Školní zahrady a legislativa

pátek 31. července 2015 · 0 komentářů

Rádi byste se pustili do proměny zahrady nebo hřiště u vaší školy, ale nevíte, kde přesně začít? Děsí vás certifikace nebo máte obavu z vysokých nákladů za atypická řešení? Tápete v tom, co podle norem je a co není herní prvek?

Nadace Proměny vydala praktickou brožurku, která především školám, ale i rodičům, obcím nebo dalším zájemcům o téma jednoduše objasňuje legislativu spojenou s rozvojem a užíváním školních zahrad a hřišť.

Připravili jsme pro vás stručného rádce, který vám pomůže úskalími legislativy bezpečně proplout. Najdete v něm odpovědi na nejčastější otázky spojené s certifikací, hygienou, provozem a údržbou. Také vám poradí, na co myslet, než se do projektu pustíte, čím začít, jak postupovat nebo na koho se obrátit.

Při sestavování brožurky jsme vycházeli z vlastních zkušeností i zpětné vazby od řady z vás – zástupců škol, měst nebo rodičů. Vše jsme také konzultovali s odborníky na jednotlivé oblasti. Naším záměrem bylo především podpořit vaše nápady a plány, jak proměnit školní zahradu či hřiště, a ukázat vám, že předpisy této proměně vůbec nemusejí stát v cestě.

Materiál, který nadace připravila ve spolupráci s odborníky, reaguje na nejčastější otázky k certifikaci, hygieně, provozu a údržbě zahrad a hřišť a vyvrací některé mýty s nimi spojené. Poradí, jak postupovat, ať už při dílčích úpravách a užívání školní zahrady, nebo při její kompletní obnově. Záměrem nadace je především podpořit zajímavé nápady a plány aktivních škol a rodičů, jimž závazné předpisy nemusejí stát v cestě.

Brožura „Školní zahrady a legislativa“ je zdarma ke stažení na webu Nadace Proměny, kde jsou k dispozici i další podrobnosti ZDE.

Vydáním brožury Nadace Proměny pokračuje v rozšiřování volně dostupné podpory a inspirace určené především školám a rodičům i všem, kdo chtějí rozvíjet prostředí pro děti a jejich vzdělávání.

Další zajímavé a užitečné informace najdete na tematickém portálu www.promenyproskoly.cz.

Podpora získání funkční gramotnosti

středa 29. července 2015 · 0 komentářů

Andreas Schleicher, ředitel Sekce pro vzdělávání a dovednosti OECD, na blogu OECD poukazuje na to, jak důležitá je úroveň gramotnosti pro jednotlivce i celou společnost.

Zdroj: Scio 22. 4. 2015

Na základě šetření dovedností dospělých Survey of Adult Skills z roku 2012 Schleicher uvádí, že jedinci v nejvyšších dvou skupinách úrovně gramotnosti (4 a 5) vydělávají v průměru o 60 % více než pracovníci na úrovni 1 nebo nižší, lidé s nízkou úrovní gramotnosti mají až dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou nezaměstnaní.

Ve všech zemích, které se zúčastnily šetření, lidé s nízkou úrovní gramotnosti vykazovali horší zdravotní stav, méně se přihlašovali do zájmových organizací, měli malou důvěru ve veřejné instituce a mysleli si, že nemohou nic změnit. Výsledky posledního šetření PISA ukázaly, že v zemích OECD 18 % patnáctiletých nedosahuje ani základní úrovně gramotnosti.

Schleicher proto doporučuje následující kroky směřující k podpoře rozvoje gramotnosti pro všechny:

1. poskytnout vysoce kvalitní úvodní vzdělávání a příležitosti pro celoživotní učení,

2. zajistit, aby všechny děti měly úspěšný začátek vzdělávání – zde se ukazuje jako významná zejména podpora dětí ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin v předškolní a rané školní výchově,

3. umožnit pracovníkům přizpůsobit učení jejich životu – je třeba dostatečná nabídka a flexibilita vzdělávacích příležitostí,

4. identifikovat jedince, kteří jsou nejvíce ohroženi nedostatečnou úrovní gramotnosti – aktivní vyhledávání osob z ohrožených skupin (imigranti, starší lidé, osoby ze znevýhodněných prostředí) a nabídka programů podle jejich potřeb,

5. ukázat, jaký prospěch přináší lepší zvládnutí dovedností – lepší informace ze strany vlád o platových podmínkách i neekonomických přínosech, jako je zvýšení sebevědomí a sociálního postavení,

6. poskytnout snadno dostupné informace o vzdělávání pro dospělé – důležité jsou nejen dostupné informace, ale i poradenská služba pro vyhledávání vhodných programů.


Původní zdroj.

Jak si při učení zapamatovat až 9x více informací?

pondělí 27. července 2015 · 0 komentářů

Žijeme v době, která je plná různých multimediálních vychytávek a zajímavých informací různého zaměření téměř na každém kroku. Jak ale nenechat informace jen na dosah ruky? Jak si osvojit většinu z nich tak, aby nám zůstaly v paměti na delší dobu?


