Stanovisko organizací Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! K návrhu novely zákona o pedagogických pracovnících

pátek 1. dubna 2022 · 0 komentářů

Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy na konci února vložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. Organizace Učitel naživo, Učitelská platforma, Otevřeno a Začni učit! se již v lednu shodly na pěti prioritách, které by novela měla obsahovat. Nyní se organizace seznámily s navrhovaným zněním novely zákona a níže uvádí své připomínky k jednotlivým opatřením.