Lenka Felcmanová: Diagnostika stylu učení žáků

úterý 7. dubna 2020 · 0 komentářů

Za uplynulou dobu koronavirové „domácí školy“ už rodiče jistě lépe vypozorovali určité potřeby svého dítěte při učení. Možná by některým pomohl přehled, jak diagnostikovat jeho styl učení, kterému se pak mohou lépe přizpůsobit.

Zdroj: Katalog podpůrných opatření

Každý člověk má při učení do určité míry specifické potřeby, někomu se lépe učí z tištěných materiálů, jinému vyhovuje více poslech výkladu či manipulace s didaktickými pomůckami. Rozdílné potřeby máme také např. v oblasti sociální, někomu vyhovuje učení o samotě, někomu naopak v kolektivu.

Tyto individuální preference nám usnadňují porozumění a osvojení nových a složitých informací. Pokud žákům pomůžeme jejich preferované potřeby a schopnosti při učení identifikovat, respektovat a využívat, pomůžeme jim celkově zefektivnit proces učení. Zprostředkujeme-li jim učivo metodami a způsoby, které vyhovují jejich preferencím, zvýšíme tím pravděpodobnost, že učivo pochopí a také si ho zapamatují.

V podpůrném opatření 2.6. Výuka respektující styly učení uvedeném v Katalogu je vycházeno z modelu učebních stylů Rity a Kennetha Dunnových (1975). Model definuje několik oblastí faktorů, které ovlivňují proces učení. Jednotlivé faktory mají různou míru vlivu na efektivitu učení. U každého jednotlivce se jedná o individuální soubor preferencí, přičemž některé mají u daného jedince silnější vliv než jiné. Také míra ovlivnitelnosti jednotlivých faktorů je rozdílná, některé jsou modifikovatelné jen velmi obtížně (např. výrazná dominance jednoho smyslu pro přijímání informací), jiné se naopak v průběhu života mění.

Rita a Kenneth Dunnovi představili pět klíčových oblastí, ve kterých vymezili faktory ovlivňující efektivitu učení:

Prostředí
– zvuky
– teplota
– osvětlení
– pracovní místo

Emocionální potřeby
– motivace (vnitřní, vnější)
– zodpovědnost
– vytrvalost
– struktura / flexibilita při učení

Sociální potřeby
– učit se sám
– učit se s kamarády: v páru, ve větší skupině
– přizpůsobení sociálních podmínek situaci (kombinovaný styl)
– pod vedením autority

Fyziologické potřeby
– preference určitého smyslu při přijímání informací – zrak, sluch, hmat…
– preference denní doby
– potřeba konzumace potravin
– potřeba pohybu

Psychologická oblast
– analytické/globální myšlení
– impulzivita/reflektivnost

Faktory ovlivňující styly učení (volně podle Dunnové)

Dále jsou na webu uvedeny příklady charakteristik žáků, které lze v rámci popisu jednotlivých oblastí využít. Popsány jsou krajní varianty a taktéž varianta středová.

Nechcete se svým dítětem zkusit pojmenovat jeho učební styl a využít ho (nejen) při domácím učení?