Jana Szittyayová: Ma(i)lovaná abeceda

sobota 25. února 2017 · 0 komentářů

Vydejte se s námi do barevného světa příběhů, kde nic není jen černé a bílé či dobré a zlé. Ukažme našim dětem i rodičům, že i učení je zábavné a může přinášet radost z objevování.

Představujeme vám mezinárodní projekt Loved Living Alphabet, který je spolufinancován evropským programem Erasmus+ a zabývá se unikátním pojetím abecedy, které výrazně ovlivní děti ve věku 3–8 let v přístupu k učení. Spojujeme poznatky výzkumu mozku s kreativní sílou umění.

V čem je naše učení jiné? Proč přináší radost a úspěch nejen dětem? Děti se totiž učí abecedu spontánně, aniž by si uvědomovaly, že se něco učí. To se děje vrozenou radostí z objevování, což je přirozenější a rychlejší proces, než vědomá snaha někoho něco naučit. Z toho plyne přirozený úspěch a tím získaná sebedůvěra, která je na počátku učení velmi důležitá.

Cílem projektu je vytvořit a uvést na trh knihu „přirozené” abecedy. Hledáme ilustrátory a spisovatele pro děti ve věku 3–8 let, kteří se chtějí společně s dalšími partnery z Německa, Francie, Litvy, Irska a Turecka podílet na vzniku knihy pro české děti. Nabízíme tříměsíční školení v Německu zcela zdarma. Vzniklá kniha bude představena na mezinárodní putovní výstavě a nabídnuta široké veřejnosti.

Těšíme se na Váš zájem.

Mgr. Jana Szittyayová
czechia@alphabetshop.eu