Stanovisko Učitele naživo, z. ú. k zamítnutí žádosti o akreditaci studijního programu Učitelství pro 2. a 3. stupeň ZŠ a pro SŠ

pondělí 14. prosince 2020 · 1 komentářů

Zamítnutí žádosti chápeme jako důkaz limitů systému pro realizaci takto inovativní koncepce za současných pravidel a při současném způsobu jejich uplatňování Národním akreditačním úřadem (NAÚ).

Učitel naživo: Snažíme propojovat lidi, kteří o změnu učitelské přípravy stojí. A máme v rukou výsledky a argumenty

· 0 komentářů

Jako doplnění předcházejících informací uvádíme rozhovor České školy s Martinem Kozlem z „Učitele naživo“.

Vladimíra Spilková: Příběh jedné inovace ve vzdělávání učitelů

· 0 komentářů

Dovolte mi vyprávět příběh o tom, jak se „rychle“ a „snadno“ daří realizovat inovace v českém školství. Tento poučný příběh se týká přípravy budoucích učitelů, jejíž pojetí i výstup je v posledních letech předmětem poměrně silné kritiky. A to nejen ze strany škol – ředitelů i učitelů, ale i vzdělávací politiky. V rámci prací na Strategii 2030+ bylo realizováno rozsáhlé šetření Delphi 2019, které označilo pregraduální přípravu učitelů za jeden z pěti nejpalčivějších problémů českého školství.