Lektor/ka primární prevence

čtvrtek 23. března 2017 · 0 komentářů

Zajímá Tě prevence na profesionální úrovni? Chceš přijmout výzvu a mít možnost ovlivnit nastupující generaci? Máš jasno v tom, že práce s dětmi (a učiteli) je pro Tebe to pravé? Pak hledáme právě Tebe!

Jules a Jim, z. s.,  Krkonošská 1534/6, Praha – Vinohrady

Jules a Jim, z. s. je nevládní nezisková organizace s patnáctiletou tradicí, specializující se na osobnostní a sociální výchovu, prevenci rizikového chování žáků a studentů a tomu odpovídající vzdělávání pedagogů. Těžištěm jsou metody kritického myšlení, zážitkové pedagogiky a konektivismu.

Hledáme lektory/ky všeobecné a selektivní primární prevence, tj. výjezdových a blokových kurzů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ.

Více podrobností najdete ZDE.

František Brož: Časopis PROČeštinu je tu pro vás – žáky a studenty

· 0 komentářů

Jestli čtete tyto řádky, znamená to, že buď opravdu máte rádi češtinu, nebo rádi luštíte hádanky a křížovky, nebo rádi čtete, nebo si potřebujete vyřešit nějaké testové úlohy, nebo jste „jen“ zvědaví, nebo taky od všeho kousek.


Časopis pro každého, kdo má rád češtinu

Jste na začátku druhého – a letošního prvního – čísla elektronického časopisu PROČeštinu. Stejně jako minule si můžete časopis číst v elektronické podobě, nebo si ho vytisknout, nebo si vytisknout jen stránky, které vás zajímají.

Protože se přiblížily jednotné přijímačky, je celá třetina tohoto čísla věnována právě jim. V časopisu najdete deset stran označených Zkuste si vyřešit se soubory testových úloh, které jsou zaměřeny k vybraným jevům, na něž můžete v jednotných testech narazit. K procvičení se vám nabízejí vyjmenovaná slova, velká písmena, rozlišení faktu a domněnky, slovní druhy, čárka ve větě a souvětí, shoda přísudku s podmětem, nalezení informace v textu, psaní s-/z-, -s-/-z-, koncovky -i/-y, psaní -ě-/-je-, -mě-/-mně-. K přípravě můžete využít také dvě strany věnované textové návaznosti i stránku Jazykové procvičování.

Řešení uvedených souborů úloh si možná vyzkoušejí i maturanti – dané jevy bývají zastoupeny také v maturitních testech. Přípravě k maturitě bude věnována podstatná část příštího vydání časopisu PROČeštinu.

Středoškolákům současným i budoucím může posloužit jazykový domeček, který je jednoduchou pomůckou k orientaci v jazykových vrstvách.

Časopis najdete ZDE