Multimediálním výstupem k 9x lepší paměti

Podle výzkumu amerického pedagoga Edgara Dala, který se zabýval audio-vizuálními metodami učení, si po dvou týdnech od kontaktu s informací pamatujeme pouze 10 % čteného obsahu, poslechem se dostáváme na 20 % a díky zrakovému vjemu na 30 % informací. Kombinací sluchu a zraku lze paměťovou kapacitu zvýšit až na 50 %, například sledováním filmu. Na neuvěřitelných 90 % zapamatovatelnosti stoupá naše kapacita při tvoření multimediálního výstupu. Ve chvíli, kdy osvojenou informaci zpracováváme do podoby reálného výstupu či prezentace, dosahujeme skvělých výsledků.

Posloupnost paměťové funkce začíná u pasivního sluchového příjmu, přechází přes vizuální vjem a končí u aktivního tvoření a seberealizace v tématu. Jak je možné využít tento potenciál v klasickém vzdělávání?


Multimédia v praxi

Nejsnazší variantou je zapojení multimédií do učitelské praxe a předkládanou látku nechat studenty nejen pasivně přijímat, ale i aktivně zpracovat. O implementaci multimediálních prostředků do výuky se snaží projekt VideoForAll brněnské neziskové organizace Spolek Pelican. Organizace je známá svým inovativním přístupem k výuce cizích jazyků i díky významné spoluúčasti na evropských projektech, na kterých spolupracuje s dalšími evropskými institucemi. Společně hledají nové metody, které zjednodušují samotný proces učení a znásobují efektivitu studia.


VideoForAll pomáhá učitelům napříč Evropou

Projekt VideoForAll, jež je určený všem učitelům napříč Evropou, si klade za cíl seznámit lektory s možnostmi využití mobilních telefonů a dalších přístrojů, které všichni nosí při sobě takřka celý den. Natáčení videí skrývá dosud netušený potenciál, který lze snadno a efektivně využít ve výuce jakéhokoli cizího jazyka. Studenti okamžitě vidí svůj výstup, čímž mohou snadno zhodnotit sami sebe. Navíc díky propojení s moderní technologií je samotný proces učení zábavný a stává se tak nezapomenutelným zážitkem.


Absolventi liberálních studií vedou

pátek 24. července 2015 · 0 komentářů

Šetření provedené British Council mezi 1709 pracovníky na vedoucích pozicích ve 30 zemích ukazuje, že 55 % z nich vystudovalo obory společenských věd (44 %) nebo humanitní obory (11 %), tedy tradiční obory liberálních studií (liberal arts).

Zdroj: Scio 9. 6. 2015

Z ostatních oborů byli nejvíce zastoupeni absolventi studií businessu (14 %) a technických oborů (12 %). Na liberální studia připadal větší podíl žen, na technické obory větší podíl mužů.

22 % vedoucích pracovníků mělo magisterský titul (professional degree, který opravňuje k vykonávání určité profese, např. lékař, právník apod.), z toho 64 % titul MBA.

Podle Rebeccy Hughes z British Council liberální studia připraví absolventy na komplexní problémy a naučí je hledat různé úhly pohledu.

Celkově 46 % vedoucích pracovníků mělo zahraniční zkušenost, ať pracovní, nebo studijní, nebo obě. Nejmenší podíl pracovníků se zahraniční zkušeností byl v USA, Velké Británii a Kanadě.

Zdroj.

NÁRODNÍ GALERIE: aktuální výstavy a kompletní program

středa 22. července 2015 · 0 komentářů

AKTUALISOVÁNO.

Dovolujeme si vás pozvat na výstavy, doprovodné programy, programy pro děti a rodiny s dětmi a další akce.


Kompletní program: červenec 2015

Kompletní program na červenec si můžete stáhnout ZDE, na srpen ZDE.

Přehled všech probíhajících výstav najdete ZDE.

Připravované výstavy najdete ZDE.

Předběžný přehled připravovaných výstav na celý rok 2015 najdete ZDE.

Nabídku všech programů pro školy najdete ZDE.


Výstava Diplomanti AVU 2015

Veletržní palác, do 2. 8. 2015

Výstava absolventů osmnácti ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze je pravidelným, tradičně slavnostním zakončením akademického roku a studia tentokrát 49 studentů.

Absolventi ateliérů malby, kresby, grafiky, sochařství, restaurátorských škol, architektury a intermediální tvorby představují svými díly velmi pestrou instalaci, kterou letos kurátorsky uspořádal Tomáš Hříbek.

