Petr Daniš: Tajemství školy za školou. Proč učení venku v přírodě zlepšuje vzdělávací výsledky, motivaci a chování žáků

pondělí 4. března 2019 · 0 komentářů

Nová publikace Tajemství školy za školou ukazuje, jak učení venku v přírodě přináší uspokojení základních psychologických potřeb dětí, vyšší vnitřní motivací k učení, zlepšené chování ve škole a lepší vzdělávací výsledky napříč předměty.

Popisuje také hlavní překážky, které učení venku brání, představuje inspirativní příklady ze zahraničí a shrnuje doporučení, co vše bychom měli udělat, aby se učení venku v přírodě v naší zemi mohlo více rozšířit.

Kniha čerpá z více než 200 výzkumů a dalších titulů odborné literatury z různých koutů světa a představuje tak dosud největší a nejkomplexnější práci o tématu učení venku v českém jazyce. Navzdory svému odbornému zaměření je psána srozumitelně a čtivě. Text doprovází přitažlivé fotografie a grafika. Díky tomu je kniha přístupná nejenom teoretikům ve vzdělávání, ale také učitelům a ředitelům, vychovatelům, úředníkům a rodičům.

Publikaci už ocenila řada osobností, od psychologů, přes odborníky ve vzdělávání, až po ředitele škol. Vychází zatím v elektronické verzi a laskavě ji zaštítilo a vydalo Ministerstvo životního prostředí. Zvažuje se také vydání knížky v papírové podobě v prvním pololetí roku 2019. Papírové vydání můžete podpořit svými ohlasy.

Petr Daniš je jedním ze zakladatelů iniciativy Učíme se venku. Zabývá se dětmi a přírodou, vzděláváním a ochranou životního prostředí. Zajímá ho, proč si děti hrají a jak se učí, proč potřebují kontakt s přírodou pro své zdraví a učení a jak jim pomoci přírodu chránit. V roce 2016 napsal knížku Děti venku v přírodě, ohrožený druh? Působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

O nové knize říká: „Učení venku v přírodě je skvělou příležitostí pro to, aby se děti ve škole učily více naplno a s radostí, příležitostí, která se zdaleka netýká jen přírodovědných předmětů.“

Učení venku v přírodě je předmětem rostoucího zájmu odborníků, učitelů, rodičů i dětí u nás i v zahraničí. Dnes existuje širší společenská poptávka po učení dětí aktivními metodami vzdělávání ve větším kontaktu s realitou. Tato publikace není primárně o environmentální výchově ani o názornějších formách výuky přírodopisu, je o argumentech, proč a jak je možné pomocí učení venku zlepšit celkové vzdělávání dětí především v základních, ale i ve středních školách, jejich motivaci k učení i učební výsledky.

Cílem této práce je:
– shrnout a vysvětlit široké přínosy učení venku v přírodě pro žáky i učitele,
– popsat současnou situaci, v jaké se nachází výuka venku u nás i ve světě,
– analyzovat bariéry bránící většímu rozšíření výuky venku,
– přinést zahraniční příklady systémové podpory učení venku
– a formulovat doporučení pro rozšíření a rozvoj učení venku v přírodě v naší zemi.