Verena Kast: Jak být sám sebou. Pocit vlastní hodnoty a zkušenost identity

sobota 30. července 2022 · 0 komentářů

Kdo vlastně jsem? Souvisí s mojí identitou to, jak mě vidí jiní lidé? Co mě dělá nezaměnitelným a takovým, jaký chci být?

Zuzana Hronová: Místo učitele páťák v mikině. Jsou to kámoši, říkají děti, které učí starší spolužáci

pátek 29. července 2022 · 0 komentářů

Na základních školách je to běžný obrázek. Učitel vykládá, část žáků tempo nestíhá, pro další je naopak pomalé. Mít ve třídě dva pedagogy nebo několik asistentů je utopie, lidé chybí. Pomoci může vrstevnická výuka mezi staršími a mladšími dětmi. Prosazuje se nesměle, ale přináší výsledky. Každé dítě učí starší spolužák, který si tak zkouší aktivní přístup, odpovědnost, kreativitu a komunikaci.

Michaela Endrštová, Daniel Prokop: Ukrajinští středoškoláci vypadli z výuky, Česko to může stát miliony korun

čtvrtek 28. července 2022 · 0 komentářů

Pětina ukrajinských středoškoláků se v červnu neúčastnila výuky ani v Česku, ani na dálku. Důvodem je i to, že neumí česky. Ukázal to výzkum společnosti PAQ Research a Sociologického ústavu Akademie věd. Podle sociologa a jednoho z autorů výzkumu Daniela Prokopa je potřeba děti na střední školy dostat. "Dítě, které nedokončí střední školu, stojí stát dva až tři miliony korun," říká v rozhovoru.

Hana Košťálová: Zkoumání vlastní praxe prostřednictvím spolupráce a náročných rozhovorů. Seriál PŠU 3

středa 27. července 2022 · 0 komentářů

Jana a Adéla pracovaly párově po celý školní rok. Jednou týdně vedly společnou hodinu češtiny, která se zaměřovala na rozvoj čtenářské kompetence žáků v šesté třídě, kde je Jana třídní. Adéla vedle toho vyučovala sama v paralelní šestce.

Zaměřeno na duševní zdraví žáků

úterý 26. července 2022 · 0 komentářů

Poslední školní roky byly nejen v Česku ovlivněny vládními nařízeními proti šíření onemocnění covid-19 a poté přílivem novým žáčků z válečné Ukrajiny. Zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ať už se specifickými porucham učení, nebo psychickými obtížemi, zaznamenali v těchto obdobích online výuku, nové členy třídy a školy a tím propad motivace ke studiu a zhoršení obtíží. Tento článek nabízí tři tipy pro systematickou podporu a péči o duševní zdraví žáků.

Jitka Jiřičková: Kouzlo patrona je v obyčejnosti, vysvětluje Petr Naske

pondělí 25. července 2022 · 0 komentářů

„Podle mě může patrona dělat kdokoli, kdo splňuje stanovené podmínky. Pokud vás to láká, jděte do toho. Nechce se po vás nic převratného. Věnujete člověku na prahu dospělosti, vycházejícího z dětského domova, svůj čas a energii. Doprovázíte ho jednou etapou jeho života, podáváte pomocnou ruku a povídáte si. Je to obohacující pro obě strany,“ říká Petr Naske, bývalý člen programu Patron, který založila nezisková organizace Liga otevřených mužů a Univerzita Karlova s ní od loňska spolupracuje.

Michaela Slussareff: Hry, sítě a porno. Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty

sobota 23. července 2022 · 0 komentářů

Rodičovství je těžké. Ale vy jste skvělí rodiče a nezaváháte ani před průzkumem divoké džungle digitálního světa. Proč? Abyste mohli své děti připravit na rizika, s nimiž se budou setkávat. A naučili je dovednostem, díky kterým se džungle změní v krajinu sice stále divokou, ale předvídatelnou a bezpečnou. Staňte se jejich důvěryhodným průvodcem a předejdete konfliktům.

Marek Adler: Cesta do pekel…

pátek 22. července 2022 · 0 komentářů

…není dlážděná dobrými úmysly. V případě nedostatku učitelů ve školách (nejen) v Praze a okolí je dlážděná zoufalstvím.

Petr Honzejk: Nikde nejde stát proti zájmům vlastních obyvatel tak jako ve školství

· 0 komentářů

Nejsou místa na středních školách. Je to obrovské překvapení, protože přece nikdo nemohl tušit, že se bude hlásit tolik dětí! Ne, dělám si legraci. To, že místa nebudou, bylo úplně jasné zhruba patnáct let. Od momentu, kdy se začalo rodit více dětí než obvykle. Jenom se na to úplně všichni vykašlali. Ministerstvo školství i kraje coby zřizovatelé. A tisíce dětí na jejich ignorantství doplatí.