Vystavují: Dominik Běhal, Ondřej Boušek, Vilma Brzezinová, Lenka Černotová, Michaela Dáňová, Veronika Dobešová, Vojtěch Drozen, Lukáš Fendrych, Jaroslav Fritsch, Dominik Gajarský, Matúš Garaj, Tereza Greschnerová, Pavlína Hlavsová, Tomáš Honz, Terezie Jančíková, Lenka Kerdová, Klára Kolářová, Tereza Kowolowská, Jana Křemenáková, Petra Křivová, Kateřina Kučerová, Marija Kulina, Petra Lelláková, Vojtěch Mach-Žižka, Karolína Mikesková, Michaela Mildofrová, František Novák, Bronislava Orlická, Eugenio Percossi, Ondřej Petrlík, Pavel Provazník, Markéta Vutru, Eduard Seják, Jiří Sieber, Štěpánka Sigmundová, Martina Smutná, Eliška Sokolová, Jana Šárová, Barbora Šimonová, Radek Škrabal, Roman Štětina, Tereza Trynerová, Jakub Valenta, Viktorie Valocká, Eva Vápenková, Viktor Vejvoda, Adam Velíšek, Ondřej Vinš, Klára Vystrčilová

Diplomantská výstava se uskutečňuje v mezaninu, korzu a hale A Veletržního paláce Národní galerie v Praze.

Více ZDE. Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Výstava Večerníček slaví 50 let. Česká animovaná tvorba

Valdštejnská jízdárna a muzeum Kampa, do 13. 9. 2015

Vrcholem oslav Večerníčkova jubilea je unikátní a svým rozsahem ojedinělá výstava – příběh mapující celou genezi tohoto fenoménu, který měl být původně „jen“ drobničkou, nenápadnou pohádkou na dobrou noc. Časem svým vitalismem přerostl běžná kritéria specifik krátkého žánrového útvaru a mimořádnou dramatickou, výtvarnou i animační kvalitou přerostl v originální a svébytný televizní subjekt s přesahem do dalších kreativních disciplín.

Český animovaný film, tzv. česká škola animace (Jiří Trnka, Hermína Týrlová, Karel Zeman, Břetislav Pojar, Jan Švankmajer, Jiří Barta…) má své pevné místo v kontextu světové kinematografie. Na její odkaz navázala plejáda významných českých scénáristů, výtvarníků a režisérů v oblasti televizní animované tvorby: Josef Lada, Zdeněk Miler, Radek Pilař, Václav Bedřich, Václav Čtvrtek, Zdeněk Smetana, Adolf Born, Vladimír Jiránek, Pavel Koutský, Jan Balej a mnozí další.

Více ZDE.


Výstava ŠO書 – mistři současné japonské kaligrafie III

Konírna paláce Kinských, do 13. 9. 2015

Výstava uvede výběr děl soudobé japonské kaligrafické tvorby vzešlý ze soutěže ve spolupráci Asociace pro mezinárodní rozvoj kaligrafické kultury v Tokiu s hlavními japonskými celostátními deníky.

Prostor v soutěži dostává tradičnější i avantgardní tvorba – japonská kaligrafie se tak představí v širokém spektru různých typů písma a jednotlivých kaligrafických stylů, stejně jako tomu bylo v úspěšných minulých ročnících.

Ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní rozvoj kaligrafické kultury v Tokiu

Více ZDE.


Výstava Architekt Lubor Marek

Veletržní palác, do 20. 9. 2015

Architekti, kteří vstoupili do praxe těsně před začátkem 2. světové války, se stali většinou »ztracenou generací«.

Patří k nim i Lubor Marek (1915–2000), který vytvořil v prvních letech své kariéry zajímavé návrhy rozmanitých staveb, po válce se pak podílel na horských stavbách především v Nízkých Tatrách a také na mnoha průmyslových objektech i v zahraničí. Po roce 1950 se stal zaměstnancem státní instituce, kde navrhl typizovaný objekt populárních „školiček“, a pak jeho tvůrčí činnost, kromě účasti v řadě soutěží, víceméně skončila.

Více ZDE. Fotografie z výstavy najdete ZDE.


Výstava Tajemné dálky. Symbolismus v českých zemích 1880–1914

Klášter sv. Anežky České, do 27. 9. 2015

Výstava se věnuje specifické části výtvarné umělecké scény v českých zemích, ovlivněné symbolismem v období mezi lety 1880 a 1914. Datace výstavy je pomyslně rámována dobou otevření Národního divadla a začátkem první světové války, název je odvozen z titulu básnické sbírky Otakara Březiny z 90. let 19. století.

Výstava je prvním podobným projektem – až do současnosti byl symbolismus prezentován jako specifická kapitola v rámci rozsáhlejších výstavních projektů. V jednotlivých tematických kapitolách se tak představují vedle známých a uznávaných umělců (Alfons Mucha, Max Švabinský, František Bílek, Josef Váchal, Bohumil Kubišta, Jan Zrzavý ad.) i autoři méně vystavovaní a zvláště v mezinárodním kontextu téměř neznámí (Maxmilián Pirner, Beneš Knüpfer, August Brömse, Jaroslav Panuška, Josef Mandl, Tavík František Šimon, Alois Boháč aj.).

