Stanislav Štěpáník: Výuka češtiny mezi tradicí a inovací

úterý 12. ledna 2021 · 0 komentářů

Obraz výuky českého jazyka, který analyzované transkripty  poskytují, není dobrý. Hlavní výsledek této práce je varovný: výuka českého jazyka chronicky trpí oddělením jazyka od komunikace.