Odborné semináře nakladatelství Raabe pro pedagogy MŠ a SŠ

úterý 7. února 2017 · 0 komentářů

Nakladatelství Raabe pořádá jako novinku sérii odborných seminářů pro učitele. Semináře jsou orientovány na vyučující v mateřských a středních odborných školách. Oba semináře se uskuteční paralelně v pěti termínech během dubna a května v Praze, Brně, Ostravě, Liberci a Plzni.

Semináře pro vyučující na středních odborných školách budou zaměřeny na skupinu oborů 23 Strojírenství a strojírenská výroba a povede je odborný lektor Ing. Miloš Rathouský. Semináře pro učitele MŠ představí jednotlivé složky školní zralosti v praktických souvislostech a proběhnou pod vedením odborné lektorky Mgr. Hany Nádvorníkové.

V rámci semináře pro učitele na středních odborných školách se účastníci setkají s odborníky a kolegy ze stejných oborů. Cílem seminářů bude představit aktuální témata v odborném vzdělávání a současnou situaci v učebnicích/učebních materiálech v oboru z pohledu odborných konzultantů. Navazujícím tématem semináře bude představení nového konceptu odborných učebnic a materiálů pro obor Strojírenství a strojírenská výroba. Na seminář je nutné se registrovat.

Na odborných seminářích pro předškolní vzdělávání bude hlavním tématem odhalení jednotlivých složek školní zralosti v praktických souvislostech; též bude představen zatím méně známý dynamický přístup k rozvoji schopností u předškolních dětí, který může pomoci učitelkám efektivněji rozvíjet zejména kompetence k učení, ale také zhodnotit úroveň jejich schopností. Účastníci budou rovněž seznámeni s konkrétními pracovními materiály k jednotlivým složkám školní zralosti (pracovní listy, pohybové hry, návody k práci se situacemi reálného života atd.). Registrace.

Více informací o seminářích, které nakladatelství pořádá, lze nalézt na webu Raabe.


_____________________

Nakladatelství Raabe se v současné době úspěšně profiluje jako odborné pedagogické nakladatelství specializující se na vydávání odborných publikací a metodických příruček pro učitele a ředitele MŠ a ZŠ a nově také pracovních sešitů pro podporu rozvoje předškolních i školních dětí. Dlouhodobým cílem nakladatelství je podpora kvality vzdělávání.

Prostřednictvím svých publikací je nakladatelství Raabe profesionálním a spolehlivým partnerem při řešení specifických i každodenních potřeb vedení škol, učitelů i dalších odborných pracovníků ve školství a zároveň pomocníkem pro předškoláky, žáky, studenty i jejich rodiče

Kontakt:
Nakladatelství Dr. Josef Raabe
Radlická 2487/99
150 00 Praha 5
tel.: +420 777 769 418
e-mail: marketing@raabe.cz
www.raabe.cz