Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za říjen 2017

sobota 18. listopadu 2017 · 0 komentářů

Říjnová nabídka pro vaše studium či pro inspiraci. Tematická rešerše je věnována finanční gramotnosti.


Novinky za říjen 2017


Knižní novinky

pedagogika
psychologie
ostatní


Ukázky

100 vzdělávacích Montessori aktivit: doprovázíme dítě při jeho objevování světa / text a fotografie Éve Herrmann ; překlad Zuzana Klimšová – První české vydání
Praha: Svojtka & Co., 2017 – 218 stran
ISBN 978-80-256-2137-0, Sign.: II 115126V1
Montessori pedagogika chápe dítě jako zcela plnohodnotnou osobnost. Rozvoj dítěte při každodenních činnostech, procvičování smyslového vnímání a jemné motoriky.

Jak podpořit dítě s problémovým chováním ve škole / Jana Divoká a kol. – Vydání první
V Praze: Pasparta, 2017 – 135 stran
ISBN 978-80-88163-72-5, Sign.: II 115174V1
Devět příběhů dětí, rodičů a učitelů, které ukazují co nejširší spektrum "problémového chování" (nejen) ve škole.

Každé dítě má talent: jak rozvíjet vrozené nadání / Gerald Hüther, Uli Hauser ; z německého originálu ... přeložila Eva Špačková – Vydání první
Praha: Euromedia, 2017 – 151 stran
ISBN 978-80-7549-325-5, Sign.: II 115161V1
Nový pohled na výchovu dítěte. Osvobodí rodiče i školu od trýznivé fixace na výkon a v rámci debaty přetrvávající celá desetiletí nabídne řešení a očekávané perspektivy.

Pedagogická psychologie / Pavel Vacek – Vydání: první
Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 – 191 stran
ISBN 978-80-7435-684-1, Sign.: II 115202V1
Psychologie učení a školního hodnocení. Druhy a podmínky učení. Rodinná výchova. Morální vývoj. Motivace žáka. Diagnostika žáka. Osobnost učitele a jeho profesní kompetence.

Průvodce začínajícího češtináře / Stanislav Štěpáník, Martina Šmejkalová
[Praha]: Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta, 2016 – 317 stran
ISBN 978-80-7290-949-0, Sign.: II 115188V1
Průvodce začínajícího češtináře na základní i střední škole. Rozvoj myšlení ve vyučování. Učební styly. Cíle ve výuce českého jazyka. Didaktické situace.

Nauč se to!: jak se s pomocí vědy efektivněji učit a více si pamatovat / Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel ; překlad Eva Nevrlá – Vydání první
V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017 -- 280 stran
ISBN 978-80-7555-030-9, Sign.: II 115132V1
Běžné studijní metody a zvyklostí jsou již zastaralé a kontraproduktivní. Nové metody učení: přerušované učení, generování, variabilní učení nebo prokládané učení. Zlepšování komplexních dovedností.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež)

první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články

z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky

Děti dnes nemají šanci chovat se přirozeně / Zdeňka Michalová; autor interview Marie Těthalová – cze
In: Informatorium 3–8: časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách
ISSN 1210-7506 – Roč. 24, č. 7 (září) (2017), s. 8–10.
Rozhovor se speciální pedagožkou Zdeňkou Michalovou o zlobivých dětech. Podle ní je zlobení jen obranou před přístupem rodičů, kteří dětem nenaslouchají, nezamýšlí se nad nimi a jsou velmi sobečtí. Dítě je pak ve stresu ze situace, které nerozumí a nedokáže se v ní zorientovat. Dále se hovoří o agresivitě v předškolním věku, o hyperaktivitě a poruchách pozornosti, o rozdílu mezi zlobením a poruchou ADHD a o tom, jak pracovat s takto postiženými dětmi v mateřské škole. Kazuistika – případ o zvládnutí nezvladatelného chlapce.


Tematická rešerše: finanční gramotnost