Odolnost vůči životním překážkám

čtvrtek 29. prosince 2016 · 0 komentářů

Center on the Developing Child na Harvardově univerzitě zveřejnilo studii zaměřenou na to, jak se děti vyrovnávají s překážkami a nepřízní v životě a odkud pramení jejich odolnost a schopnost překážkám čelit (resilience).

Zdroj: Scio 31. 3. 2015

Studie ukazuje, že klíčovým prvkem, který je nezbytný pro pěstování odolnosti, je nejméně jeden stabilní a pozitivní vztah s dospělým. Podpůrný a vstřícný vztah s dospělým pomáhá dítěti budovat klíčové dovednosti – plánovat, kontrolovat své chování, přizpůsobovat se změnám a zvládat stres spojený s překonáváním překážek. Při nedostatku takového vztahu se dětský mozek vyvíjí odlišně a nenaučí se zdravě vyrovnávat se stresem.

Pro pozitivní zvládnutí překážek a nepřízně jsou u dětí rozhodující následující charakteristiky:
1. stabilní podpůrný vztah mezi dítětem a dospělým,
2. pocit dítěte, že má svůj život pod kontrolou,
3. silné exekutivní funkce a dovednosti seberegulace,
4. podpůrný kontext víry nebo kulturních tradic.

Autoři doporučují posuzovat účinnost podpůrných programů pro ohrožené děti a mládež ve světle těchto poznatků.


Původní text.