Exponáty jsou jak z velkých etablovaných galerií (Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy nebo Památník národního písemnictví), tak z menších museí a regionálních institucí, stejně jako ze soukromých sbírek. V několika případech se jedná i o zápůjčky ze zahraničí (Řezno, Oslo, Paříž). Vedle známých jsou zde tak představeny i doposud nevystavené práce.

Jakkoli výstava tematicky vychází a navazuje na expozice, které v rámci tohoto projektu proběhly v Krakově a Olomouci, její struktura je od předcházejících poněkud odlišná, neboť vychází ze specifických podmínek kláštera sv. Anežky České. Na rozdíl od zmíněných prezentací tvoří jádro výstavy soubor děl ze sbírek Národní galerie v Praze. Jedná se často o zásadní práce, které se zde objevují v novém kontextu. Výrazně větší je také soubor vystavených knih.

Více ZDE. Fotografie z výstavy ZDE.


Výstava Umělci a »proroci«. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další

Veletržní palác, do 18. 10. 2015

Výstava představuje významnou, avšak dnes již téměř zapomenutou kapitolu vývoje evropského umění. Expozice prezentuje díla proslulých výtvarníků, zcela poprvé jsou ale vystavena v širokém společensko-historickém kontextu, jenž podmínil vzestup proroků, kteří podstatným způsobem ovlivnili jejich tvorbu.

Představeno je více než 350 exponátů z období 1872–1972 včetně vzácného a rozmanitého dokumentačního materiálu – zastoupen je Johanness Baader, Joseph Beuys, Fidus (Hugo Höppener), Friedensreich Hundertwasser, Jörg Immendorff, František Kupka, Egon Schiele, Friedrich Schröder-Sonnenstern and Heinrich Vogeler.

Výrazné a rozmanité umělecké postoje evropských umělců by od 80. let 19. století nevznikly bez vazeb na tehdejší samozvané »proroky«. Náboženská oponentura a sociální revoluce patřily k hlavním tématům charismatických osobností, jejichž význam pro moderní umění zůstal v podstatě nevyřčeným příběhem. Všichni usilovali o to, aby společnost změnila svůj životní styl i pohled na svět a naučila se řešit osobní, společenské a ekonomické problémy moderní doby.

Jejich jména – Karl Wilhelm Diefenbach, Gusto Gräser, Gustav Nagel, Friedrich Muck-Lamberty a Ludwig Christian Haeusser – upadla takřka v zapomnění. Během života však měli u širokého publika a v avantgardních kruzích proslulou pověst a těšili se nesmírné oblibě. Oceňovali je i umělci a intelektuálové, ač mnohdy pouze skrytě.

V roce 1882 se malíř, průkopník vegetariánství, Karl Wilhelm Diefenbach stal prvním německým umělcem-prorokem. Jeho vídeňská výstava v Rakouském uměleckém spolku se o deset let později stala legendární a zásadním způsobem ovlivnila pozdější pařížskou tvorbu Františka Kupky. Egon Schiele byl inspirován jak Diefenbachem, tak Gustem Gräserem – k jeho ústředním námětům patřil umělec v roli trýzněného proroka. Okolo roku 1900 podněcoval »přírodní prorok« Gräser věřejnost k následování jeho skromného života v souladu s přírodou a bližními. Během 50. let 20. století jeho příklad následoval Friedensreich Hundertwasser stylizující se do role umělce-ekologa.

Dadaistická tvorba Johannese Baadera byla založena na umělcově ztotožnění se s Kristem pod vlivem tzv. Ježíšových věrozvěstů, mezi něž patřil i Gustav Nagel. Ten se po celý život do podoby božího syna stylizoval a během několika let prodal tisíce pohlednic s vlastní podobiznou. Josepha Beuyse podnítila prorocká tradice k pochopení mesiášského rozměru jeho uměleckého poslání. Jörg Immendorff z počátku tento aspekt Beuysovi osoby a díla parodoval, později se přihlásil se k »náboženství« komunismu.

Expozice ve Veletržním paláci objevuje nejen spojovací linie mezi umělci a »proroky«, ale vykresluje také dalekosáhlé společensko-historické souvislosti vedoucí ke vzniku klíčových děl moderního výtvarného umění.

Kurátorka výstavy: Pamela Kort, Los Angeles/Berlín/Curych. Spolupráce: Veronika Hulíková, Rea Michalová

Výstavu připravila Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Doprovodné programy a další informace najdete ZDE. Fotografie z vernisáže ZDE.


Výstava Alfons Mucha: Slovanská epopej

Velká dvorana Veletržního paláce, do 31. 12. 2015

Alfons Mucha (1860–1939), světově nejproslulejší český moderní umělec, získal mezinárodní slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě.

Smysl vlastního života ale spatřoval v jiném díle, jež považoval za mnohem závažnější – v souboru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 1912–1926. Dokončený cyklus byl jako celek poprvé představen pražské veřejnosti na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti československého státu ve Velké dvoraně tehdy právě dobudovaného Veletržního paláce. Do téhož prostoru se nyní vrátil.

