Dramatický dějepis na Šrámkově

čtvrtek 5. ledna 2017 · 0 komentářů

Začíná hodina dějepisu na ZŠ Šrámkova. Učitel dějepisu Jiří Karen vchází do třídy a vyzývá deváťáky, aby odsunuli lavice a vytvořili kruh z židlí.

Žáci zvědavě naskládají židle k sobě. „Blíž, dejte je blíž, ať je ten kruh menší,“ vyzývá učitel. Drkotání přesouvaného nábytku, smích. „Vašim úkolem je nacpat se všichni do kruhu tak, aby se nikdo nedotýkal židle. Nesmíte se dotknout židle,“ doplňuje instrukce vyučující. Žáci se natlačí do úzkého prostoru. Málo místa, jsou doslova jako sardinky. „A teď vydržte deset minut,“ dokončuje zadání pedagog a jde si sednout, aby zapsal do třídní knihy.

Žáci netrpělivě přešlapují. Je jim horko. Po třech minutách je evidentní, že více nevydrží a učitel aktivitu ukončuje. „Jak jste se cítili? Bylo to nepříjemné? A teď si představte, že byste tak museli stát hodinu. A co tři hodiny? Celý den? Jak se asi cítili lidé, kteří museli jet dva nebo tři dny namačkaní v dobytčím vagónu do koncentračních táborů? Dnes otevíráme téma holocaust.“

V současné době probíhá rozsáhlá společenská debata o smyslu a metodách výuky dějepisu, kdy část odborné veřejnosti zpochybňuje důraz na předávání a memorování fakt, která žáci dokáží okamžitě zjistit pomocí chytrého telefonu na Wikipedii. Současné kurikulární dokumenty kladou naopak důraz na rozvíjení historického vědomí, které umožňuje žákům vnímat historii nikoliv jako uzavřený soubor faktů, který je třeba se naučit na písemku, ale spíše jako otevřený problém k interpretaci.

Dramatickou výchovu aplikuje absolvent kulturní dramaturgie na Slezské univerzitě Jiří Karen jako jeden z inovativních přístupů k dějepisné výuce, který respektuje nové vzdělávací cíle. „Aktivita, kterou jsme prováděli, spadá spíše do kategorie prožitkových her, jejímž smyslem je vzbudit zájem a rozvíjet empatii žáků. Dramatická výchova má ale uplatnění ve všech sférách vzdělávacího procesu,“ říká učitel.

Upozorňuje na fakt, že dramatická výchova má v Česku dlouholetou didaktickou tradici a že její výchovný potenciál je zatím většinou škol nedoceněn. Na Šrámkově ale dramatickou výchovu podporují. „Na naší škole funguje i dramatický kroužek v rámci ZUŠ. Když máme estetické předměty jako hudební a výtvarnou výchovu, proč opomíjet výchovu dramatickou?“ dodává Karen.