – např. pro samostatné čtení může mít každý žák určenu knihu podle svých zájmů a schopností,

8. určete stanoviště ve třídě, kde skupiny žáků pracují na různých zadáních současně, každá skupina může pracovat na jiné úrovni, učitel má lepší příležitost pro personalizovaný přístup k žákům,

9. naplánujte projekty – v jejich rámci najdou uplatnění lepší i horší žáci, kontrolujte a usměrňujte postup projektu,

10. vyučujte tak, aby byli žáci zaujati tématem, případně využijte jejich vlastních zájmů pro zapojení do výuky.


Původní text článku ZDE.

Další informace najdete ZDE.

9. 9. 2013 Den dyslexie – 4. ročník

pondělí 26. srpna 2013 · 0 komentářů

Přijďte se přesvědčit, že s handicapem jdou dělat zázraky. Velká show s dvěma novými divadelními představeními s dys tématy, workshopy s dys umělci, odborníky či vynálezci.

Pořádá nezisková organizace Umění a věda na podporu dyslektickým dětem.

Místo konání: 9. září 2013 od 10–20 hodin ve Veletržním paláci v Národní galerii v Praze.

Po celý den je pro návštěvníky akce zdarma.

Podrobné informace ZDE.


Máte recept na rozvoj pozitivního klimatu školy?

· 0 komentářů

Ředitelská diskuse je pravidelnou rubrikou časopisu Moderní vyučování. V letošním 3.–4. čísle se diskutovalo na téma: "Jaký je váš recept na rozvoj pozitivního klimatu školy, ve které učitelé rádi učí a děti se dobře cítí?"

Odpovídá Jaroslav Nádvorník, ředitel ZŠ Propojení, Sedlčany:

Jedno bez druhého nejde. Bereme-li klima školy jako souhrn pracovních a kolegiálních vztahů, technických a pedagogických podmínek a přidáme-li k tomu komunikaci s rodiči, vztah mezi žáky navzájem, jejich vztah k pedagogům a obráceně, vztah ke zřizovateli, možnosti profesního rozvoje… dostáváme se do tak velkého prostoru pojmů, úvah a příkladů, že převyšuje možnosti tohoto článku.

Obecně se dá říci, že pozitivní klima školy se odvíjí od osobnostních a profesionálních kvalit pedagogického sboru a vedení školy. Základem všeho by podle mého měla být důvěra a otevřenost. Lehce se píše, hůře se koná. Záleží samozřejmě na sehranosti sboru, na jeho „stáří“, na tom, zda ředitel pochází „z nich“, a pokud odjinud, jak čestně prošel výběrovým řízením, i jaké byly důvody odejití toho minulého. Cítíme, že mnoho neznámých násobí množství situací, které mohou být konfliktní. Pojem Gaussova křivka je všeobecně známý. Rozdělení pravděpodobnosti, že v pedagogickém sboru najdeme silné vůdčí osobnosti, že tam bude řada dobrých kantorů, kteří se trochu vezou, že tam bude někdo, kdo neustále bude v lepším případě nespokojený, v horším bude házet klacky pod nohy, je téměř jisté.

Potřeba pocitu spravedlnosti, kterou tak silně cítíme u žáků, se u dospělých nezmenšuje. Jen se halí do neutrálního termínu „problematika interpersonálních vztahů“. Vyváženost vztahů, informací i odměňování, pocit potřebnosti a toho, že si mě ostatní váží, jsou nedílnou součástí kantorské profesionální pohody.

Smysluplné řízení, vedení sboru a celého vyučovacího procesu musí být podepřeno na straně žáků podobnými podmínkami, odlišnými jen v míře „partnerství“. Výchova volností, výchova řádem – tudy by mohla vést ona střední cesta. Cítíme, že bezbřehá volnost hraničící s anarchií je stejně špatně jako režim, ve kterém bude pokládáno za hřích se při hodině napít, zasmát se přeřeknutí učitele, dokonce si dojít na záchod. Psychologové tvrdí, že děti okolo sebe potřebují mantinely, že jsou si jistější. V šesti letech děti učit, že se něco nesmí, je pozdě. I s takovou výchovou se dnešní učitelé setkávají. Mnohokrát slyšeli věty typu „Naše dítě je osobnost a vy nám ji nebudete ničit nějakými příkazy. Samo přijde na to, co je pro něho výhodné…“

Jasně vytyčená pravidla, možnost podílet se na jejich formulaci, bezpečné schůzky s třídními učiteli, opora ve výchovném poradci či jiném „styčném důstojníku“, který mnohdy vyřeší začínající šikanu či jiný konflikt tak, že se ani nestačí rozvinout, efektivní a otevřené třídní schůzky typu TRIO – rodič, žák, učitel, opravdu fungující školní parlament, který bude brát vážně připomínky žáků, to všechno jsou střípky mnoha důležitých nezbytností ke chtěné demokratické výchově. Výchově k úctě k autoritám, k odpovědnosti i k onomu masarykovskému Nebát se.


Další diskusní příspěvky najdete ZDE.

Karel Vašíček: Ztracený jazyk čísel

sobota 24. srpna 2013 · 0 komentářů

Na obálce knihy najde čtenář slova: „Matematikou se lidé zabývali odpradávna. Od starověkého Řecka až po dnešek po sobě každý z velkých matematiků zanechal svůj kámen ve velké věži čísel, rovnic a geometrických obrazců.“

Robert Kaplan, Ellen Kaplanová: Umění nekonečna. Náš ztracený jazyk čísel. Triton 2010, cena 370 Kč, ISBN 978-80-7387-245-8


Autoři knihy, Robert Kaplan, historik, který se stal spisovatelem a výrobcem filmů pro korporace a vlády, a jeho žena Ellen, archeoložka, která vyučovala matematiku, biologii, řečtinu, latinu a dějepis, si dali v knize Umění nekonečna za úkol, pochopit základy matematiky, odhalit tajemství nekonečna. Spoluautorka knihy Ellen Kaplanová také doplnila knihu pěknými ilustracemi, vesměs portréty matematiků, zmiňovaných v knize.

Kniha má devět kapitol, dodatek, seznam literatury a rejstřík. První kapitola „Čas a mysl“ se zabývá čísly, trojúhelníkovými a čtvercovými čísly, rozšiřováním číselných oborů od přirozených ke komplexním číslům. Postup není příliš odlišný od toho, jak se to učí na středních školách, ale je tomu věnováno více prostoru, který se asi na školách nedostává. Od Pythagorovy věty se dostává čtenář k iracionalitě odmocniny ze 2, tedy nesouměřitelnosti úhlopříčky čtverce se stranou 1. Neboli, že existují i jiná čísla, než ta, která se dají vyjádřit jako poměr přirozených čisel.

Druhá kapitola „Za co pokládáme tyto pravdy?“ začíná indickým důkazem Pythagorovy věty a pokračuje součtem prvních n přirozených čísel a cituje úspěch krále matematiků Karla Gausse z jeho školních let a pokračuje historií objevu neeukleidovské geometrie a snahou „zachránit čísla“. Otázkami matematické existence se zabýval David Hilbert. Autoři knihy seznamuji se základními zákony aritmetiky: existencí neutrálních prvků aditivního a multiplikativního a inverzních prvků, tak jak se to studenti učí v prvním ročníku univerzit. Nejen v této kapitole, ale v celé knize citují autoři celou řadu významných postav matematiky a jejich objevy. Přitom se neomezuje jen na evropskou matematiku, ale také arabskou, indickou atd. Zmiňuje se o konfliktu mezi Brouwerem a Hilbertem a kapitola končí objevem brněnského rodáka Kurta Goedela, který v roce 1931 dokázal, že nekonzistence a úplnost nemůže existovat uvnitř systému, jak to měl v plánu Hilbert.