Současná instalace vychází z Muchova původního obsahového rozvržení Slovanské epopeje, z časového sledu jednotlivých témat. Odkrývá vnitřní vazby mezi obrazy, podtrhuje rytmus cyklu a vyzdvihuje hlavní záměr rozsáhlého díla, do něhož Mucha po léta vkládal své nejlepší schopnosti.

Podrobnější informace ZDE a ZDE.


Výstava Skrytá řeč rostlin. Florální symbolika v asijském umění a její odraz v současném umění a designu

Palác Kinských, do 3. 1. 2016

Výstavní projekt Skrytá řeč rostlin propojuje rostlinnou tematiku tradičního asijského umění se současnými uměleckými intervencemi. Klasická asijská umělecká díla zde vstupují do zajímavých a často překvapivých dialogů se současným uměním a designem. Tradiční rostlinné motivy a jejich nejrůznější podoby můžeme sledovat na široké škále materiálů – od textilu, laku, kovu a porcelánu k papíru. Převažují dekorativní a užitkové předměty, na jejichž ploše se rozehrává bohatá a mnohovrstevnatá rostlinná symbolika.

Umělecké intervence současných českých, slovenských a asijských autorů se inspirují vizuální stránkou nebo různými ikonografickými podobami tradičních florálních motivů. Zastoupena jsou zde nejrůznější média od video artu, animované tvorby přes instalace, fotografii až po klasické médium malby. Tradiční umělecká díla jsou také konfrontována se současnou tvorbou mladých oděvních designérů a předních designérů z oblasti autorského šperku.

Vystavující: Nastassia Aleinikava, Ondřej Basjuk, Blueberries Jewelry, Patrik Čabla, Mira Gáberová, Dominik Gajarský, Petra Gupta Valentová, Jan Haubelt, Martin Havel, Jakub Hošek & Nik Timková, Lucie Houdková, Yuanyuan Hu, Matyáš Chochola, Jindra Jansová, Pavel Jestřáb, Tereza Kabůrková, Jan Kaplický, Jiřina Kaplická, Šárka Koudelová, Hanuš Lamr, Quenten Lee, Denisa Lehocká, Janja Prokić, Monika Přikrylová, Anna Ročňová, Lucia Sceranková, Narendra Pal Singh, Adéla Svobodová, Jiří Thýn, Satomi Usui, Adam Vačkář, Zorya

Více ZDE.


Výstava Rakouské a německé umění 2. poloviny 19. století – 2. díl

Šternberský palác, do 3. 4. 2016

Výstava představuje veřejnosti další vynikající soubor obrazů německého a rakouského malířství ze Sbírky umění 19. století. V prezentaci jsou mimo jiné zastoupena díla takových umělců, jako byli Friedrich von Amerling, Hans Makart, Mihály Munkácsy, Hans Canon, Franz von Lenbach, Adolph von Menzel, Gabriel Max, Wilhelm Leibl a řada dalších.

Otevřená, kosmopolitní společnost druhé poloviny 19. století v zemích Rakouského císařství (od roku 1867 Rakouska-Uherska) a Německa vytvářela příznivé podmínky pro rozvoj výtvarného umění. Umělci hojně cestovali nejen za studiemi na Akademie ve Vídni, v Mnichově, Berlíně či Düsseldorfu, ale do velkých uměleckých center se stěhovali i za pracovními příležitostmi. Umění se postupně osvobozovalo od zažitých stereotypů a stalo se otevřenou platformou, kde byla vedle již tradičních námětových okruhů hledána nová témata i nové způsoby vyjadřování.

Více ZDE.


Doprovodné programy k výstavám a studijní materiály

Přehled všech doprovodných programů k výstavám v Národní galerii naleznete ZDE.

Studijní materiály (ve formátu pdf) k výstavám (včetně již proběhlých výstav) najdete ZDE.


Bezplatné vstupné do Národní galerie v Praze pro mladé

Národní galerie v Praze otevírá zcela zdarma svoje stále expozice pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let.

Dlouhodobý záměr bezplatného vstupného pro mladou generaci se podařilo naplnit ve spolupráci s Komerční bankou, která vstupenky za tuto část návštěvníků uhradí. Nulové vstupné se vztahuje jak na české, tak zahraniční návštěvníky, kteří Národní galerii v Praze navštíví v období od dubna do prosince 2015.


Programy pro děti a rodiny s dětmi

Cílem programů a služeb pro děti a rodiny s dětmi je otevřít prostor galerie pro vzdělávání v oblasti umění pro děti od nejmladšího věku a zároveň nabídnout galerii jako místo pro podnětné a zábavné trávení společného času pro celou rodinu. Na dětské návštěvníky a rodiny s dětmi je zaměřena široká nabídka výtvarných heren a dílen (ateliérů) a cílená propagace.

Pro návštěvu kdykoli během otevírací doby galerie jsou k dispozici pracovní listy a výtvarné pracovny ve vybraných objektech NG.

Přehled programů najdete ZDE (menu vpravo).


Ostatní akce

Kurzy dějin umění – informace ZDE.        


