Markéta Popelářová: Povolání učitele obnáší mnoho stresu. Pomoc ale mohou nabídnout samotné školy

čtvrtek 27. září 2018 · 0 komentářů

Data z nového reportu, týkajícího se amerického školství, ukazují, že 93 % učitelů základních škol v USA se v práci potýká s velkým množstvím stresu. Výzkum byl proveden vědci z University od Missouri a vedle učitelů do něj byli zapojeni také jejich studenti a s nimi i výsledky školních testů nebo hodnocení kázeňských problémů ve třídě. Díky tomu bylo možné dozvědět se také něco o tom, jak jsou studenti ovlivněni psychickým stavem svých učitelů.

Zdroj: Perpetuum 16. 8. 2018

Vědci po analýze sesbíraných dat zařadili učitele do příslušných kategorií. Výsledky jsou alarmující. Jen 7 % učitelů zvládá stres v práci dobře, ostatních 93 % již připadlo do kategorie, které hrozí syndrom vyhoření – 60 % z nich má malé riziko vyhoření, 30 % střední a zbylá 3 % podle vědců stres na pracovišti velmi těžce snáší a riziko vyhoření mají nejvyšší.


Proč je učitelství tak náročné povolání?

Velký podíl na tom má emoční vyčerpání související s tím, že se učitelé snaží naplnit jak akademické, tak emoční potřeby svých studentů. Ne všichni studenti a žáci chodí do školy připraveni. Žáci, kteří vyrušují, s hladkým průběhem výuky také nikterak nepomáhají.

Ze studie také vyšla najevo zajímavá informace spojující učitelovu schopnost zvládat stres s výsledky studentů – v nejohroženější skupině učitelů (zmíněných 3 procentech) byly u studentů zaznamenány horší výsledky v matematice.


Vyhoření není nevyhnutelné, dá se mu předejít

Přestože většina učitelů přiznala, že je jejich povolání vyčerpávající, pomocnou ruku jim mohou nabídnout samotné školy. Investováním do emoční podpory učitelů se zredukuje riziko syndromu vyhoření, ale také další problém – migrace učitelů mezi školami nebo jejich úplné opuštění povolání. V USA každý rok svou školu mění nebo povolání zcela opouští přibližně 16 procent učitelů.


Jaké jsou tři způsoby, kterými mohou školy učitelům pomoci?

– Nabídněte učitelům podporu související se zvládáním stresu. Jednat se může o rozličné workshopy nebo třeba o výuku relaxačních technik.

– Pokuste se zachytit varovné náznaky syndromu vyhoření a burnoutu včas předejít. Povědomí o mentálním zdraví je možné připomenout například v souvislosti se Světovým dnem duševního zdraví, který připadá na 10. říjen.

– Podpořte pozitivní školní kulturu a atmosféru, zabráníte tak vzniku mnoha zdrojů stresu. Díky budování kladných vztahů mezi studenty a učiteli (ale i mezi personálem celé školy) již učitelé nebudou mít pocit, že na problémy jsou sami a že se nemají na koho obrátit.

Celou studii v angličtině naleznete ZDE.