Třetí kapitola „Vzory na uzamčené truhle“ začíná Eukleidovým důkazem nekonečnosti prvočísel a Erathostenovým sítem na prvočísla a pokračuje pravidelností výskytu prvočísel. Končí pak Goldbachovou hypotézou, starou 250 let, že každé sudé číslo od čísla 4 lze vyjádřit jako součet prvočísel.

Další, čtvrtá kapitola „Žabky“ na začátku cituje výrok Isaaca Newtona a opět se zabývá mnohoúhelníkovými čísly a důkazem jejich součty. Pokračuje od aritmetických posloupností k nekonečnu k geometrickým posloupnostem a jejím součtem.

Další kapitola, pátá, „Jen sám Euklides“ se zabývá geometrií, postulátem o rovnoběžkách a součtem velikostí vnitřních úhlů v trojúhelníku, a dalšími vlastnostmi trojúhelníku, těžnic a výšek.

Kapitola šest „Orel algebry“ se zabývá pravidelnými mnohoúhelníky a jejich konstrukcí a pokračuje vlastnostmi tělesa T rozšířeného o odmocninu ze dvou. Rozvíjí studium vlastností kružnice v soustavě souřadnic v rovině a odvozením rovnice kružnice. Od vlastností kružnice je krůček k opětovnému studia pravidelných mnohoúhelníků a objevu Gausse o jejich konstruovatelnosti kružítkem a pravítkem.

V kapitole 7 „Na Vysočinu“ autoři knihy seznamují čtenáře s vlastnostmi algebraických křivek od kvadratickým přes kubické a kvartické a jejich kořeny. Tudy vede cesta ke komplexním číslům a jejich objevu a odvozují se jejich vlastnosti. Pochopitelně se přitom využívají vlastnosti goniometrických funkcí. Odvozují se součtové vzorce, pravidla pro součet a součin komplexních čísel. Opět se zmiňují objevy indických matematiků, kteří kolem roku 1500 objevili nekonečné polynomy ekvivalentní sinu a kosinu, který znovuobjevil Newton v 17. století.

Kapitola „Druhá strana obzoru“ začíná pojmy jako „úběžný bod“, což napovídá, že jde o perspektivu. Odtud je blízko k projektivní geometrii. Kniha cituje vědce, kteří stáli u jejího zformování, Victora Ponceleta, Girolamo Saccheriho. Většina matematiků nestudovala na univerzitě projektivní geometrií. Autor tohoto příspěvku jako učitel deskriptivní geometre ale ano, takže ani princip duality zmíněný v další části textu knihy pro něho nebyl žádnou velkou novinkou, rovněž Desargueosova věta či invariant projektivní geometrie, tedy dvojpoměr, neboli poměr poměrů.

Kniha končí teorii množin v kapitole „Propast“ a líčí osudy nejen hlavního tvůrce teorie množin Georga Cantora. Jeho teorie, jak matematikové dobře vědí, byla zpočátku přijímána rozporuplně a nebohý Cantor –nejen pro to – opakovaně skončil na psychiatrii. Počítání s nekonečnem, mohutnost množin, kardinální a ordinální čísla se ale brzo staly součástí matematiky. Stejně jako jeho diagonální metoda. Autoři knihy citují nejen v této kapitole korespondenci mezi vědci, politiky, vědce z jiných oborů (Einstein). Cantor sám ke konci života usiloval o důkaz hypotézy kontinua. Jak uvádí kniha, rozjaření se střídalo s delšími a delšími depresemi, začal se zabývat rosekruciány, teosofií a svobodným zednářstvím.

Na konci knihy je „Dodatek“, který obsahuje technické detaily k některým kapitolám. Jako např. důkaz indukcí součtu prvních n lichých celých čísel, důkazy některých vlastnosti aritmetických operací, součet převrácených hodnot prvočísel, odvození vzorce pro řešení kvadratických rovnic, odmocniny z jedničky v oboru komplexních čísel, nezkonstruovatelnost pravidelného sedmiúhelníku kružítkem a pravítkem, odvození invariantnosti dvojpoměru v projektivní geometrii.

Kniha představuje doplněk k učebnicím matematiky a populárním způsobem objasňuje některé matematické poznatky, ale bez schopnosti rozumět matematickým textům, vzorcům a důkazům se čtenář neobejde.


Knihu si můžete objednat ZDE nebo ZDE.

Univerzita třetího věku se otevře tisícovce studentů

pátek 23. srpna 2013 · 0 komentářů

V příštím akademickém roce bude na olomoucké Univerzitě třetího věku studovat téměř tisíc studentů seniorů. Největší zájem mají o témata týkající se zdraví a nemoci, historie, kultury i psychologie. Příjem přihlášek do prvního ročníku studia ještě není uzavřen.Novinky za červen 2013

čtvrtek 22. srpna 2013 · 0 komentářů

Výběr článků z nejnovějších pedagogických časopisů a nových knih odebíraných Pedagogickou knihovnou J. A. Komenského a další odkazy.


Novinky za červen 2013

Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Sukova knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
přečtěte si s dětmi

Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Tematická rešerše:
Povinná výuka druhého jazyka na ZŠ

Jan Sláma: Nahlédnutí do turecké školy

středa 21. srpna 2013 · 0 komentářů

Ne každému se podaří tak exotická návštěva. Snad jen poslancům na jejich studijních cestách. Několik dní jsem při svých toulkách Alanií nakukoval do dvora jedné základní školy ve městě, kde jsme spolu s manželkou trávili dovolenou.

Vídal jsem tam kluky hrát fotbal, košíkovou nebo se jen tak prohánět. Dvůr byl velký, vybavený příslušnými sportovními nezbytnostmi a zůstával otevřený i po vyučování i v sobotu a neděli. Sportování umožňovala i v nevelkých odstupech rozmístěné cvičící stroje podél pobřežní cesty. Ty ale spíše využívali domorodci a rekreanti všech věkových kategorií. Všude bylo plno zeleně, příjemných posezení u vodotrysků a jezírek.

Do školy samotné jsem se vydal jednoho dopoledne a beze všech problémů jsem vstoupil. Ve vstupní hale, kde se to hemžilo dětmi ve stejnokroji, jsem vyhledal dospělou osobu a anglicky ji požádal, zda by mne dovedla k řediteli, u kterého jsem se chtěl, dle pravidel slušnosti, ohlásit. K řediteli mne dovedli, byl jsem posazen do křesla, nabídnuty mi cukrovinky, a když jsem požádal, zda bych se mohl po škole rozhlédnut, byl zavolán učitel angličtiny a od toho okamžiku jsem si s osazenstvem začal rozumět.

Po chvíli seznamování se mne pan učitel optal, zda chci vidět jeho třídu. Nadšeně jsem souhlasil a ve chvíli jsem se ocitnul mezi malými Turky, chlapci a dívkami ve věku asi deseti let. Třída se učila anglicky a k mé velké radosti mi odpověděla sborově na mé zdvořilostní fráze. Netrvalo dlouho a zasypali mne otázkami k mé osobě. Trochu se zděsili mého věku, ale když jsem jim řekl, že jsem z ČR, reagovali okamžitě. „Baroš“ vykřikl jeden, „Koller“, trumfoval druhý, „Čech“ přebíjel další. Chvíli jsem se pokoušel udat i další velké Čechy včetně nositelů Nobelových cen, ale na fotbalisty to nestačilo.