Rozdělení obsahu vzdělávání na jádrový a rozvíjející nedává smysl. Vysvětlujeme proč

čtvrtek 21. července 2022 · 0 komentářů

Ministerstvo školství má do konce července schválit dokument Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Expertní panel, který směry připravoval, navrhuje jako jednu z možností, které může nové kurikulum obsahovat, rozdělení vzdělávacího obsahu na rozvíjející a jádrový. EDUin přináší shrnutí aspektů pro přizpůsobení výuky každému žákovi, kde dělení obsahu v RVP nehraje nejdůležitější roli.

Hana Košťálová: Kooperace učitelů ve světle profesního učení. Seriál PŠU 2

středa 20. července 2022 · 0 komentářů

Naši žáci se bez ohledu na to, jaké mají zázemí, potřebují naučit stále komplexnějším dovednostem, aby dobře zvládali život v propojeném a nepřehledném světě. Učitelé jsou pro ně nejdůležitějším faktorem úspěchu ve škole. Dobrý učitel může dokonce kompenzovat nejrůznější hendikepy, které si dítě do školy přináší.

Ministerstvo školství finalizuje zadání pro revizi RVP. Podle SKAV jde dobrým směrem, stále však zbývá odpovědět na několik otázek

úterý 19. července 2022 · 0 komentářů

Zástupci Expertního panelu v závěru školního roku předali ministerstvu školství stručný výtah Hlavních směrů revize RVP pro základní vzdělávání. Dokument, do nějž budou zapracovány tisíce připomínek odborné veřejnosti, má sloužit jako zadání pro práci kurikulárních odborníků. Pracovní skupina SKAV (Stálé konference asociací ve vzdělávání) pro revizi RVP oceňuje stručnost a přehlednost dokumentu a některá rozhodnutí, ke kterým expertní panel došel od vydání první verze Hlavních směrů. 

Kristýna Matějková: Vyšší střední třída by zrušení víceletých gymnázií nerozdýchala, myslí si programový ředitel EDUin Hřebecký

pondělí 18. července 2022 · 0 komentářů

Nový ministr školství Vladimír Balaš (STAN) znovu otevřel myšlenku na zrušení víceletých gymnázií. Podle něj a dalších kritiků prohlubují nerovnosti v českém vzdělávání. A pro jejich omezení je i programový ředitel organizace EDUin Miroslav Hřebecký.

Angelika Grubert: Hry pro zvládání emocí. Pro děti 4–10 let

sobota 16. července 2022 · 0 komentářů

Vyjádření vlastních pocitů v konfliktních situacích bez toho, abychom ublížili ostatním, je velkou výzvou pro děti v mateřské i základní škole. Angelika Grubert proto sestavila tento soubor her pomáhající dětem konstruktivně se vypořádat se vztekem, strachem nebo neklidem.

Dominika Coufalová: Škola nás místo jmen manželek panovníků měla naučit pracovat s emocemi

pátek 15. července 2022 · 0 komentářů

Jak se blíží povinná školní léta mých dětí, vracejí se mé myšlenky často zpátky do minulosti. Přemýšlím nad tím, na co se mě škola snažila připravit a jestli bych teď nepotřebovala mít jiné dovednosti a znalosti než ty, které se do mě ve škole snažili vštípit. Došla jsem překvapivě k tomu, že bych si naopak přála, aby mě škola některé schopnosti neodnaučila. Například chuť se učit, zvídavě a beze strachu se ptát a nemít až panickou hrůzu z dělání chyb. 

Hana Košťálová: Spolupráce mění výuku a zlepšuje učení dětí. Seriál PŠU 1

čtvrtek 14. července 2022 · 0 komentářů

V loňském ročníku Řízení školy vycházel cyklus článků ze zkušeností projektu Pomáháme školám k úspěchu. S laskavým svolením vedení projektu i šéfredaktorky Řízení školy Nadi Eretové budeme postupně tyto články uveřejňovat. Můžete si je pro inspiraci vytisknout.

Po zavedení jazykové přípravy na ZŠ přichází změna na SŠ – bude to stačit?

středa 13. července 2022 · 0 komentářů

Ministerstvo školství poslalo do meziresortního připomínkového řízení návrhy na změny vyhlášek základního a středního vzdělávání, jež se vztahují k jazykové přípravě pro žáky z ciziny. Změny mají reagovat na velký počet nově příchozích dětí a žáků z Ukrajiny. MŠMT nově zavádí jazykovou přípravu i pro žáky střední škol, což je dlouhodobě poptávaná změna jak experty, tak pedagogy škol. Navrhované změny ale mohou mít menší efekt, než si ministerstvo slibuje. A než je potřeba.