Otevřené výtvarné herny ve Veletržním paláci

Pozvánky na Otevřené výtvarné herny a fotodokumentaci z heren můžete sledovat také na Facebooku ZDE.


KONTAKT:

Lektorské oddělení / Education Department

Sbírka umění 19. století / Collection of 19th Century Art
Klášter sv. Jiří / St George's Convent
Jiřské náměstí 33 / Jirske namesti 33
119 00 Praha 1 / 119 00 Prague 1, Czech Republic

Sbírka moderního a současného umění / Collection of Modern and Contemporary Art
Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague
Veletržní palác / Veletrzni palac
Dukelských hrdinů 47 / Dukelskych hrdinu 47
170 00 Praha 7 / 170 00 Prague 7, Czech Republic

tel: +420 224 301 003, fax: +420 233 376 243
e-mail: vzdelavani@ngprague.cz
www.facebook.com/NGvPraze
twitter.com/narodnigalerie
www.ngprague.cz

Trh dává nyní šanci absolventům v různých oborech

· 0 komentářů

Česká ekonomika od začátku letošního roku nabírá dech, od ledna do března ve srovnání s loňským rokem výrazně zrychlila růst na 3,9 procenta. S rostoucími zakázkami narůstá i potřeba firem přijímat nové zaměstnance. Počet nezaměstnaných klesl podle údajů ČSÚ pod půl milionu a výrazně přibývá volných míst. Společnosti hledají nové zaměstnance také v řadách absolventů středních a vysokých škol.

Souhrnné statistiky pracovního portálu Profesia.cz, které analyzují absolventské nabídky práce, potvrzují obecně známou zkušenost: šance získat práci narůstá s úrovní kvalifikace. Největší šanci na získání zaměstnání mají ti, co hovoří anglickým jazykem, a ti, kdo hledají práci na plný úvazek. Oblasti, ve kterých se vyskytuje nejvíce absolventských nabídek, jsou: výroba, obchod, administrativa, energetika či informační technologie.

Nejméně pozic určené absolventům jsou v kategoriích typu: právo, žurnalistika, překladatelství, farmaceutický průmysl a další. Důvodem je samozřejmě to, že pro výkon tohoto povolání je nutná praxe.

Největší zájem mají absolventi o pozice v administrativě. Administrativní práce jsou pro ně totiž dobrým startem v jejich kariéře. Zde mohou prokázat své vlastnosti, jako jsou například organizační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost a práce s počítačem. Dále se absolventi zajímají o cestovní ruch, oblast školství či o ekonomiku nebo obchod.

„Dnes už každý student ví, že bez znalosti alespoň jednoho cizího jazyka, je malá šance uspět na trhu práce. To dokazují statistiky našeho portálu. Až 95% absolventů hovoří anglicky a skoro 50% německy. Cizí jazyky skutečně zvyšují pravděpodobnost úspěchu absolventa,“ říká Zuzana Lincová z Profesia CZ.

Celý text s grafy ZDE.

Techmania přinesla do školek vědu a techniku

pondělí 20. července 2015 · 0 komentářů

Profese, řemesla, přírodní zákony nebo rozličné materiály přiblížil právě skončený projekt plzeňského Techmania Science Centra a společnosti Nová dimenze určený mateřským školám. Trval třináct měsíců a byl zaměřen na polytechnické vzdělávání učitelů a ředitelů mateřských škol v kraji Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském a Středočeském kromě Prahy. Celkem se do něj zapojilo 47 školek.

Děti se díky projektu Techmania – Nová dimenze polytechnického vzdělávání naučily například zatlouct hřebík do dřeva nebo postavit ze speciální hmoty most. Techmania vytvořila pro učitele mateřských škol vzdělávací programy s didaktickými kufříky, s nimiž mohli aktivity s dětmi realizovat. Celkem bylo proškoleno 210 pedagogů, kteří dostali k dispozici 210 kufříků.

„V modulu Technické a přírodní materiály to bylo 50 kufrů, tedy ve skutečnosti 100 krabic. Přírodní a fyzikální zákony měly 42 kufrů, což představovalo 84 krabic, 42 prken a 42 umělohmotných trubek. Profese, činnosti a nářadí se skládaly ze 43 kufrů, tedy 129 krabic, 86 schůdků, 43 rolí papíru a 43 balíků betonu. Modul Aktivní řešení technického problému představoval 35 kufrů, což bylo 70 krabic a 200 kyblíků kukuřičné stavebnice. A modul Polytechnické didaktické pomůcky a jejich využití ve výuce, to bylo 40 kufrů, tedy jmenovitě 80 velkých papírových krabic a 120 krabic kvadra kostek,“ vypočítává administrátorka projektu Veronika Kunclová, co všechno museli lidé z Techmanie učitelkám ve školkách rozvézt a předat. Celkem během celého projektu najezdili skoro čtyři a půl tisíce kilometrů a odnosili sedm tun zátěže.

