Sdělení Pedagogické knihovny J. A. Komenského

sobota 9. února 2019 · 0 komentářů

K 31. lednu 2019 byly spuštěny nové webové stránky Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Jejich adresa je totožná s adresou původních stránek: www.npmk.cz, www.npmk.cz/knihovna, došlo však ke změně umístění jednotlivých seznamů novinek.

Novinky za leden 2019 již mají nové funkční odkazy, ale odkazy ve starších novinkách, tj. za prosinec 2018 a starší (s výjimkou odkazů na konkrétní vybrané publikace) již bohužel nebudou fungovat.

Přístup k archivu novinek z fondů a databází PK je i nadále možný z nové webové stránky Pedagogické knihovny – rubrika Novinky a publikace: www.npmk.cz/knihovna/novinky-publikace.

Jana Cihelková: Nadané dítě ve škole. Náměty do výuky pro celou třídu

· 0 komentářů

Co je nadání? Jak poznat nadané dítě? Je nadání výhoda, nebo spíše handicap? Co nadané děti ve výuce potřebují a jak jim to poskytnout? Metodika v knize Nadané dítě ve škole odpovídá na tyto otázky stručně, přehledně se zaměřením na praxi.

Nabízí učitelům návod, jak nadané dítě rozpoznat, protože to nemusí být vždy úplně jednoduché, a jak s ním ve výuce pracovat. Rodičům nadaných dětí se může stát vodítkem při výběru školy.

V knize najdete návrhy systémových strategií k zajištění adekvátního přístupu k nadaným dětem, které škola může začlenit do svého vzdělávacího programu, a také zásobník v praxi ověřených aktivizujících učebních metod upravených pro potřeby nadaných žáků, který je určený jednotlivým učitelům k využití v přímé výuce.

Autorka se zaměřuje na rozvoj dovedností učitelů individualizovat výuku pomocí aktivizujících učebních metod. Individualizace výuky je přitom jediným způsobem, jak v praxi realizovat inkluzivní vzdělávání. Proto může být – přestože cílí především na nadané děti – využívána k práci s celým třídním kolektivem.

Jana Cihelková je zakladatelkou a ředitelkou školy Métis – základní škola s. r. o, zabývající se výukou nadaných dětí.

Více informací a ukázky najdete ZDE.