Zuzana Hronová: Spočítejte kolečka jako moji žáci. Jak budoucím učitelům pomáhají příklady ze tříd

úterý 12. července 2022 · 0 komentářů

Sami učitelé často upozorňují, že utápění v teorii během studia je na praxi nepřipraví. A vzdělávání od tabule v plných posluchárnách z nich těžko vychová inovátory. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy na to reaguje projektem Spin. Přednášející učí v tandemu s učiteli ze škol. Se studenty probírají situace ze tříd, pak teprve teorii. Tady se studenti neptají: „K čemu mi to bude?“

Michal Pajer: Přibližujeme studentům obsah reformy přípravy budoucích učitelů

pondělí 11. července 2022 · 0 komentářů

V českém vzdělávacím systému se aktuálně dějí velké věci týkající se jak žáků na základních školách, tak i budoucích učitelů. Kromě velké revize Rámcových vzdělávacích programů je to i reforma přípravy budoucích učitelů, kterou jako Otevřeno aktivně podporujeme. Věříme totiž, že přináší změny, které jsou pro vzdělávání budoucích učitelů zcela zásadní.

Annika Telleus: Naslouchat je umění. Jak účinně a pozitivně komunikovat

sobota 9. července 2022 · 0 komentářů

Jak klást správně otázky? Jak se vyhnout nedorozuměním a chybným závěrům? Jak nastavit v rozhovoru pozitivně hranice? Proč je důležité naslouchat s laskavostí i sobě? Jak poznat, kdy už naslouchání není řešením?

Tomáš Feřtek: Za co vděčí česká škola covidu a uprchlické krizi?

pátek 8. července 2022 · 0 komentářů

Školy si moderní společnost zřizuje, aby vyrovnávaly rozdíly mezi žáky a pomáhaly jim v obtížných situacích.

Helena Zítková: Rodiče by po škole měli chtít zrušení známek a povinných domácích úkolů

čtvrtek 7. července 2022 · 9 komentářů

Dnešní škola nemusí být taková, jakou si ji pamatujeme, a vlastně by ani z mnoha důvodů taková být neměla. Rodiče dnes hrají velmi důležitou roli v tom, jaká bude podoba vzdělávání dětí ve školách. Možná důležitější, než kdy jindy předtím.

Tipy a materiály pro výuku češtiny jako druhého jazyka

středa 6. července 2022 · 0 komentářů

Ve škole i třídě máme nové ukrajinské žáky a je třeba jim pomoci s výukou českého jazyka. Tento článek vám nabízí praktické informace pro pedagogy i doučující. Text také více přiblíží, jak se cítí a češtinu vnímá žák-cizinec a přináší spoustu tipů pro vyučující: nejen jak se k výuce postavit, ale i konkrétní metodické materiály pro předškoláky, žáky ZŠ i studenty SŠ. 

Stanovisko SKAV k Stručnému výtahu Hlavních směrů revize RVP ZV vydanému 16. června 2022 (červenec 2022)

· 0 komentářů

SKAV oceňuje, že se expertnímu panelu podařilo vytvořit stručný, přehledný a dobře čitelný dokument, který vystihuje to podstatné a ve kterém jsou zohledněna mnohá z doporučení SKAV.

Inspekce spustila portál Kvalitní škola

pondělí 4. července 2022 · 0 komentářů

Svůj soubor kritérií, která popisují kritéria pro hodnocení kvality ve vzdělávání, začala Česká školní inspekce používat již před sedmi lety. Pod názvem Kvalitní škola je používala především v rámci své inspekční činnosti. Vycházela z něj ale například i řada doporučení a metodických materiálů, které ČŠI nabídla školám například pro organizaci a hodnocení distanční výuky během pandemie covidu-19.

EDUin: Priority pro nového ministra školství? Ukrajina, české předsednictví i RVP

sobota 2. července 2022 · 0 komentářů

Prezident Miloš Zeman jmenoval ministrem školství Vladimíra Balaše. Ten od 1. 7. nahradil Petra Gazdíka. EDUin shrnuje, na co by se měl nový ministr zaměřit.

Stanovisko organizací Učitel naživo, Učitelská platforma a Začni učit! ke jmenování Vladimíra Balaše ministrem školství

· 0 komentářů

Ministra školství Petra Gazdíka, který k 30. červnu 2022 podal demisi na svou funkci, od července nahradí poslanec za hnutí STAN a ústavní právník Vladimír Balaš. Organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! připomínají, že ve školství je klíčová kontinuita, a tudíž věří, že nový ministr naváže na své předchůdce v klíčových reformách a projektech v oblasti přípravy a podpory učitelů i ředitelů, které jsou zásadní pro zkvalitnění celého vzdělávacího systému. Jedná se především o Reformu pregraduální přípravy učitelů, novelu zákona o pedagogických pracovnících a podporu pedagogického leadershipu.

Michaela Endrštová: Úkol pro nového ministra. Každý pátý učitel zvažuje podle průzkumu odchod ze školství

pátek 1. července 2022 · 0 komentářů

O novém ministru školství Vladimíru Balašovi učitelé pochybují, zda dostatečně zná základní a střední školy. Řešit ale bude muset i to, jak do školství nalákat a udržet v něm více mladých pedagogů. Tisíce jich chybí, často navíc zvažují, že ze školství odejdou. Ukázal to červnový průzkum společnosti GTS Alive.