Zoja Franklová: Co chybí žákům odborných škol podle OECD

pondělí 31. května 2010 · 1 komentářů

Podle právě vydané zprávy OECD nezískávají žáci učebních oborů dost všeobecných dovedností, které jsou potřebné pro dobré uplatnění. Navíc české školy nespolupracují dostatečně se zaměstnavateli.

Studie OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) upozornila na to, že všeobecná část vzdělávání v českých odborných školách je nedostatečná. Jde hlavně o počítání a čtení a nejvíc se nedostatky projevují u žáků učebních oborů. Jejich gramotnost je často velmi omezená: umí sice číst, ale nejsou schopni informace kriticky vyhodnocovat…

Autorka zprávy OECD Malgorzata Kuczera z Polska proto doporučuje, aby se odborné školy víc věnovaly kvalitě výuky všeobecných předmětů. „Neměl by se zvyšovat počet hodin, ale spíš by se sami učitelé měli dále vzdělávat a naučit se používat inovativní způsoby výuky, které budou pro žáky zajímavější,“ vysvětluje.

Celý text najdete ZDE.

Jak pracovat s tématem extremismus?

· 0 komentářů

Občanské sdružení Asi-milovaní vydává příručku s názvem „Hrozby neonacismu – Příležitosti demokracie“. Příručka je součástí stejnojmenného projektu zaměřeného na učitele a další pedagogické pracovníky. Těm má sloužit jako nástroj, který jim umožní účinně působit na studenty v prevenci projevů neonacismu a dalších extremistických postojů.

„Před několika dny byly zveřejněny výsledky studentských voleb. Ukázala se v nich překvapivě vysoká podpora krajně pravicové Dělnické strany pro sociální spravedlnost, která je úzce napojena na ultrapravicovou scénu. I na základě těchto voleb je vidět, že je nejvyšší čas na to, aby se učitelé začali o extremismu, neonacismu a dalších tématech s tím spojených otevřeně bavit se svými žáky,“ říká koordinátorka projektu Dana Gabaľová ze sdružení Asi-milovaní.

Více než dvousetstránková příručka, kterou sdružení Asi-milovaní právě vydává, obsahuje teoretickou část představující základní pojmy a politické ideologie patřící do oblasti extremismu a také popis historického vývoje pravicového extremismu na území Československa a České republiky.

Druhá část příručky je zaměřena na pedagogickou práci. Tyto texty podrobně představují, na co se musí připravit pedagog ještě před tím, než s tématem extremismus začne pracovat, jaké možnosti se mu nabízejí v rámci práce se školním kurikulem a klimatem školy, jak může téma efektivně a bezpečně zapojit do výuky a jaké jsou možnosti prevence příklonu studentů k extremistickým názorům. Příručka dále obsahuje tři programy, které mohou pedagogové přímo zapojit do výuky a texty od Policie ČR, které podrobněji představují zapojení policistů do protiextremistických snah.

Kompletní příručka je ke stažení
na webové stránce www.asi-milovani.cz ZDE.

V rámci stejnojmenného projektu uspořádalo sdružení Asi-milovaní od října do listopadu loňského roku tři pilotní semináře pro pedagogické pracovníky ve třech městech České republiky – v Plzni, Brně a Jihlavě. Cílem seminářů bylo přiblížit účastníkům, jak pracovat ve výuce s tématem extremismu. Zúčastnilo se jich 72 účastníků z různých částí republiky.

„V současnosti máme připraveny dva typy akreditovaných seminářů – úvodní osmihodinový seminář s názvem „Extremismus a škola“ a podrobnější seminář v rozsahu 24 hodin s názvem „Výchova k aktivnímu občanství a extremismus. Oba dva typy seminářů si pro své pedagogy školy mohou objednávat na kontaktech uvedených na našich webových stránkách,“ dodává Dana Gabaľová.

Více informací

Dana Gabaľová, tel.: 602 317 920
Asi-milovaní, o. s., Pekařská 44, 678 01 Blansko