Hravá fyzika děti přitahuje

pátek 9. února 2018 · 0 komentářů

Když se podá fyzika zábavnou formou, děti od ní nemůžete odtrhnout. Nedávno se o tom opět mohli přesvědčit studenti učitelství, kteří pro děti ze základních škol připravili Fyzikální jarmark.

Zdroj: online zpravodaj Technické univerzity v Liberci 12. 1. 2018

Fyzikální jarmark pořádala v úterý 9. ledna potřetí v předsálí auly katedra fyziky FP TUL spolu s Klubem malých debrujárů při škole Doctrina – Podještědském gymnáziu. Tradice jarmarku ovšem sahá už do roku 2008.

Stanoviště zaměřená na jednotlivé fyzikální jevy a pokusy připravovali především naši studenti učitelství prvního stupně ZŠ v rámci předmětu Fyzika v přírodovědě.

Pozvání na jarmark dostaly děti z libereckých základních škol, přijelo jich asi 180. Pozorovaly pokusy a samy je zkoušely, vyráběly si jednoduché „fyzikální“ hračky.

Seznámily se přitom s principy akustiky a proudění vzduchu, s magnetismem, elektrostatickým jevem, gravitací a celou škálou dalších jevů, které je běžně obklopují, ale možná málokdy je napadne se nad nimi pozastavit.

„Za léta pořádání jarmarku máme od učitelů i dětí velmi pozitivní vazbu. Některým učitelům se daří výuku přírodovědy nebo pracovní výchovy podle zde ,odkoukanýchʻ pokusů zpestřit. Ale prostoru v hodinách nebývá mnoho,“ říká Vladimíra Erhartová, která učí na Podještědském gymnáziu v Liberci a externě také na naší fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, a dodává: „Je to proto důležitá akce i pro naše studenty, kteří si na vlastní kůži vyzkouší podat fyziku poutavě a mohou se tu v interakci s dětmi přesvědčit, zda se jim to daří.“