Ministerstvo školství představilo členy expertního panelu. mají připravit zadání pro práci na revizi rámcových vzdělávacích programů

pátek 17. září 2021 · 0 komentářů

První fáze práce na znovuobnovené revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP) odstartovala. Od 1. září začal na přípravě zadání, jimiž se má později řídit úprava kurikula v jednotlivých vzdělávacích oblastech, pracovat Expertní panel pro revizi RVP pro základní školu. Členy panelu nominovalo ministerstvo školství, při přípravě zadání pro revizi bude panel postupovat obdobným způsobem jako expertní skupina, která zpracovávala podklady pro Strategii 2030+.

Zdeněk Brom: Kterak čas šetřiti a získati?

· 0 komentářů

„ČAS – a kde ho vzít?“ toť otázka.