Čeká nás revoluce ve světě práce?

čtvrtek 1. února 2018 · 0 komentářů

Zpráva společnosti Accenture s informacemi ze strategické zprávy, kterou společnost představila u příležitosti Světového ekonomického fóra v Davosu.

Strategická zpráva Accenture Reworking the Revolution (Jste připraveni na konkurenci v době, kdy se inteligentní technologie setkávají s lidskou vynalézavostí, aby vytvořily budoucí pracovní sílu?) odhaduje, že pokud by firmy investovaly do umělé inteligence (AI) a spolupráce člověka a stroje stejnou měrou jako ty nejvýkonnější z nich, mohly by do roku 2022 navýšit své příjmy až o 38 % a zvýšit úroveň zaměstnanosti až o 10 %.

Vedoucí i řadoví pracovníci se shodují na optimistickém scénáři o potenciálu umělé inteligence a jejího vlivu na obchodní výsledky a pracovní zkušenosti, tvrdí studie. Sedmdesát dva procent z 1 200 vrcholových manažerů, kteří byli dotazováni, uvedlo, že inteligentní technologie budou pro jejich odlišení se na trhu zásadní a 61 % si myslí, že podíl pozic vyžadujících spolupráci s AI se bude v příštích třech letech zvyšovat. Více než dvě třetiny (69 %) z 14 000 dotazovaných zaměstnanců uvedly, že je důležité rozvíjet dovednosti v oblasti práce s inteligentními stroji.

„Aby společnosti v éře AI dosáhly vyšší míry růstu, budou muset více investovat do vybavení svých lidí pro práci se stroji novými způsoby,“ prohlásil Mark Knickrehm, generální ředitel skupiny Accenture Strategy. „Podniky budou stále více posuzovány z hlediska jejich angažovanosti v tom, čemu říkáme ‚Applied Inteligence´ (aplikovaná inteligence), což je schopnost rychle zavádět inteligentní technologie a lidskou vynalézavost ve všech součástech jejich byznysu pro zajištění tohoto růstu.“

Accenture dává managementu firem následující doporučení, která jim pomohou formovat budoucí pracovní sílu v éře AI:

1. Zcela nová koncepce práce, která spočívá v kompletně novém nastavení práce už od základu. Vyhodnocovat úkoly, ne pracovní pozice, potom přidělovat úkoly strojům i lidem a dosahovat rovnováhy automatizované práce a zvyšování schopností lidí. Téměř polovina (46 %) vedoucích představitelů byznysu souhlasí, že popisy pracovních pozic jsou již zastaralé a 29 % tvrdí, že své pracovní pozice již zásadně přepracovali.

2. Nasměrování pracovních sil do oblastí, které odhalují nové formy hodnot. Je třeba jít nad rámec efektivity procesů a připravit pracovní sílu na vytváření nových zákaznických zkušeností. Podporovat nové modely růstu reinvestováním úspor vzniklých z automatizace do budoucí pracovní síly. Vytvářet podmínky pro nové manažerské předpoklady, které podporují myšlení, postřeh a obratnost, která je potřeba pro uchopení dlouhodobějších transformačních příležitosti.

3. Rozšiřování „nových dovedností“. Potřeba měřit úroveň schopností a dovedností pracovní síly a ochotu učit se pracovat s AI. Používat digitální platformy, programy zaměřené na tyto rozdílné segmenty pracovníků a personalizovat je, aby se zlepšilo přijímání nových dovedností. Společnost Accenture vyvinula rámec ‚nových dovedností‘ založený na zvyšování úrovně dovedností a používání souboru inovativních metod digitálního učení, který maximalizuje rychlost a rozsah investic do školení.

Celý text tiskové zprávy najdete ZDE.

Budou reagovat v přípravě svých žáků na nároky této budoucnosti školy?