Jedna holčička mi ukázala naši maličkou zemi na mapě v atlasu a pak, když jsem projevil zájem o jejich sešity, mi je jeden přes druhého s velkou radostí podávali, Nešetřil jsem chválou a vyčerpal všechny mně známé výrazy obdivu. A byl nepředstíraný. Sešity byly velmi úpravné a děti byly více než roztomilé.

Rozloučil jsem se s dětmi a protože jsem nechtěl příliš narušovat vyučování, chtěl jsem se rozloučit i s panem učitelem. Nakonec jsem ale nemohl odmítnout pozvání na čaj a při krátkém popovídání se dozvěděl, že i v Turecku je ve školství feminizace – na škole byly jen tři muži včetně ředitele a ještě, že mzda učitele po dvaceti letech je asi 2000 tureckých lir. Při poměrné drahotě to není mnoho.

Škola sama byla moderní, s pěknými světlými učebnami a kvalitním nábytkem. Zda vybočovala z tureckého průměru, nevím, ale zejména se mi líbilo chování dětí. Spontánní, radostné a přece disciplinované.

Zkuste nakrmit Kamenožrouta!

úterý 20. srpna 2013 · 0 komentářů

Kamenožrout je necelý rok staré dílo především studentů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze (PřF UK). Jedná se o geologický korespondenční seminář.

Jak vypadal na začátku a jak vypadá dnes? Původní schéma semináře naznačila jeho organizátorka Martina Teliščaková: „Zpočátku bylo hlavní myšlenkou zorganizovat pouze geologickou korespondenční soutěž, které se budou moci pravidelně účastnit studenti středních škol ze všech koutů České republiky. V rámci ní budou plnit úkoly, vyžadující notnou dávku zamyšlení. Úkoly nám odešlou k opravě a my vyhlásíme vítěze této soutěže. Všichni vítězové budou odměněni a automaticky přijati bez přijímacích zkoušek ke studiu některých geologických oborů na PřF UK. Měl to být takový „lapač“ aktivních a nadějných studentů a zároveň jsme chtěli dát šanci těm, kteří nemají možnost navštěvovat zájmové kroužky a geologie je vskutku baví.“

Toto schéma ovšem již nějakou dobu neplatí. Kamenožrout se stal platformou pro mnoho aktivit, přičemž se stále rozrůstá do širších dimenzí. Aktivity přestávají být směřované pouze studentům středních škol, ale snaží se podpořit výuku geologie obecně. Korespondenční soutěž se tak stává pouze jednou z nich, navíc je možno zapojit do jejího řešení celou třídu! Mimo ní jsou organizovány přednášky pro veřejnost probíhající v celoročním cyklu (přednášky jsou nahrávány a zveřejňovány) v příjemném prostředí klubu Podsklepeno (1), geologické a paleontologické exkurze, výstavy apod. Vznikají podpůrné materiály, jako jsou manuály k exkurzím, pracovní listy a jiné. To vše je volně k dispozici, pokud se zaregistrujete na webové stránky http://kamenozrout.cuni.cz.

Od školního roku 2013/2014 vzniká nová soutěž, Fotokniha. Jejím smyslem je představit geologii jako dynamicky rozvíjející se obor. Jednotlivé kapitoly Fotoknihy vychází jednou za měsíc, přičemž se vřejnost může jednoduše zapojit do bádání za pomoci fotografií, úryvků písní, filmů a knih. Její součástí jsou návody na vytvoření praktických cvičení pro učitele.

Chcete se dozvědět víc? Přijďte se podívat na naši další přednášku, která se koná už 19. 9. 2013. Přednáška bude na téma „Geologická naleziště pohledem sběratele“, přednášet bude Pavel Révay.


_________________

(1) Klub Podsklepeno je Otevřený klub Karlínského spektra DDM hl. m. Prahy

Podzimní iQpark – Pod taktovkou Sherlocka Holmese

pondělí 19. srpna 2013 · 0 komentářů

Akční září v libereckém iQparku si nikdo nesmí nechat ujít! Malí i velcí badatelé si při víkendových workshopech Sherlocka Holmese budou moci vyzkoušet snímání otisků prstů a mnoho dalších detektivních postupů. Na pátek 27. 9. je v rámci evropského projektu připravena Noc vědců, při níž návštěvníci zhlédnou například pohádku O chemickém království. Lektoři iQparku si tradičně připravili také víkendové Science show plné ohňů a výbuchů.

Zářijový program libereckého science centra je skutečně nabitý. A na co se lidé mohou těšit? „Pro zapálené detektivy máme každou neděli od 14 hodin připraven workshop ´Sherlocka Holmese´, během něhož si děti i dospělí osvojí daktyloskopické zkoušky a objeví tajemství neviditelného inkoustu. Na své si rozhodně přijdou i školní skupiny,“ říká Monika Vamberová, programová manažerka iQparku. „Happy září“, jak se speciální akce pro školy jmenuje, slibuje po celý měsíc lektorské programy včetně Science show pro žáky zdarma. Žáci tedy zaplatí pouze jednotné vstupné 50 Kč, za programy už nepřiplácí nic.


Noc vědců

Vrcholem celého září bude Noc vědců. Ta se uskuteční v pátek 27. 9. od 17 do 23 hodin a vstup na ni je zdarma. Hlavním tahákem je pohádka O chemickém království – princezna Vědomila a šílený vědec Zweistein předvedou třeba elektrostatické experimenty s Van de Graaffovým generátorem. „Experimentovat se bude i v laboratořích. Tam si každý bude moci vyzkoušet výrobu vlastní svítilny nebo popravu gumového medvídka,“ doplňuje Petr Desenský, lektor iQparku.


Experimentální Science show

Věda může být i zábavná. O tom se budou moci přesvědčit diváci pekelné Science show plné výbuchů, která se uskuteční každou sobotu a neděli od 16 hodin.


Harmonogram – září

Otevřeno: denně od 10 do 20 hodin.
Vstupné: děti do 100 cm zdarma, 100–140 cm 80 Kč, osoby nad 140 cm 120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti od 100 do 140 cm) 360 Kč.

Víkendové experimentování v laboratoři – workshop „Sherlocka Holmese“ – každou neděli od 14 hodin
Science show pod názvem „Experimenty, které vám doma neprojdou“ – každou sobotu a neděli od 16 hodin
Happy září (1. 9. – 30. 9.) – Lektorské programy a Science show v rámci základního vstupného 50 Kč zdarma (nutno se osobně objednat)


Noc vědců (27. 9. 2013)
Workshopy a experimentování v laboratoři:
– Experimentování v laborce (17 – 20 hodin) – exotermní a endotermní reakce, co se lehce vymknou z rukou
– Voltův workshop (17 – 21 hodin) – výroba vlastní svítilny
– Workshop „Slizáci a lepáci“ (17 – 20 hodin) – výroba svítícího slizu
– Workshop „Poprava gumového medvídka“ (17 – 22 hodin) – Jaké reakce probíhají v našem zažívacím ústrojí? Kolik energie získáme z potravy?
– Workshop „Sherlocka Holmese“ (19 – 22 hodin) – objevení tajemství neviditelného inkoustu i daktyloskopické zkoušky

Science show
– Pohádka O chemickém království (18 hodin) – Princezna Vědomila a šílený vědec Zweistein opět spolu experimentují
– Science show „Přijde na to, jak se do toho praští“ (19 hodin) – v podání didaktika Matematicko-
fyzikální fakulty UK Doc. RNDr. Zdeňka Drozda, PhD.
– Balónková science show plná kouzel (20 hodin) – Jak vložit telefon do nafukovacího balónku?
– Zábavná vědecká exhibice TUL na téma „Není ohně bez kouře, aneb jak čistit vzduch“
(21 hodin) – Jak probíhá spalování různých látek? Jak následně vyčistit vzduch?
– Zábavná hra „Energie všude s námi“ (17 – 22 hodin) – zastavte se u 4 vybraných exponátů spojených s energií a vyřešte úkol.

