Město Ostrava ocení ředitele škol

středa 13. dubna 2022 · 0 komentářů

Významnou i nelehkou práci ředitelek a ředitelů škol ocení město v závěru ukončení školního roku udělením titulu Ředitel roku 2022. Díky práci mnohých z nich se podařilo zajistit chod škol v době pandemie, nyní jsou postaveni před řešení aktuální situace výuky ukrajinských dětí, ke které přistupují se vší zodpovědností a snahou o nejlepší způsob integrace dětí.