Zuzana Hronová: Učí fyziku podle vlastní aplikace. Ve světě jsou po tom hladoví, říkají tvůrci

pondělí 9. března 2020 · 0 komentářů

Ve světě jsou po podobných věcech hladoví, tvrdí vývojáři nové aplikace, která si klade nelehký cíl – zatraktivnit výuku fyziky, která nepatří k nejoblíbenějším předmětům. Obor zkoumající zákonitosti přírodních jevů se ale dá podle tvůrců dobře uchopit kreativně a na praktických příkladech, a proto věří, že se aplikace FyzikAR7 uchytí i na českých školách.

Zdroj: Aktuálně.cz 7. 10. 2019

„Je možné uzvednout své auto vlastními silami?" zní úvodní otázka kapitoly, v níž se žáci seznamují s principem kladkostroje. „Že ne? Pokud budeš mít dost dlouhé lano, tak ano," pokračuje text. Když na obrázek vytištěný na pracovním listě zamíří žák tablet či mobil s nainstalovanou aplikací, objeví se mu na obrazovce systém kladek a lan, za něž tahá panáček a vytahuje své auto.

Pak musí žák odpovědět na závěrečný dotaz: Jak velkou sílu musí týpek vyvinout, aby zvedl auto vážící 800 kg?

Po zhlédnutí se probíraná látka uloží do sekce „nasbírané vědomosti", v ní je možno si látku připomenout. Děti si pak do pracovních listů zakreslí, co se dozvěděly, uloží si je do pořadače a vytvoří si tak vlastní učebnici.

Tak ve zkratce funguje aplikace FyzikAR7. Jak název napovídá, jedná se o pomůcku k výuce fyziky pro 7. ročník základní školy s využitím rozšířené reality (augmented reality, AR). Ambiciozně zní i podtitul učebnice: Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony".

Jejími autory jsou učitel fyziky na pražské základní škole František Cáb a designér Vít Škop z pražské UMPRUM, jenž svými živými knihami Vividbooks zaujal třeba na Festivalu designu v Londýně. Aplikace vznikla ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, Společností pro kreativitu ve vzdělávání a umělecko-technologickým studiem VR_MUSASHI.

Momentálně se nachází ve zkušebním provozu a lze ji zatím zdarma stáhnout na Apple Store do iPhonů či iPadů. Z aplikace si učitel vytiskne pracovní listy s probíraným tématem, úkolem, otázkami a obrázkem. Když na ně vyučující či žák zaměří svůj přístroj se zapnutou aplikací, animace ožije a názorně ukáže a vysvětlí konkrétní fyzikální zákony a jevy.


Aplikace vtáhne do děje

„Připravovat kreativní experiment na každou hodinu je velmi náročné, navíc animace žákům ukáže i něco víc, třeba silové čáry, kam vede jaká veličina a podobně," popisuje designér Vít Škop. „Aplikace vtáhne děti do děje. Přece jenom žijeme v době, kdy si dítě umí dříve pustit video na smartphonu než mluvit," dodává.

Podle něj je lepší než zakazovat dětem mobily a tablety, ukázat jim, jak se je dá používat užitečně. „Zákazy stejně nikam nevedou, ale rozumné používání dává smysl." Projekt Vividbooks konzultoval i na jedné z nejslavnějších fyzikálních líhní světa – Massachusetts Institute of Technology (MIT) s Mitchem Resnickem, autorem celosvětově rozšířené aplikace Scratch, učící děti zábavnou a jednoduchou formou základy programování. „Díky tomuto pánovi jsem zase projekt posunul někam dál."

Téměř padesátka animací pracuje s příklady z reálného života. Žáci jsou tak vedeni k praktickému zamyšlení a látku si snadněji zapamatují. Animaci lze zastavit či se o látce dozvědět podrobnosti rozkliknutím více informací.

„I já sám pomůcku testuji ve své výuce. Jsme ve fázi vychytávání chyb a zkoumání, co funguje, co nefunguje, a sbíráme od učitelů i žáků zpětnou vazbu," říká spoluautor František Cáb. Na základě praktických zkušeností a připomínek pak materiály doupraví a během dvou let připraví i aplikaci pro další ročníky druhého stupně základní školy. Do začátku nového školního roku by měla existovat konečná verze pro sedmý ročník a také metodická příručka pro učitele.


Definice necháváme na učitelích

Fyzika by se tak mohla začít učit zábavněji, praktičtěji, aby se znalosti více vztahovaly k realitě za okny tříd. „Děti jsou zatím nadšené. Tak doufám, že to není jen tím, že se jim do ruky dostane tablet," směje se fyzikář. „Naše aplikace se zaměřuje na hravost, přemýšlivost a názornost, definice již necháváme na učiteli. Ideální by bylo, kdyby si žáci k té definici přišli pod jeho vedením a pomocí animací sami."

Názorně pak ukazuje animace vysvětlující těžiště, tření, skládání sil, tlak v kapalině, kladkostroj či princip páky. „Animace navazuje na text, třeba cílem animace s kladkou je rozboření časté mylné představy, že díky kladce mohu vytahovat věci za použití menší síly. Ve skutečnosti nepoužívám menší sílu, ale je to pro mě jednodušší," vysvětluje.

„Text není fyzikálně hutný, snažíme se, aby byl jednoduchý a srozumitelný a aby se žáci díky otázkám nad problémem zamysleli. Animace by je k tomu mohla motivovat."


V zahraničí jsou po těchto věcech hladoví

Projekt by také rád expandoval do zahraničí. Ve vyspělých státech jako USA či Velká Británie se totiž podle Vítka Škopa potýkají s problémem, že mládež chodí stále více na humanitní obory, jazyky, umění a inženýrů a přírodovědců ubývá.

„Tyhle země proto dávají obrovské peníze na to, aby žákům zatraktivnili výuku tzv. STEM projektů – tedy Science, Technology, Engineering a Maths a maturanti je pak šli studovat na vysokou školu. A jsou fakt hladoví po řešeních. Všechno budou dělat roboti, ale kdo bude konstruovat ty roboty?" ptá se s úsměvem designér.

V budoucnu by měla vzniknout celá platforma Vividbooks, která by nabízela celé učivo fyziky na druhém stupni základní školy, přidat by se později měly i chemie a další přírodovědné obory. Vše ale záleží na tom, kolik peněz a jak rychle se tvůrcům podaří sehnat.

Video, jak aplikace funguje, můžete zhlédnout ZDE.