Další plánované akce v iQparku:
Říjen: Hry a hlavolamy – víkend v iQparku s Jaroslavem Flejberkem, největším sběratelem hlavolamů v Česku.

Více informací:
Lenka Gecková, communication
E-mail: geckova@parliamo.cz
GSM: +420 776 828 390

Ing. Monika Vamberová, programová manažerka iQparku
E-mail: vamberova@iQpark.cz
GSM: +420 602 669 479

Astrid Lindgrenová: Bratři Lví srdce

sobota 17. srpna 2013 · 0 komentářů

Příběh odvahy, cti a věrného přátelství, které zvítězilo nad smrtí, zradou a nenávistí, prožili sourozenci Jonatán a Karel zvaný Suchárek. Kniha, která i v liberálním Švédsku vyvolala skandál a v Čechách mohla vyjít až v 90. letech. Nyní vychází už ve čtvrtém vydání. Přeložila Jarka Vrbová, ilustroval František Skála ml.

Astrid Lindgrenová děti znala tak dobře, že dokonce věděla i to, že občas myslí na smrt a že se jí bojí jako každý. Jenže právě proto, že se jí každý bojí, dospělí s dětmi o smrti nemluví a dělají před nimi, že neexistuje. Věděla, že ne všechny děti zažívají tak krásné a slunné dětství, jaké popsala ve svých čtenáři nejmilovanějších knihách. Proto existuje druhá linie její tvorby, možná ne tak masově oblíbená, ale důležitá – linie fantasy, v níž autorka vede své hrdiny do pohádkových světů, kde musejí čelit různým nebezpečím a o své štěstí tvrdě a statečně bojovat. Vyvrcholila v roce 1973, kdy Astrid Lindgrenová vydala knížku Bratři Lví srdce, která je o lásce, přátelství a statečnosti a také o tom, jak se mají sourozenci vyrovnat s tím, když vědí, že jeden z nich brzy zemře.

Tato knížka vyvolala skandál dokonce i v liberálním Švédsku. Diskuze o ní se dostala až do švédského parlamentu, kde se debatovalo, může-li být ještě považována za dětskou knihu, či nikoliv. Lindgrenové se vyčítalo, že svým vyprávěním zanechává v dětských duších trauma. Když se autorky zeptali, zda si opravdu myslí, že takové čtení je pro děti vhodné, odpověděla, že dítě, které má umřít, o tom ví. A pokouší-li se jeho rodiče před ním tuto pravdu zapírat, pak mu tím berou možnost o svém smutku a strachu s nimi mluvit, čímž své dítě v podstatě opouštějí a nechávají ho, aby čelilo agonii smrti samo.

Překladatelka knih Astrid Lindgrenové Jarka Vrbová považuje své setkání s touto knihou za osudové. Dostala ji sice do rukou až v dospělém věku, ale ovlivnila ji na zbytek života. Okouzlila ji svou přímočarostí, poetičností. Do té doby neuvažovala o tom, že bude překládat dětskou literaturu, ale koncem 70. let Bratry Lví srdce přeložila a nabídla Albatrosu k vydání. Tehdy to však nebylo možné, nejen kvůli tématu smrti, ale i pro řadu narážek, které se tehdy daly vykládat politicky (alegorie neproniknutelné zdi, která odděluje dva světy). Proto několik let po sobě rukopis množila, vázala a v jednoduché úpravě šířila jako dětský samizdat. Ještě v 90. letech však bylo k prvnímu českému vydání této knihy nutné doložit posudek dětského psychologa profesora Matějčka, který však byl z knihy nadšen a v posudku uvedl, jak důležité je odkrýt před dětmi i téma smrti. Od té doby Bratři Lví srdce vycházejí v pravidelných nových vydáních a postupně k nim přibyly ještě další dvě knihy z pera autorky, které se zabývají podobnými tématy: Mio, můj Mio a Jižní louka.

Vydává Albatros, 452 stran, doporučená cena 199 Kč

Ukázku si můžete stáhnout ZDE. Knihu si můžete objednat ZDE.

Nová metodická příručka finanční gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ

pátek 16. srpna 2013 · 0 komentářů

V červenci vyšla nová metodická příručka k předmětu finanční gramotnosti Rozumíme penězům, určená pro učitele 1. stupně ZŠ. Připravilo ji občanské sdružení Aisis ve spolupráci s GE Money Bank pro školní výuku začínající od září 2013. Metodika pro učitele a pracovní listy pro žáky jsou rozděleny do 26 finančních témat určených dětem mladšího školního věku.

„Děti se během jednotlivých lekcí stávají finančními poradci v modelových rodinách a situacích a učí se řešit konkrétní problémy zaměřené na finanční gramotnost,“ říká Stanislava Křížová, projektová manažerka Aisis. „Témata jsou propojena s příběhy malého Adama, který žáky po celou dobu provází,“ dodává. Součástí výuky jsou například témata Rozměňujeme mince, Nakupujeme, Náklady na školní potřeby, Umíme ušetřit, Plánujeme nákup dárků atd.

Pořadí jednotlivých témat není závazné a vyučující je může zařadit dle aktuální situace a potřeb. Některá témata je navíc možné rozdělit i do více ročníků.

Kniha Rozumíme penězům pro první stupeň vznikala od března 2012 do února 2013. Do pilotního ověřování materiálů bylo zapojeno 15 základních škol a 25 pedagogů. Jedná se již o druhou metodickou příručku – první, zaměřená na druhý stupeň základních škol, vznikla v roce 2006.

Finanční gramotnost pro mladší žáky je povinným předmětem od roku 2013, přičemž tato příručka je koncipovaná tak, aby se stala pilířem výuky finanční gramotnosti na prvním stupni.


Informace o projektu


Rozumíme penězům v České republice

Výuka finanční gramotnosti podle programu Rozumíme penězům probíhá aktuálně na 94 základních školách v osmi krajích ČR: Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Pardubickém, Královéhradeckém, Zlínském, v kraji Vysočina a v Praze.

Tvůrcem programu Rozumíme penězům je občanské sdružení Aisis, finančním expertem a jedním z autorů projektu je GE Money Bank. Cílovou skupinou jsou hlavně žáci základních škol a jejich učitelé.

Záměrem projektu je zvýšení finanční gramotnosti školáků; snahou je naučit děti základům zodpovědného přístupu ke správě osobních financí. Dosud jím prošlo přes 11 000 žáků a finančními experty z banky bylo proškoleno téměř 2 000 učitelů.

Školy, které podle programu učí, se sdružují v Klubu Rozumíme penězům. Klub školám nabízí průběžnou podporu pro výuku finanční gramotnosti, a to jak po stránce metodické, tak odborné. V rámci klubu jsou pro pedagogy a jejich žáky realizovány další vzdělávací akce. Klub Rozumíme penězům finančně podporuje GE Money Bank, realizaci vzdělávání zajišťuje Aisis, o. s.

Projekt Rozumíme penězům je podporován z fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR a ze zdrojů GE Money Bank – ta finančně zajišťuje například aktivity Klubu Rozumíme penězům. Více informací najdete na www.rozumimepenezum.cz.

Jak učit o traumatické minulosti?

čtvrtek 15. srpna 2013 · 0 komentářů

Na Univerzitě Karlově proběhl druhý ročník semináře „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“.

