Online výuka motivuje žáky ke kritickému myšlení, spolupráci a perfektnímu zacházení s moderními technologiemi

pátek 19. března 2021 · 0 komentářů

Vzdálená komunikace a online vyučování běžnou výuku tváří v tvář nikdy zcela nenahradí. Některé z “vynálezů” dnešní doby by se však mohly stát efektivní součástí vyučování i v momentě, kdy se žáci a studenti naplno vrátí do škol. Mají k tomu ostatně nakročeno. Učitelům, rodičům i žákům se osvědčily interaktivní studijní systém a výukové kurzy.