Markéta Hronová: Učení ve dvou a konzultanti zlepšují výuku, ukazuje projekt Pomáháme školám k úspěchu

středa 4. prosince 2019 · 0 komentářů

Už deset let mají vybrané veřejné základní školy možnost zapojit se do projektu Pomáháme školám k úspěchu, který jim poskytne veškerý servis k tomu, aby mohly zlepšit svůj přístup k výuce a k dětem. Pedagogové pak mají podle průzkumů raději svoji profesi a jsou ochotnější dále se vzdělávat. Pomoc přímo ve školách se také ukázala jako mnohem efektivnější než například školení.

Zdroj: Aktuálně.cz 20. 11. 2019

Vítězka nultého ročníku ocenění pro nejlepšího učitele Global Teacher Prize v Česku Jana Kopecká přiznává, že by se nedostala tak daleko nebýt školení, sdílení zkušeností a konzultací, které absolvovala díky zapojení její domovské Základní školy Kunratice do projektu Pomáháme školám k úspěchu. Nejenže jí to dodalo elán do práce, ale získala i nové profesní dovednosti a poznatky o dětech a organizaci stylu výuky.

Pomoc školám, které o ni stojí, poskytuje projekt nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových od roku 2010. Zapojených je 23 škol z celého Česka. Podporu získává 860 pedagogů a jejich prostřednictvím 9500 žáků. Z toho deset vybraných škol dostává během pěti let opravdu komplexní péči, učitelům i vedení škol pomáhá pedagogický konzultant, dostávají prostředky na učení v páru, na odměny nebo třeba na nákup knih či pomůcek. Zbytek škol se zapojuje jen do některých aktivit.

Jak se pomoc školám osvědčila, zjišťovali organizátoři pomocí dotazníkového šetření. Zúčastnilo se ho 390 z 575 oslovených pedagogů a spolupracoval na něm Ústav výzkumu a rozvoje Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Naprostá většina učitelů se shodla, že jim projekt přinesl výrazný profesní posun a jsou schopni lépe individualizovat výuku tak, aby vyhovovala každému žákovi. Právě třeba funkci pedagogického konzultanta, který je ve škole učitelům k dispozici a může je naučit nové metody výuky přímo v jejich hodinách, učitelé zmiňovali jako největší přínos projektu, stejně tak jako párovou výuku.

„Sedmdesát procent proměny naší školy je zásluhou toho, že máme na škole odborníka, který učitele dlouhodobě vede a konkrétně jim pomáhá," říká ředitel 8. základní školy v Mostě Roman Ziegler. Se školeními mimo školu, kam učitel jednorázově vyjede a pak už mu nikdo nepomáhá, se to podle něj nedá vůbec srovnat. To odpovídá i zkušenostem ze zahraničních vzdělávacích systémů, kde se prokazuje, že tento způsob profesního učení vede ke skutečné změně učitelovy praxe, která se pak odrazí v lepších výsledcích žáků.

Párovou výuku přinesl do českých škol projekt mezi prvními. Díky tomu, že jsou ve třídě učitelé dva, mohou se individuálně věnovat více dětem. A především mohou hodinu lépe naplánovat a pak spolu i vyhodnotit. „Určitě mi to pomáhá – když si něčím nejsem jistá, vím, že je tu někdo, s kým se můžu poradit. Třeba když začínám s nějakou novou metodou," vysvětluje mladá učitelka Lenka Rýznarová ze Základní školy Horka nad Moravou, kde s párovou výukou začali v roce 2012 a pokračují v ní dodnes.

Zapojené školy si chválí také rozvoj čtení, na které se prostřednictvím čtenářských dílen i čtení v odborných předmětech projekt také zaměřuje. Právě oblasti čtenářství se díky projektu mohou věnovat i školy, které komplexní podporu nedostávají, takže chuť číst se může rozvinout u více žáků.


Projekt mi dal víc než škola

„Ředitelé a učitelé oceňují právě propojenost a promyšlenost celého projektu. Zmiňují praktičnost podpory, možnost uplatnění nových metod přímo ve výuce a nastavení vstřícnějšího prostředí a zlepšení vztahů. Velmi často také jako plus uvádějí sdílení nových zkušeností jak v rámci školy, tak mezi projektovými školami a s pedagogickými odborníky. To oceňují zvláště mladší pedagogové," uvádí Petra Holčková z Pedagogické fakulty, která vyhodnocování dotazníků zajišťovala.

V nich 95 procent učitelů prvního stupně uvedlo, že je se svou profesí spokojeno, a 92 procent plánuje v kariéře pedagoga pokračovat, jak dlouho bude moci. Osm z deseti dotázaných učitelů je na svou profesi hrdých. To je o 14 procent více, než uvádí projekt TIMMS realizovaný mezi učiteli prvního stupně.

Znalosti a zkušenosti do projektu zapojených škol a učitelů nezůstávají v uzavřené skupině. Pedagogové si je předávají navzájem při různých setkáních, která pořádají projektové školy pro ostatní školy ve svém okolí, na Festivalu pedagogické inspirace či prostřednictvím odborných článků. „Jsem na začátku kariéry a mám dojem, že zkušenosti získané během dvou let na škole z projektu Pomáháme školám k úspěchu mi daly mnohem víc než dva roky na jiné škole a celé studium dohromady," napsal jeden z respondentů průzkumu.

V současné době vzniká plán na rozšíření aktivit projektu i do dalších škol. Ve školním roce 2020/2021 se plánuje zvýšit počet zapojených základních škol, které budou sdílet vizi „Každý žák se učí naplno a s radostí", o několik desítek. Podpora bude zaměřena především na budování know-how pedagogů a kolegiální sdílení v oblasti čtenářské a pisatelské gramotnosti žáků.

„Rozšíření počtu podporovaných veřejných základních škol by nebylo možné bez obrovského nasazení spolupracujícího týmu pedagogických odborníků a aktivního zapojení vedení škol. Záleží nám také na tom, abychom přenášeli osvědčené zkušenosti do celého systému vzdělávání v Česku, proto úzce spolupracujeme s ministerstvem školství, Českou školní inspekcí a dalšími institucemi působícími ve vzdělávání," říká ředitelka projektu Ilona Urbanová.

Článek vznikl ve spolupráci s The Kellner Family Foundation.


___________________

Pomáháme školám k úspěchu

Program Nadace The Kellner Family Foundation od roku 2010 podporuje vybrané veřejné základní školy v různých krajích, aby se dokázaly zaměřit na úspěch každého žáka. V průběhu pětiletého cyklu jim poskytují komplexní podporu, například díky zkušenému mentorovi a pedagogickým konzultantům nebo sdílením zkušeností přímo v jejich školách a třídách. Dále například ve formě vzdělávacích kurzů pro učitele, výuky v tandemu s dalším učitelem, podpory vzájemné výměny zkušeností v pedagogickém sboru i s ostatními školami. Pomáhají také v komunikaci s rodiči nebo dávají školám finance na odměny či přispívají na psychologa.