Projekt také nabídl deset tuzemských a jednu zahraniční stáž, byla natočena metodická videa a zpracovány metodické materiály ke každému programu. Vznikla také populárně-vzdělávací publikace, která osloví cca 400 mateřských škol.

Projekt měl však ještě jeden dopad. „Díky němu jsme ve většině mateřských škol vzbudili zájem o návštěvu Techmanie a malí návštěvníci už začínají přicházet ve větším počtu,“ uzavírá Veronika Kunclová.

Zora Syslová, Věra Krejčová, Jana Kargerová: Individualizace v mateřské škole

sobota 18. července 2015 · 0 komentářů

Kniha seznamuje čtenáře s tím, jak vytvořit podmínky pro individualizované vzdělávání a s jeho jednotlivými fázemi – přípravou třídního vzdělávacího programu, jeho realizací a hodnocením výsledků vzdělávání.

Každé dítě má mnoho individuálních rysů. Pokud chceme, aby jeho učení bylo co nejefektivnější, musíme jeho možnosti brát v úvahu. Východiskem individualizace je přesvědčení, že každá lidská bytost je jedinečná. Každé dítě pracuje a učí se svým specifickým způsobem. Když učitelka dokáže na tyto individuální potřeby reagovat, umožní dětem zažívat při vzdělávání úspěch a dosahovat jejich osobního maxima.

Knihu využijí učitelky mateřských škol, zejména bude přínosem pro pedagogy pracující ve věkově smíšených (heterogenních) třídách. Kniha je určena také studentům SPgŠ a studentům VŠ oboru učitelství pro mateřské školy a předškolní pedagogika. Mohou ji využít také učitelé vysokých i středních škol oborů zaměřených na předškolní vzdělávání.

PhDr. Jana Kargerová, Ph.D., Mgr. Věra Krejčová, Ph.D., a PhDr. Zora Syslová, Ph.D., jsou vysokoškolské pedagožky s předchozí pedagogickou praxí v mateřské škole.

Další informace a ukázky ZDE. Knihu si můžete objednat také ZDE.

Mikroškoly v USA

pátek 17. července 2015 · 0 komentářů

V řadě států USA vznikají modely malých soukromých škol souhrnně označovaných jako mikroškoly. Liší se velikostí i vzdělávací filozofií a postupy, jsou kombinacemi domácí školy, soukromé školy, kombinovaného učení a jednotřídky.

Zdroj: Scio 12. 5. 2015


Typicky je impulsem k jejich vzniku nespokojenost rodičů s veřejnými školami a současně často nedostatek prostředků na zavedené soukromé školy.

Jednou z prvních takových škol byla Quantum Camp v Kalifornii, původně zaměřená na výuku fyziky a matematiky. Žáci od 1. do 8. třídy se scházejí ve škole jednou za týden, další studium obsahuje videa, podcasty, studijní materiály a aktivity pro domácí učení podle vlastního tempa.

Acton Academy v Texasu vznikla jako celotýdenní škola, kde se žáci většinou online věnují každý den 2,5 hodiny studiu vzdělávacího základu. Zbytek času je určen pro tři dvouhodinové bloky projektového vyučování každý týden, denně hodinu sokratovské diskuse, hry každý pátek a mnoho umělecké a pohybové výchovy. Žáci si též vytvářejí portfolio vlastních prací.

Další podobnou sítí jsou školy AltSchool v Kalifornii, které slibují personalizovanou výuku v celotýdenní škole s velmi nízkým počtem žáků na jednoho učitele – 8:1. Žáci jsou seskupeni přibližně podle věku, polovinu času tráví studiem vzdělávacího základu podle kurikula a materiálů dodaných externím dodavatelem. Každý žák postupuje podle vlastního "playlistu". Systém je postaven na sofistikovaném softwaru, který zahrnuje každého žáka a všechny školy AltSchool.

Obdobnou školu založil i Sal Khan, autor vzdělávacích videí Khanova škola. Khan Lab School využívá videí a kombinovaného učení a rovněž nabízí personalizovanou výuku připravenou na míru jednotlivým žákům (o personalizaci výuky s využitím technologií viz ZDE).


Zdroj.

Tereza Valkounová: V německých lesních školkách vládne rozmanitost a pohoda

středa 15. července 2015 · 0 komentářů

Pedagogové lesních mateřských škol z celé České republiky vyrazili za kolegy do Berlína. Během jednoho lednového týdne navštívili pět lesních mateřských škol a centrum výzkumu pro děti Helleum.

Zdroj: Envigogika 2/2015, 25. 4. 2015

V Berlíně fungují lesní školky přibližně od roku 2000. Třináct let fungující Waldwichtel je typickou lesní školkou, která funguje bez zázemí v budově.

„Je to klasická lesní mateřská školka – má maringotku na kraji městského lesa v blízkosti zastávky MHD. Funguje do oběda a navštěvuje ji patnáct dětí,” přibližuje tuto školku učitelka Angelika.

