Novinky Pedagogické knihovny Jana Amose Komenského za červen 2017

sobota 29. července 2017 · 0 komentářů

O prázdninách je více času na čtení. Přinášíme vám inspiraci.


Novinky za červen 2017


Knižní novinky

pedagogika
psychologie
ostatní
http://npmk.cz/sites/default/files/soubory/2017/ostatni_cerven_2017.pdf

Ukázky

Bezstarostné roky? Kroky a krůčky předškolním věkem: poradenství pro rodiče / Anna Kucharská, Daniela Švancarová ; ilustrace Edita Plicková
Brno: Edika, 2017, 104 stran
ISBN 978-80-266-1105-9
Užitečné informace o vývoji, schopnostech a dovednostech dítěte v předškolním období. Význam prostředí pro vývoj dítěte. Pohybový a psychický vývoj. Grafomotorika dítěte. Problémy předškolního věku a speciální péče.

Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku / Eva Šmelová a kolektiv
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 152 stran
ISBN 978-80-244-5115-2
Pedagogická diagnostika jako prostředek individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku. Sociální připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky. Představení waldorfské pedagogiky v camphillských školách.

Školní zralost a její diagnostika / Jiřina Bednářová, Eva Dandová, Jana Kratochvílová, Hana Nádvorníková, Zora Syslová, Lenka Šulová
Praha: Raabe, 2017, 146 stran
ISBN 978-80-7496-319-3
Připravenost dítěte na vstup do základní školy. Obecná charakteristika předškolního dítěte po stránce jeho vývoje v jednotlivých oblastech. Problematika pedagogické diagnostiky v práci pedagoga mateřské školy.

Etika pro děti / Michael Parker ; přeložila Viola Somogyi
Praha: Stanislav Juhaňák – Triton, 2017, 252 stran
ISBN 978-80-7553-152-0
Základní etická a morální pravidla se děti neučí z příruček, předávají jim nejvíc jejich rodiče při každodenních situacích. Učí se ohleduplnosti na základě toho, jak se chovají jejich rodiče. Mění se jenom způsob předávání etických a morálních zásad.

Cesty do dospělosti. Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků / Leka Lacinová, Stanislav Ježek & Petr Macek (eds.)
Brno: Masarykova univerzita, 2016, 156 stran
ISBN 978-80-210-8400-1
Kniha se snaží přiblížit různorodost cest dospívání, přesto se nemůže zříci klíčových konceptů, které psychologický vstup do dospělosti vymezují. Těmi jsou zde autonomie a identita.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež) 

první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články

z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky

Dočkáme se opět toho, že malí Češi budou šikovní? / Romana Slaninová – cze
In: Týdeník školství, ISSN 1210-8316, Roč. 25, č. 17 (2017), s. 5.
Výchova k manuální zručnosti a úcta k řemeslu byly v posledních letech opomíjeny, v řadě škol se přestaly vyučovat předměty, jako jsou dílny, vaření i pozemky. Podle ministerstva školství by cílená polytechnická výuka mohla v základních školách opět začít od roku 2019. Do té doby by měla být dobrovolná. V některých školách se vyučuje jako volitelný předmět nebo formou zájmových kroužků, někde tato výuka neexistuje vůbec. Popsány jsou příklady škol a jejich zkušenosti s technickými předměty.

I dítě může onemocnět depresí / Michal Hrdlička ; [Autor interview] Marie Těthalová – cze
In: Informatorium 3–8: časopis pro výchovu dětí od 3–8 let v mateřských školách a školních družinách,
ISSN 1210-7506, Roč. 24, č. 5 (květen) (2017), s. 8–11.
Rozhovor s dětským psychiatrem Michalem Hrdličkou, přednostou kliniky dětské psychiatrie v Nemocnici Motol v Praze. Úzkosti a deprese u dětí jako relativně častý problém. Jakou roli hraje dědičnost. Úzkosti u malého dítěte spíše jako somatické problémy. Jaké jsou u malých dětí terapeutické možnosti, jak staré dítě může užívat antidepresiva. Psychoterapeutická práce s dětmi a její metody. Role rodičů. Děti, adolescenti a sebevraždy.

Jak inovovat svůj ŠVP podle požadavků aktuálního RVP pro předškolní vzdělávání / Lucie Štěpánková
In: Speciál pro MŠ: příloha časopisu Řízení školy, ISSN 1214-8679, Roč. 2017, č. 2 (2017).
Změny v RVP PV jsou školy povinny implementovat do své vzdělávací činnosti již ve školním roce 2016/2017. Závazný termín, do kterého je nutné změny zapracovat do školního vzdělávacího programu, je stanoven na 1. září 2017. Požadavky na obsah ŠVP jsou přehledně popsány v kapitole č. 12. Zásady pro zpracování školního vzdělávacího programu.