Ve dnech 8.–12. července proběhl druhý ročník letního semináře pro pedagogy z České a Slovenské republiky, pořádaný Univerzitou Jižní Kalifornie ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze. Seminář se konal v Centru vizuální historie Malach při Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde jsou již od roku 2010 pro studenty, pedagogy, badatele i nejširší veřejnost zpřístupněny videonahrávky autobiografických interview s pamětníky pohnutých a tragických událostí minulého století. V bezmála 52 000 rozhovorech, natočených mezi lety 1994 a 2010 v 57 zemích a ve 34 jazycích, lze najít relevantní svědectví prostřednictvím řady nástrojů včetně fulltextového vyhledávání v mluvené řeči.

Cílem druhého ročníku semináře „Svědectví pamětníků ve výuce pro 21. století“ bylo rozvíjení schopnosti efektivního a smysluplného vzdělávacího využití audiovizuálních svědectví pamětníků v pedagogické práci se studenty. Využití nahrávek rozhovorů s pamětníky umožňuje nejen prohloubení nových gramotností potřebných pro 21. století (informační, mediální a digitální gramotnost), ale také nastolení kontroverzních a problematických témat k diskusi ve třídě. Účastníci semináře z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska prostřednictvím přednášek, diskusí a samostatné badatelské práce zahájili tvorbu svých vlastních vzdělávacích projektů – vyučovacích hodin využívajících úryvky z interview s pamětníky, uložených v Archivu vizuální historie Nadace šoa na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC Shoah Foundation). Kromě Martina Šmoka, konzultanta USC SF pro vzdělávací programy, během minulého týdne na semináři vystoupil také didaktik dějepisu a středoškolský učitel Mgr. Milan Hes, Ph.D., historik Mgr. Michal Schuster z Muzea romské kultury v Brně, a vedoucí Oddělení pro dějiny šoa Židovského muzea v Praze Mgr. Michal Frankl, Ph.D.

V pátek 12. 7. byl zároveň zahájen třídenní návazný seminář pro pedagogy, kteří se v roce 2012 zúčastnili prvního ročníku této akce. Vyučující z odborných středních škol i gymnázií se s novými frekventanty podělili o zkušenosti, které získali v uplynulém školním roce během práce na svých vyučovacích hodinách. Diskuse a prezentace otevřely řadu otázek, jejichž jednotícím prvkem často byla relevance historických událostí pro porozumění dnešní politické a společenské situaci v ČR. Představen byl také multimediální výukový portál IWitness, který registrovaným pedagogům umožňuje tvorbu vlastních interaktivních výukových produktů přímo na internetu s využitím 1 100 anglických interview z archivu USC Shoah Foundation. Závěrem byla učitelům přiblížena specifika nové kolekce 65 rozhovorů s přeživšími genocidy ve Rwandě, která se stala součástí archivu USC Shoah Foundation v dubnu letošního roku.

Studenti jdou do ciziny především za vyšší kvalitou výuky

středa 14. srpna 2013 · 1 komentářů

Talentovaní studenti mají jasnou představu o svém zahraničním studiu. Z České republiky ovšem neutíkají, naopak zkušenosti a získané kontakty chtějí využít v budoucí praxi v tuzemsku.

Vyplývá to z průzkumu společnosti Datank mezi uchazeči o stipendium programu Scholarship, prostřednictvím kterého Nadace Zdeňka Bakaly finančně podporuje studium českých talentů na prestižních zahraničních univerzitách v USA, ve Velké Británii a v dalších evropských zemích. Podle většiny talentovaných studentů (94 % respondentů) je největším přínosem studia na prestižních zahraničních univerzitách kvalita výuky. Oceňují především vyšší míru dialogu s profesory, možnost získání zajímavých kontaktů (77 %) a větší šanci uplatnění na trhu práce (62 %).

Více než tři čtvrtiny oslovených studentů (78 %) by si přálo alespoň po určitý čas pracovat v zahraničí, ale zároveň jejich podstatná část (72 %) chce následně uplatnit získané zkušenosti v České republice.

„Program Scholarship ročně poskytne finanční podporu zhruba 20 talentovaným studentům napříč různými obory vzdělávání. Velmi nás těší, že stipendisti mají jasnou představu, jak naši podporu zúročit v budoucí kariéře a navíc nezapomínají na Českou republiku a prostředí, ve kterém vyrostli,“ komentovala výsledky průzkumu Michaela Maláčová, předsedkyně správní rady Nadace Zdeňka Bakaly.

Ve světě chtějí účastníci programu Scholarship studovat humanitní obory (jazyky, historie, 36 %), technické obory (35 %) a ekonomii (30 %). „Podle názoru studentů panuje na zahraničních univerzitách vyšší míra tvůrčí svobody, provázanosti univerzity s praxí a kulturní rozmanitosti. Studenti v zahraniční vidí lepší příležitost k osobnostnímu rozvoji a rozvíjení kritického myšlení,“ komentuje výsledky průzkumu analytik společnosti Datank Ondřej Pivoňka.

Největší překážku studia na zahraničních univerzitách spatřují studenti jednoznačně v nedostatku financí. Chybí jim také více informací o možnostech studia na zahraničních univerzitách a někteří poukazují i na subjektivní faktory, jako je nedostatek odvahy, jazyková bariéra nebo i lenost možných zájemců.


Srovnání s českými univerzitami

Na českých školách osloveným studentům vadí zejména nastavené „memorování“ informací, postrádají i dialog s profesory. Nespokojena s úrovní vzdělávání v České republice je mírná většina oslovených studentů (55 %), extrémně nespokojeno je ovšem pouhých 7 % respondentů. Podle některých názorů úroveň tuzemského vzdělávání komplikuje i fakt, že například studium některých oborů je často zcela odstřiženo od praxe a výzkumu. Respondenti také v několika případech poukázali na velké množství studentů na vysokých školách, kteří do školy chodí pouze z povinnosti nebo nemají velký zájem školu dokončit.


Jak zvýšit prestiž českých univerzit?

Jako recept na zvýšení prestiže českých univerzit studenti nabízí přilákat ve větší míře renomované zahraniční pedagogy, zvýšit objem investic do vzdělávání nebo více přizpůsobit styl výuky podle západního modelu vzdělávání. V rámci průzkumu dokonce zazněly i hlasy, které by například zavedly magisterské studium pouze v angličtině, zvýšily platy profesorů nebo více přiblížily vzdělávání praxi. Možné zavedení školného na českých univerzitách chápou oslovení studenti zejména jako nástroj selekce studentů, což by podle nich vedlo ke snížení počtu studentů a zkvalitnění výuky.

Většina studentů (84 %) spojuje svou představu o budoucím zaměstnavateli se společností, která nabízí flexibilní pracovní dobu a prostředí, udává trend v inovacích (78 %) a je sociálně odpovědná (78 %). Až za tyto priority následně staví výši platu a odměn pro zaměstnance.

Jako své životní vzory v řadě případů studenti uváděli své rodiče, další příbuzné nebo některého ze svých kantorů. Kromě rodiny a svých nejbližších dotazovaní studenti nalézají inspiraci u morálních (Václav Havel, Nelson Mandela) nebo oborových (Albert Einstein, Richard Feynman) osobností, případně mezi lidmi, kteří ztělesňují úspěch či individuální úsilí (Steve Jobs, Lance Armstrong).

Průzkum byl realizován společností Datank v období 24. 6.–1. 7. 2013 metodou elektronického dotazování (CAWI) na vzorku 248 respondentů.

Podrobnou zprávu o průzkumu s grafy najdete ZDE.


