Tipy a materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka

středa 6. července 2022 · 0 komentářů

Ve škole i třídě máme nové ukrajinské žáky a je třeba jim pomoci s výukou českého jazyka. Tento článek vám nabízí praktické informace pro pedagogy i doučující. Text také více přiblíží, jak se cítí a češtinu vnímá žák-cizinec a přináší spoustu tipů pro vyučující: nejen jak se k výuce postavit, ale i konkrétní metodické materiály pro předškoláky, žáky ZŠ i studenty SŠ. 

Stanovisko SKAV k Stručnému výtahu Hlavních směrů revize RVP ZV vydanému 16. června 2022 (červenec 2022)

· 0 komentářů

SKAV oceňuje, že se expertnímu panelu podařilo vytvořit stručný, přehledný a dobře čitelný dokument, který vystihuje to podstatné a ve kterém jsou zohledněna mnohá z doporučení SKAV.