Ivana Málková: Bez stresu a přirozeně. Genetická metoda čtení pomáhá dětem naučit se číst

úterý 19. prosince 2017 · 0 komentářů

Je tzv. genetická metoda čtení pro děti výhodnější? O tom mluvila v Atriu na Rádiu Junior Monika Valentová s bývalou učitelkou, nyní lektorkou a inspirátorkou Ivanou Málkovou, která ve školství praktikovala oba přístupy.


Síla jednoduchosti

Genetická metoda čtení je technika postavená na velkých tiskacích písmenech, se kterými se děti setkávají nejčastěji. Znají je z cedulí obchodů, z novinových titulků, nebo SPZ aut. „Dítě se proto pohybuje v prostředí známém a nedochází k přesvědčení, že se učí něco, co je pro něj těžké,“ říká lektorka. „Pro mě je tato technika výhodná v tom, že se dítě učí číst a psát jeden jediný znak pro jeden jediný zvuk.“ Dalším principem metody je, že dítě později vnímá shluk písmen jako obraz, takže například u slova KRÁL nečte jednotlivé hlásky, ale ve své představě vidí krále.

Při slabikování neboli analyticko-syntetické metodě čtení se dítě hned na začátku seznamuje s malými i velkými tiskacími a malými a velkými psacími písmeny, takže se k jednomu zvuku učí čtyři různé znaky. „Vezmu-li v úvahu stav vývoje nervové soustavy dítěte, tak je to naprosto nepřiměřené tomu, na co je jeho mozek v daný okamžik – bez ohledu na intelekt – připravený,“ říká Ivana Málková.


Rychlé výsledky motivují

„Děti, které se v září začnou učit pomocí genetické metody, v prosinci dokáží číst knihy, zatímco ty, které slabikují, dávají v lednu v únoru sotva dohromady slova či věty. Já osobně mám genetickou metodu radši, protože je pro děti přirozenější a ony mají rychleji výsledky, které je podporují v tom, že má smysl se učit,“ vysvětluje lektorka.

Učitel se ale podle Málkové nemusí striktně držet jen jedné techniky. „Dělala jsem koktejl na míru každému dítěti. Pro mě byl vždycky důležitý výsledek, nikoli ta cesta, kterou k němu jdu. Netrvala jsem na stanovených postupech, ale bylo pro mě důležité, aby dítě mělo z procesu, kterým prochází, radost. I proto jsem nikdy nepracovala se slabikářem ani učebnicemi, ale buď s knihami a časopisy, které si děti samy přinesly, nebo s encyklopediemi.“

Zajímá vás, jak se genetická technika snoubí s psaním? A jak píše sama Iva Málková? Poslechněte si celý rozhovor ZDE.