__________________

Program Scholarship a Nadace Zdeňka Bakaly

Program Scholarship Nadace Zdeňka Bakaly nabízí talentovaným českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů ve formě studia na prestižních zahraničních univerzitách. Cílem je podpořit uchazeče ve studiích na takových univerzitách, které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst. Velká část finanční pomoci směřuje také středoškolským studentům. Ročně program Scholarship poskytne finanční pomoc zhruba 20 českým studentům, kteří jsou vybíráni odbornou hodnotící komisí programu.

Informace pro studenty a učitele si můžete přečíst ZDE. Návod na získání stipendia najdete ZDE.

Desatero pro rodiče předškoláka

pondělí 12. srpna 2013 · 0 komentářů

Desatero pro rodiče předškoláka, publikované jako orientační pomůcka na pomoc rodičům před časem na webu RVP.cz, bylo určeno k veřejné diskuzi. Možná se některým rodičům hodí i dnes.

Rodiče se často ptají, co by mělo v době, kdy ukončuje svůj předškolní věk, zpravidla zvládnout. Nabízíme rodičům k jejich základní orientaci ve věcech výchovy vzdělávání dětí následující „desatero“ věku a potřebám dítěte odpovídajících znalostí a dovedností, k jejichž osvojení by dítě mělo být v průběhu předškolního věku vedeno, ať už v mateřské škole či v rodině. Je přirozené, běžné, standardní, že každé dítě zvládne „desatero“ v míře a rozsahu svých individuálních možností a schopností. Jedná se tedy pouze o orientační pomůcku, která reaguje na dotazy mnohých rodičů, zejména těch, jejichž děti běžnou mateřskou školu nenavštěvují.


1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé. Zpravidla by mělo např.:
– zachovávat správné držení těla (postavit se rovně)

běhat, skákat, zvládat různé druhy lezení, překonávat překážky, pohybovat se v různém prostředí a terénu (v lese, na sněhu, v písku apod.)

být přiměřeně obratné (např. udržet rovnováhu na jedné noze, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, jezdit na tříkolce, koloběžce, kole apod.)

být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více)

2. Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze. Zpravidla by mělo např.:

svléknout se, obléknout i obout (zapnout a rozepnou zip i malé knoflíky, zavázat si tkaničky, obléknout si čepici, rukavice)

najíst se, nalít si nápoj, používat příbor, stolovat čistě

zvládat osobní hygienu (používat kapesník, umýt a osušit si ruce, používat toaletní papír, používat splachovací zařízení)

zvládat drobné úklidové práce (posbírat a uklidit předměty a pomůcky na určené místo, připravit další pomůcky, srovnat hračky, uklidit po sobě papír od sušenky apod.)

dokázat se postarat o své věci (udržovat v nich pořádek)

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti
. Zpravidla by mělo např.:
vyslovovat správně všechny hlásky

mluvit ve větách, zformulovat otázku, vyprávět příběh, popsat situaci apod.

mluvit většinou gramaticky správně (tj. užívat správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)

rozumět většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí

mít přiměřenou slovní zásobu, umět pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

přirozeně a srozumitelně hovořit s dětmi i dospělými, vést rozhovor, domlouvat se

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci. Zpravidla by mělo např.:

zručně zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, kreslit, malovat apod.)

zvládat činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobnými stavebními prvky apod.)

tužku držet správně, tj. třemi prsty, s uvolněným zápěstím

vést stopu tužky, pastelu, štětce (obkreslovat, vybarvovat, vést plynulé tahy)

označit si výkres značkou, písmenem, popř. zkoušet napsat hůlkovým písmem celé jméno

napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, (popř. písmena)

rozlišovat pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)

řadit prvky zleva doprava, zprava doleva i v dalších směrech

upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (mělo by být zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy. Zpravidla by mělo např.:

rozlišovat podstatné znaky předmětů (rozlišovat barvy, tvary, figuru a pozadí)

skládat obrázky z několika tvarů

nalézat rozdíly na dvou obrazcích, doplňovat detaily, postřehnout změny (co je nového, co chybí) na obrázku i ve skutečnosti

rozlišovat jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice)

rozlišovat zvuky (např. zvuky jednoduchých hudebních a rytmických nástrojů)

skládat slova z několika slabik, sluchově rozložit slovo na slabiky, rozeznávat počáteční hlásku ve slově, vytleskat slabiky ve slově

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace. Zpravidla by mělo např.:

ukazovat na prstech či předmětech počet, počítat na prstech, počítat po jedné, chápat, že číslovka vyjadřuje počet

vyjmenovat číselnou řadu a určit počet prvků minimálně v rozsahu do šesti

porovnat počet prvků (např. poznat co je více, méně, o kolik)

rozpoznat odlišné tvary a tělesa (kruhový, čtvercový apod.)

rozlišovat a porovnávat vlastnosti předmětů (velikost, tvar aj.), nacházet společné a rozdílné znaky

třídit, seskupovat a přiřazovat předměty dle daného kritéria (řadit, uspořádat např. korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)

přemýšlet, vést jednoduché úvahy, komentovat, co dělá („přemýšlet nahlas“)

řešit jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty

rozumět časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť. Zpravidla by mělo např.:

udržovat soustředěnou pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10–15 min.)

věnovat se soustředěně i činnostem, které nejsou pro ně aktuálně zajímavé a které mu byly zadány

záměrně si zapamatovat, co prožilo, vidělo, slyšelo, po přiměřené době si toto vybavit a reprodukovat

znát říkadla, básničky, písničky

postupovat při činnostech podle pokynů

pracovat samostatně

8. Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné. Zpravidla by mělo např.:

být po určitou část dne bez problémů odloučeno od rodičů

chovat se kontrolovaně, bez výrazných výkyvů v náladách

ovládnout své pocity (reagovat přiměřeně na drobný neúspěch, odložit přání na pozdější dobu, přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)

uplatňovat základní společenská pravidla (zdravit, požádat, poděkovat, omluvit se)

navazovat kontakty s dítětem i dospělými, komunikovat s nimi (kamarádit se, vyhledávat partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvat, rozdělovat a měnit si role)

k dětem se chovat přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělit se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úlohy, všímat si, co si druhý přeje)

brát ohled na druhé (dokázat se dohodnout, počkat, vystřídat se)

zapojovat do práce ve skupině, vyjednávat a dohodnout se, vyslovovat a obhajovat svůj názor

dodržovat ve skupině (v rodině) daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, být srozuměno se jimi řídit (uposlechnout pokynů)

9. Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podněty a projevovat se v tvořivých činnostech. Zpravidla by mělo např.:

pozorně poslouchat či sledovat se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení

zúčastňovat se dětských kulturních programů a akcí (např. výstav), zábavných akcí, slavností, sportovních akcí

vyprávět, co vidělo, slyšelo, dokázat říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo

zajímat se o knihy, znát pohádky a příběhy, mít své oblíbené hrdiny

znát celou řadu písní, básní a říkadel, reprodukovat je, zpívat, rytmizovat, zvládnout jednoduchou divadelní roli

kreslit, malovat, modelovat, vytvářet

hrát tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře)

10. Dítě by mělo být schopno se přiměřeně orientovat ve svém prostředí. Zpravidla by mělo např.:

vyznat se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientovat v blízkém okolí (vědět, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště apod.)

zvládat běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptát se na to, čemu nerozumí, umět telefonovat, dbát o pořádek a čistotu, samostatně se obsloužit, zvládá drobné úklidové práce, starat o rostliny či drobná domácí zvířata)

vědět, jak se má chovat (např. doma, ve školce, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na hřišti, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snažit se to dodržovat (chovat se přiměřeně a bezpečně, uvědomovat si možná nebezpečí,

znát a zpravidla dodržovat základní pravidla chování na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)

mít elementární poznatky o sobě, svém prostředí i okolním světě (např. znát části těla i některé orgány, vědět, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišovat různá povolání, znát běžné pomůcky, nástroje, znát jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, vědět, k čemu jsou peníze, orientovat se v dopravních prostředcích, znát některé technické přístroje apod.)

rozumět běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. podnebí, počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)

mít elementární povědomí o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk), o existenci jiných zemí a národů, o světadílech, planetě Zemi, vesmíru


Zdroj: ZDE


Karel Vašíček: Seznámení se statistikou

sobota 10. srpna 2013 · 0 komentářů

Populárních knih o statistice podle mého názoru u nás zas tak mnoho nevychází. Autorkou této knihy je Eileen Magnello, vzděláním logicky statistička, která získala doktorát z historie vědy. Ilustrátorem knihy je Borin Van Loon.

