Studia paedagogica 17/1/2012: Vzdělávat dospělé

středa 7. listopadu 2012 · 0 komentářů

Nové monotematické číslo časopisu Studia paedagogica vydávaného Ústavem pedagogických věd FF MU tentokrát nese název Vzdělávat dospělé. Jak vyplývá již z názvu, autoři jednotlivých textů se z různých pohledů zabývají tématy, které spadají do oblasti andragogiky jakožto teoretické a empirické reflexe vzdělávání dospělých.

Jednotlivé texty jsou tematicky velmi rozrůzněné a poukazují na šíři andragogického myšlení a zkoumání – Theo van Dellen ve svém textu pojednává o problematice motivace v celoživotním učení, zatímco Martin Kopecký se zabývá problematikou účasti dospělých na vzdělávání, Miomir Despotović, Marcella Milana s kolegyní a Linda Evans se z různých úhlů zabývají profesionalizací a profesionalitou vzdělavatelů dospělých, Jan Nehyba popisuje, jak se v rámci vzdělávání dospělých lze inspirovat myšlenkami Petera Jarvise, zatímco Miroslava Dvořáková se obrací k úvahám Jacka Mezirowa, Milada Rabušicová a její kolegyně pak téma vzdělávání dospělých zasazují do specifického kontextu mezigeneračního učení v rodině.

Mezi jednotlivými texty přesto lze najít jasné spojnice, jimiž se stávají například koncepty celoživotního učení či znalostní společnosti, což v editorialu zachycuje také editor čísla Petr Novotný.

Obsah čísla najdete ZDE.

Petr Novotný: Editorial

· 0 komentářů

Úvodní (obsáhlejší) text k novému číslu Studia paedagogica 1/2012, v němž editor čísla vyjadřuje svůj názor na vývoj vzdělávání dospělých a v druhé části komentuje publikované texty.

Obsah nového čísla časopisu najdete ZDE.


Andragogika jako (především) teoretická a (poněkud méně) empirická reflexe vzdělávání dospělých zažívá zajímavé časy. Předmět jejího zájmu, tedy vzdělávání dospělých, se stal předmětem intenzivního zájmu v mnoha rovinách.

Vzdělávání dospělých čelí extrémním očekáváním znovu a znovu elaborovaným v politických dokumentech mezinárodních organizací i národních státu. Uchráněna nezůstala ani odborná andragogická terminologie: vzdělávání bylo téměř univerzálně nahrazeno celoživotním učením a cíle a obsahy vzdělávání kompetencemi. Tisíce stran jsou popisovány vysvětlováním, jak těmto pojmům „správně“ rozumět. Přesto, nebo právě proto, je třeba pracovat na kritické reflexi vývoje vzdělávání dospělých i diskusí s ním spojených. I proto je první část tohoto úvodníku věnována vyjádření názoru, jejž editor tohoto čísla časopisu k tomuto dění zaujímá. Druhá část úvodníku pak komentuje publikované texty…

… Záměrem tohoto čísla bylo shromáždit texty autorů, kteří se dokáží kriticky postavit k současnému stavu a vývoji vzdělávání dospělých a budou prezentovat andragogiku jako poučenou reflexi vzdělávání dospělých. Tím může časopis Studia paedagogica přispět k rozvoji andragogiky jako vědy i jako studijního oboru. Věřím, že se to podařilo, jakkoliv jistě nelze tvrdit, že každé slovo se ukáže být pravdivým a každý odhad prorockým. Reflexe je ale nedílnou součástí rozvoje vědy stejně jako učení a vzdělávání dospělých a reflexi najde čtenář jak v textech, tak i na obálce tohoto čísla časopisu.

Autoři i čtenáři tohoto čísla Studia paedagogica jsou bez výjimky mnohostrannými aktéry vzdělávání dospělých, vzdělavatelé i vzdělávaní, učící se i zdroj učení doma, v rodině, na pracovišti, ve volném čase. Kromě čtení o vzdělávání dospělých a o andragogice je toto číslo časopisu možno vnímat i jako čtení o nás. Čtenář tedy nemusí v textech hledat jen expertízu, ale může číst i sám o sobě. A napříště třeba i psát.


Celý text si můžete přečíst ZDE.