Jana Nováčková: Stanovisko SKAV k problémům kázně ve školách

čtvrtek 5. května 2011 · 0 komentářů

Prezentace psycholožky PhDr. Jany Nováčkové (SKAV) z kulatého stolu SKAV 28. 4. 2011 na téma Stačí na cestě ke kázni jen „utahovat šrouby“?


„Kvalita práce učitele je nejsilnějším ze školních faktorů ovlivňujících výsledky dětí. Ve všech oblastech, které považujeme za klíčové pro dobrou kázeň, by se učitelům mělo dostat podpory a metodologické výbavy.

Od MŠMT očekáváme jasné vyjádření, jaký systém pomoci a podpory může nabídnout učitelům, aby prostřednictvím posílení svých dovedností a kompetencí mohli zajistit žákům dobré kázeňské klima ve výuce.“

 

Prezentaci si můžete stáhnout ZDE.
 

Celý text stanoviska SKAV najdete ZDE.

Výstup z kulatého stolu SKAV si můžete přečíst ZDE.

Vzniklo nové občanské sdružení Fórum rodičů

· 0 komentářů

Rodiče v České republice dlouho nebyli slyšet. Unie rodičů, která vznikla v 90. letech, již dlouho nedávala o sobě vědět. Možná je důvodem, že většina rodičů je podle výzkumů se stavem vzdělávání spokojena. Ale přece jen ne všichni. Nové občanské sdružení je zde.


Zdroj: www.forumrodicu.cz/?page_id=8


O co nám jde – aneb vize

– V dobrém vzdělávacím systému je možné, aby školy a školky byly kvalitní a zároveň poskytovaly rovné šance na vzdělání všem dětem bez rozdílu.


Jak by to mělo být – aneb teze

– Rodiče a škola musí být reálnými partnery ve výchově a vzdělávání dětí
– Vzdělávací systém ČR musí poskytovat větší prostor pro hlas rodičů všech skupin
– Rodiče musí mít k dispozici „ombudsmana“ a jasné mechanismy pro případné stížnosti na školy a školky


Jak to ve skutečnosti je – aneb realita

– Hlas rodičů není slyšet – na úrovni státu a regionů vůbec, na úrovni škol většinou jen formálně.
– Sociální původ rodičů ovlivňuje vzdělávací výsledky dětí více než kterékoliv jiné faktory a školy tuto nerovnost jen prohlubují.
– Rodiče v ČR nemají rovné šance v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání – děti vysokoškoláků jsou v průměru o 2 roky napřed oproti dětem rodičů se základním vzděláním, děti z „bohatých regionů “ až 1,5 roku oproti dětem z „chudých regionů“.


Co děláme pro nápravu – aneb naše cíle

– Povzbuzujeme reálná partnerství mezi rodiči a školami, informujeme obě strany o výhodách spolupráce.
– Sloužíme rodičům jako „ombudsman“ v situacích, kdy na ně škola vyvíjí nátlak, ignoruje je jako partnery, vytváří pro ně bariéry nebo používá vzdělávací a výchovné postupy, s nimiž rodiče nesouhlasí.
– Vzděláváme rodiče ve věci jejich práv a možností a vysvětlujeme, co mohou pro lepší vzdělání svých dětí udělat sami.
– Šíříme příklady dobré praxe.
– Informujeme rodiče o změnách v oblasti vzdělávací politiky.
– Zastupujeme hlas rodičů v situacích, kdy státní opatření směřují k omezení jejich práv (např. na domácí či jinak alternativní vzdělávání apod.)


Jak nám můžete pomoci ?

– Staňte se příznivci Fóra rodičů
– Čtěte, pište, přemýšlejte

www.forumrodicu.cz
info@forumrodicu.cz