Eileen Magnello, Borin Van Loon: Statistika. Seznamte se…, Praha 2010, Portál, 192 s., ISBN 978-80-7367-753-4


Když jsem knihu začal číst, považoval jsem ji zpočátku za pseudopopulární knihu s obrázky zaměřenou spíše na infantilní čtenáře. Ale kniha se mně líbila stále více a nakonec se mi líbily i ilustrace. Vedle populárního výkladu základních pojmů z matematické statistiky zachycuje i historii těchto pojmů, jejich objevitele či autory. O historii statistiky se zpravidla student mnoho nedozví ani na vysoké škole. Většinu jmen zná matematik i z jiných disciplín matematiky, některá jsou nová. Zaujaly mě informace o aplikaci statistiky v evoluční teorii, při výrobě piva atd.

Kniha je poměrně stručná (cca 192 str.), přesto se čtenář dozví informace o většině základních pojmů. Vedle textové části je prakticky na každé straně či dvojstraně ilustrace, zpravidla portrét příslušného vědce, který daný pojem do statistiky zavedl. Čtenář se např. dozví, co znamená slovo „statistika“; jaký je rozdíl mezi statistikou matematickou a vitální, nebo v knize najde informaci, že Edmond Halley nejen spočítal oběžnou dráhu komety, která je po něm pojmenovaná, ale že také vytvořil první úmrtnostní tabulku. Další zajímavostí je fakt, že první sčítání lidu nejen přineslo podrobné informace o počtu úmrtí na jednotlivé nemoci, ale přispělo také k růstu povědomí o hygienických podmínkách ve městech. Jinou zajímavostí je informace, že Gaussova křivka normálního rozdělení (zvonovitá křivka), je po Gaussovi pojmenovaná tak trochu neoprávněně, protože ji objevil již Laplace.

Poměrně málo se čtenář dozví o počátcích teorie pravděpodobnosti. Za její počátek je považována korespondence, kterou si cca v polovině 17. století vyměňovali Blaise Pascal a Pierre Fermat. Historii teorie pravděpodobnosti se u nás věnuje Karel Mačák z Technické univerzity Liberec, který v Edici Dějiny matematiky vydal knihu Počátky teorie pravděpodobnosti. V angličtině ve vydavatelství Basic Books a v německém překladu ve vydavatelství Beck o tomto tématu (historie teorie pravděpodobnosti) vyšla kniha prof. Keitha Devlina: Unfinished game, která zatím není v žádné veřejné knihovně v ČR či na Slovensku. Dá se ale objednat přes Internet.

Vedle základního textu kniha Eileen Magnello obsahuje seznam literatury v angličtině a český překlad navíc obsahuje i stručný výběr literatury v češtině. V textu je minimum matematických vzorců, ty ale najde čtenář v příloze 1. Pro ty, kteří chtějí studovat v angličtině, obsahuje příloha 2 anglicko-český heslář statistických pojmů. Na konci je pak stručný předmětový rejstřík.

Domnívám se, že většině knihy by měl rozumět i středoškolský student, takže je kniha vhodným titulem i pro školní knihovny.


Knihu si můžete objednat ZDE nebo ZDE.

Modulový seminář z enviromentální výchovy

pátek 9. srpna 2013 · 0 komentářů

Deset učitelů ze Střední školy dopravy, obchodu a služeb v Moravském Krumlově mělo v červnu možnost na Lipce proniknout hlouběji do různých oblastí environmentální výchovy.

Během dvoudenního programu na pracovištích Lipky Kamenná a Jezírko se vystřídala témata zaměřená na projektovou výuku s mezinárodní spoluprací, lesnictví, problematiku Šumavy či environmentální rizika. Učitelé se byli také podívat u včelích úlů a diskutovali o problematice současného hospodaření v českých lesích. Takový seminář teď Lipka školám nabízí zdarma.

Lipka pro pedagogy připravila téměř padesát vzdělávacích modulů pro další vzdělávání pedagogů v oblasti ekologické výchovy. Základním principem a výhodou nabídky modulových seminářů je možnost pro školy vybrat si ze škály environmentálních témat a sestavit z nich program ušitý na míru. „S lektory je možné domluvit změny v obsahu semináře i v jeho rozsahu tak, aby co nejvíce vyhovoval požadavkům školy. Jednotlivé moduly obsahují část odbornou a část didaktickou, jejich délka se pohybuje mezi 2 až 6 hodinami. Pedagogický sbor dané školy si takto může sestavit program semináře na jedno odpoledne, tři dny nebo třeba celý týden,“ uvádí Jiří Vorlíček z Lipky.

„Moduly nejsou cíleně určeny pro učitele jednoho předmětu, například pro vyučující biologie, chemie nebo občanské výchovy, ale pro celé pedagogické sbory, respektive pedagogy jedné školy. Cílem je naučit se v různých oblastech rozvíjet osobnost žáků a studentů, především v oblasti postojů a hodnot, a vést je k ucelenému pohledu na problematiku udržitelného života. Témata jednotlivých modulů proto zahrnují velkou šíři problematiky environmentální výchovy,“ doplňuje Vorlíček.

Právě takový modulový seminář pro pedagogický sbor ze střední školy čítající minimálně 10 pedagogů nyní nabízí Lipka zdarma. Seminář by měl proběhnout na podzim 2013 a je zcela zdarma díky projektu Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy, v rámci něhož semináře pro pedagogy na Lipce vznikají. Zájemci se mohou s veškerými dotazy obrátit na Jiřího Vorlíčka (jiri.vorlicek@lipka.cz).

Využití projektové metody a badatelsky orientovaných aktivit při práci s nadanými dětmi

středa 7. srpna 2013 · 0 komentářů

Seminář, pro všechny, kteří mohou vést mladé badatele na různých prezenčních aktivitách, pořádá projekt Péče, rozvoj, uplatnění nadání (PERUN).

Seminář bude jednodenní, prezenční a proběhne v Praze ve čtvrtek 15. 8. 2013. Účastníci se na něm dozví, jaká jsou specifika využití projektové metody a badatelsky orientované aktivity při práci s nadanými, jejich výhody a limity. Bude dán prostor také pro aktivitu a práci účastníků a ukázky dobré praxe.

Seminář je pro pedagogické pracovníky zdarma, mimopražským účastníkům organizátoři hradí též cestu a všem občerstveni. Další organizační podrobnosti sdělíme po přihlášení.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zaregistrujte se, prosíme, online přihláškou ZDE.

Upozornění: Kapacita semináře je již v současnosti naplněna. Na uvedené adrese můžete zaregistrovat svůj zájem o podzimní seminář.

