Zuzana Marková: Jak přilákat žáky do středních odborných škol

čtvrtek 14. března 2013 · 0 komentářů

Žáci ani učitelé v rámci projektu „Jak přilákat žáky do středních odborných škol“ rozhodně nezahálí. Žáci 8. ročníků čtyř základních škol, zapojených do projektu, se měli možnost zúčastnit úvodních exkurzí, které budou probíhat od února do května letošního roku v rámci třetí etapy, během níž žáci navštíví učebny i dílny spolupracujících středních škol.

Chlapci i dívky tak mají možnost nejen dozvědět se co nejvíce informací o nabídce oborů, vybavení učeben a dílen na jednotlivých středních odborných školách se sídlem v Chomutově, ale především si vyzkoušet v praxi nejrůznější pracovní úkony. Učí se obsluhovat klasický soustruh iCNC soustruh a vyrobit si například šachovou figurku z mosazi či duralu, zdít, obkládat stěny, pájet, pracovat s robotem nebo namontovat kolo a mnoho dalších činností. V měsících dubnu a květnu přibude i řízení traktoru.

A jak vidí projekt sami žáci? Napoví nám článek Jana Sedláčka, žáka VIII. A ZŠ Na Příkopech v Chomutově, doplněný o názory jeho spolužáků.


Přišli jsme, viděli jsme a dozvěděli se

Dne 4. února jsme já a celá VIII. A v rámci projektu „Dílny“ navštívili Střední průmyslovou školu v Chomutově.

První informace, které nám sdělil přímo ředitel školy, pan. Ing. Lacina, velice výstižně obsáhly vše od systému přijetí do školy až po možnost uplatnění v budoucím životě, to vše bylo podpořené přehlednou powerpointovou prezentací. Přesto nám byl poskytnut i prostor pro otázky, které byly bez problémů zodpovězeny.

Dále nám bylo umožněno prohlédnout si prostory školy, po ukázce vybraných učeben spolu s krátkým ponaučením o jejich používání a účelu nám bylo umožněno vyzkoušet některé pomůcky a zároveň si užít trošku srandy, což byla dobrá tečka za zábavným programem, který nám dosti osvětlil chod celé SPŠ Chomutov.

Z reakcí spolužáků – chlapců i dívek:
„Líbí se mi, že na té škole je více oborů a také, že mám dva roky na výběr“.
„Bylo super, co nám povídal ředitel o škole a jak nás přivítal“.
„Moc se mi líbily jejich třídy, byly výborně vybaveny a byly úžasně velké.
„Dozvěděli jsme se mnoho věcí, třeba co je dioda. Mohli jsme si naprogramovat malý model blikátka. Taky jsme pájeli drátky. Bylo to pěkné.“
„Moc mě bavilo, jak jsme si hráli s robotem“.
„Nečekal jsem, že škola může mít tak dobrý bufet a školní klub byl také dobrý.“

Učitelé pracovních činností a výchovní poradci po zajímavých exkurzích ve firmách Reis Robotics ČR – strojírenství spol. s r. o. a Plazmet s. r. o. navštívili 27. února firmu CIE Praga Louny, a.s., kde měli možnost zhlédnout jak standardní výrobu, tak i práci automatizovaných linek a dozvědět se mnoho důležitých informací z oblasti výroby i trhu práce.

Ovšem nejen exkurze jsou součástí projektu. Došlo k podstatnému dovybavení školních dílen potřebným nářadím a tím i k možnosti uplatnění mnoha pracovních postupů. Velké oblibě se u žáků těší práce se stavebnicemi Merkur, které je možno využít nejen v rámci pracovních činností, ale například i ve fyzice.

Třetí a čtvrté etapy projektu se zúčastní více než 200 žáků chomutovských základních škol Na Příkopech, ve Školní ulici, v Hornické a na Kadaňské ulici, kteří navštíví učebny i pracoviště Střední průmyslové školy, Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy.

Doufáme, že i na základě tohoto projektu žáci projeví větší zájem o studium technických oborů a řemesla a technicky zaměřené profese se zařadí zpět mezi prestižní povolání.

20. a 28. 3. 2013 Konference o pedagogických a manažerských dovednostech

· 0 komentářů

Občanské sdružení Alfa Human Service (AHS) pořádá dne 20. března 2013 odbornou konferenci na téma Posilování výchovných a manažerských dovedností pedagogů a ředitelů mateřských školek.

Akce, která se koná v Autoklubu Praha (Opletalova ulice, Praha 1) od 9.30 hodin, je určena jak pracovnicím a ředitelkám těchto předškolních zařízení, tak příslušným zaměstnancům školských úřadů krajské správy a samosprávy. Odborný program dopolední části konference je garantován doc. PaedDr. Vandou Hájkovou z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Programem bude provázet Petr Vacek. Registrace účastníků je zdarma.

Mgr. Martina Chmelová, ředitelka AHS, v této souvislosti uvádí: „Konference se zaměří na vybrané oblasti řídících dovedností a kompetencí ředitelek a na příkladech z praxe umožní účastníkům sdílet zkušenosti s naplňováním potřeb pedagogů ve výchovném a vzdělávacím procesu. Učitel se v celé řadě vzdělávacích programů učí jak pracovat s dětmi, chápat a profesionálně naplňovat jejich potřeby. Pedagogy v předškolních zařízeních však nikdo neučí pracovat na sobě v oblasti vlastní psychické stability, základních komunikačních dovedností v týmu a v kontaktu s rodiči dětí, o které se stará.“

Mgr. Pavlína Houdková, organizátorka zmíněné konference a členka AHS, popisuje: „V dopolední části konference se účastníci seznámí s informacemi, zkušenostmi a nabídkou vzdělávacích programů v rámci prevence syndromu vyhoření, komunikace a práce v týmu, základních informací o teorii citové vazby a vybraných specifik sociálního znevýhodnění. V odpolední části si každý bude mít možnost vyzkoušet v tématickém workshopu práci v prožitkové skupině.“

Konference Posilování výchovných a manažerských dovedností pedagogů mateřských školek se koná:
– v Praze ve středu 20. března 2013 v Autoklubu Praha (Opletalova ulice) od 9.30 hod.
– v Pardubicích ve čtvrtek 28. března 2013 v Domě techniky (náměstí Republiky) od 9.30 hod.

Bližší podrobnosti najdete na www.alfabet.cz


__________________

Informace o občanském sdružení Alfa Human Service

Občanské sdružení Alfa vzniklo v roce 2000. Je provozovatelem informačního portálu ALFABET, který je určen zejména rodinám s dětmi se zdravotním postižením a odborníkům, kteří s nimi přicházejí v rámci péče do kontaktu. Organizace dále působí převážně v oblasti sociálních služeb a školství. Zaměřuje se na vzdělávání dospělých, zejména pracovníků státní a veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb, nelékařských pracovníků a pečujících osob o závislého rodinného příslušníka.

Od roku 2005 realizuje sdružení projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem zaměřené na vzdělávání a podporu osob ohrožených sociálním vyloučením. Alfa je od roku 2007 akreditovanou vzdělávací institucí MPSV č. 2011/0521-I a MŠMT č. 13563/2011-25.