10.–11. 9. 2013 Festival vzdělávání dospělých Aeduca

úterý 6. srpna 2013 · 0 komentářů

Srdečně zveme všechny příznivce vzdělávání dospělých k účasti na 9. ročníku, který se uskuteční ve dnech 10.–11. září 2013 tradičně v Olomouci.

Pořadatelé: Institut celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a partner festivalu – portál Edumenu.cz

Letošním mottem je „(Ne)vzdělanost v praxi", které má podnítit diskusi o proměnách vzdělávání dospělých ve 3. tisíciletí. Prezentovat na této akci budou přední odborníci nejen z akademické, ale také komerční sféry, zástupci veřejných institucí a řada dalších.

Letošní novinkou je veřejné finále soutěží kvality vyhlašovaných AIVD ČR Lektor/ka roku a Vzdělávací instituce roku. Součástí festivalu bude také prezentace nových technologií pro vzdělávání dospělých či workshop ke kariérovému koučování.

Bližší informace naleznete na webu www.aeduca.cz.

Martin Rychlík: Studium on-line – trend, který může změnit planetární vzdělanost

pondělí 5. srpna 2013 · 2 komentářů

Nejvýznamnější světové univerzity a jejich elitní profesoři nabízejí poznatky zdarma. Stačí se zapsat.

Nejlepší univerzity jako Harvard, MIT nebo Berkeley dávají zdarma na webové stránky EdX, Coursera či Udacity výukové kurzy mnoha předmětů. A zapisují se do nich desetitisíce lidí.

Zázračný patnáctiletý Mongol, který udělal harvardské testy z teorie obvodů na sto procent. Jednaosmdesátiletý dědeček mezi 7200 zapsanými studenty elektrotechnického kurzu na Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tujiza Uwituze, osiřelá dívka ze Rwandy, která se právě učí stejnou látku jako studenti v Edinburghu. Anebo 270 tisíc studentů počítačových věd, včetně Čechů, kteří jsou zapsáni na nejúspěšnějším vysokoškolském on-line kurzu dneška. Poskytují ho stránky Udacity v rámci svých MOOC.

Že tu zkratku neznáte? Znamená Massive Open Online Courses neboli hromadné otevřené on-line kurzy a jde o fenomén, který bobtná den za dnem. Vybrané světové univerzity, jako jsou Harvard, Yale nebo University of Tokio, nabízejí na internetu zdarma některé své přednášky – zvláště ty úvodní k jednotlivým oborům. Dostupné jsou pochopitelně i Čechům. Stačí se zapsat: tady, tady či tady, být zvídavý a mít vůli k dokončení kurzu.

Odborníci si jen stěží troufají odhadovat, co tento demokratizační trend ve vzdělání přinese. Jisté však je, že nejpodnikavější lidé už vymýšlejí, jak se stát nejen věrozvěsty, ale jak na vznikajících „edu-Googlech“ vytvořit úspěšný byznys-model.

„Možná, že v nějaké odlehlé africké vesničce žije nový Albert Einstein nebo Steve Jobs a my bychom měli být schopní takové osobě nabídnout vzdělání, protože právě tací by mohli přijít s novým velkým objevem, který by učinil svět lepším pro každého z nás,“ uvedla před rokem Daphne Kollerová na přednáškách TED. Právě tato dáma ze Stanfordu je jednou z „matek“ kvalitních kurzů pro všechny. Minulý týden věnovaly digitálnímu vzdělávání a tématu MOOC svá speciální vydání i renomované magazíny Nature a Scientific American...


Celý text najdete ZDE.

14. 6.–1. 9. 2013 Oblastní galerie v Liberci: výstava Albrecht Dürer

neděle 4. srpna 2013 · 0 komentářů

Jeden z vrcholů letošní výstavní sezóny je tu! Vůbec poprvé v ČR je k vidění kompletní soubor Dürerových originálních rytin mezi nimiž nechybí Adam a Eva (1504), Čtyři jezdci apokalypsy (1408) nebo Melancholie (1514)!

Ve středu 7. 8. 2013 VOLNÝ vstup!

Výjimečná výstava grafického díla Albrechta Dürera ze soukromé sbírky profesora Ulricha Schulze představuje 255 grafik, včetně známých tisků jako Adam a Eva, Rytíř, smrt a ďábel, Melancholie nebo slavného dřevorytu Jezdci z Apokalypsy. Kromě takřka kompletní grafické tvorby Albrechta Dürera výstava zahrnuje na 30 knih s Dürerovými grafikami.

Souborné grafické dílo Albrechta Dürera je v České republice představeno vůbec poprvé!

Galerie je otevřena denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek do 19 hodin.

Více ZDE.

Nároky se v práci zvyšují, lidé se nabíjejí sportem

pátek 2. srpna 2013 · 0 komentářů

Neutěšená situace na trhu práce, kdy se měsíčně registruje na úřad práce 50 000 nových uchazečů, tlačí dlouhodobě na zvyšování efektivity jednotlivých zaměstnanců. Kolegové odcházejí, práce však zůstává, stres se tak pomalu stává běžnou denní zkušeností. Češi proto často vyhledávají sport a další koníčky, kde mohou aktivně relaxovat.


Zdroj: Profesia.cz, 25. 6. 2013


Přesčasová práce a stále méně dovolené

,,Zatímco český statistický úřad sleduje pokles odpracované doby, zejména té přesčasové, společnosti i zaměstnanci berou stále častěji přesčasy jako už běžnou součást pracovní doby a smluvené odměny. Více hodin pracují především specialisté, kterých je na trhu nedostatek, a vedoucí pracovníci. Vzhledem k současné situaci se dá předpokládat, že počet hodin, které lidé stráví v práci, bude růst.“ říká Kateřina Jaroňová z Profesia.cz.

Před riziky varuje psycholožka Iva Zemanovičová z Assessment Systems: ,,V dnešní době lidé nejenže tráví velké množství svého volného času prací, ale někteří si dokonce po několik let ani nevybírají dovolenou. Důsledky takového životního stylu zasahují do všech oblastí života člověka. V práci nemusí podávat optimální výkon (vyšší chybovost, nižší efektivita práce, konflikty s kolegy aj.). V rodinných vztazích se mohou objevit problémy vyplývající z nedostatku času na zajištění běhu domácnosti a z nemnoha společně strávených chvil. Množství přesčasů může výrazným způsobem snižovat životní i pracovní spokojenost a také není výjimkou, že již po několika letech vysokého pracovního nasazení dochází u lidí k poškození jejich zdraví.“


Jak Češi tráví svůj volný čas?


Z ankety na pracovním portálu Profesia.cz vyšlo, že více než polovina lidí ve svém volném čase sportuje nebo se věnuje jiným koníčkům. Každý pátý tráví čas s rodinou. Každý šestý nejraději vyhledává pasivní odpočinek při televizi nebo nicneděláním. Šest procent respondentů má druhé zaměstnání. Zbylých šest procent nemá vůbec žádný volný čas.

,,Odpočinek významným způsobem napomáhá k udržení psychické rovnováhy člověka, přičemž platí, že aktivní odpočinek (sport, procházka aj.) přispívá k naší pohodě a dobití baterek výrazněji než odpočinek pasivní.“ dodává Zemanovičová.


Aktivní zaměstnanci zamíří nejčastěji do posilovny

Podle analýzy uživatelů zaměstnaneckých benefitů společnosti MultiSport Benefit, která poskytuje možnost navštívit 500 sportovních zařízení v celé České republice, lidé sportují v průměru 4,5krát v měsíci, mírně častěji muži (51 %) než ženy (49 %). Nejoblíbenější aktivitou zaměstnanců je posilovna. Následuje plavání, raketové sporty, H.E.A.T. program a aerobic.


Celý text s grafy najdete ZDE.