Příkladem zařízení pro různé věkové skupiny dětí je organizace Baumhaus. Z původní družiny pro školní děti se před několika lety rozrostla i o lesní mateřskou školku. „Družina je odpolední a prostory, které obec nově vybudovala podle našich potřeb, by byly dopoledne nevyužité. Družinu jsme už před tím vedli v duchu filosofie „venku za každého počasí, takže k lesní školce to byl už jen krůček,” uvádí vedoucí lesní školky Gunter Grün Oostinga.

Českou skupinu tvořilo čtyřiadvacet budoucích Průvodců dětí světem, což je zároveň název rok a půl dlouhého vzdělávacího programu. Do německých lesních MŠ vyrazili, aby na vlastní kůži zažili fungování lesních školek v zimě. „Termín exkurze nebyl zvolen náhodou,“ říká Tereza Valkounová z pořádající organizace Asociace lesních mateřských škol. „Otázka `jak to děláte v zimě,` totiž patří k nejčastějším k provozu lesní mateřské školy. Chceme také, aby se účastníci projektu vzdělávali co nejvíce z praxe, v souladu s principy vzdělávání pro udržitelný rozvoj.“ Projekt Průvodce dětí světem má podtitul Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj, což je výchozí vzdělávací koncept inspirovaný také v Německu. Díky exkurzi měli účastníci možnost osobně se setkat s jeho aplikací do praxe i ve vědeckovýzkumné instituci Helleum, která pořádá workshopy pro děti různého stáří zaměřené na témata vody, větru, zdroje energie atd.

„Těšíme se na společně strávený čas s ostatními společně studujícími a na inspiraci pro pobyt s dětmi v terénu. Také nás zajímá multikulturní prostředí, které u nás zatím tolik nemáme,“ sdělovali svá očekávání účastníci exkurze Ondřej Skalický a Zuzana Šubrtová cestou do Berlína.

Jak se jejich očekávání naplnila, reflektovali studenti každý večer v rámci společného sdílení zážitků. V rámci exkurze navštívili celkem šest institucí, které spojuje jedno: vzdělávat děti v přímém kontaktu s přírodou a myšlenkou udržitelného rozvoje.

Kromě klasického Waldwichtelu navštívili další dvě typické lesní školky – Eichwalde a Bergkinder. Setkali se s dětmi, které putují se svými průvodci terénem, v batůžcích si nesou svačiny a teplý čaj a ve vozících veškeré vybavení: pilky, nožíky, náhradní oblečení, lékárničku, bandasku s teplou vodou na mytí rukou, ale i pastelky, papíry, encyklopedie, atlasy a pohádkové knihy. Právě vášniví čtenáři v lese české učitelky a učitele příjemně překvapily. „Kontakt s knížkami je důležitý mimo jiné pro rozvoj řeči,“ usmívá se učitelka Angelika z Waldwichtelu. Rozvoj řeči je jednou z bedlivě sledovaných kompetencí předškolního vzdělávání v Německu.

Účastníci byli doslova nadšeni přístupem německých pedagogů k dětem. Pohoda a klid byly ve všech školkách pravidlem. „Na děti nikdo netlačí a nespěchá. Průvodci byli velmi laskaví a shovívaví! Měli pěkný přístup v situaci, když se něco pokazí nebo nepovede. Věci jsou nahraditelné. Chyba nemá mít za následek, že se člověk příště činnosti neúčastní, neriskuje, aby zase nechyboval. To je příkladná práce s chybou. Učíme se – cílem je cesta,” shrnuje tuto zkušenost Dana Kafková, účastnice z Ústeckého kraje.

Profesionalita a laskavý respektující přístup byl pravidlem i ve výzkumném centru pro děti Helleum. Po krátkém úvodu následovaly dvě hodiny „volné hry” dětí v připraveném a do detailu promyšleném prostředí, které připomínalo výzkumnou laboratoř. Tématem byla právě voda. Děti mohly experimentovat a na základě vlastních zážitků, zkušeností a opakovaných pokusů dospět k nějakému poznání – ať už o tom, co se stane s kapkou vody na rozpálené pánvičce, nebo zda banán, brambora či pomeranč plavou či se potopí.

„Lernwerkstatt (učební dílna) – je metoda a zároveň připravený prostor,” říká Olga Thieselmann, která nás v Helleu provázela. „Cílem je motivovat děti pro přírodní vědy a učit se jinak – zkušeností, přemýšlením, pozorováním. Helleum je otevřeno všem dětem od pěti do dvanácti let, i těm se speciálními vzdělávacími potřebami.”

Dokladem rozmanitosti a různorodosti, která je v něměckém vzdělávacím systému chápana jako předpoklad pro kvalitu předškolního vzdělávání, byla školka Kleine Pankgrafen, která již pět let funguje v maringotkovém městečku. Školka se zázemím v maringotce a týpí je finančně podporována státem stejně, jako kterákoli jiná předškolní zařízení. Poskytuje péči nejen dětem z osady, ale i mnoha dalším z okolních čtvrtí. „Lesní školky jsou tady velice populární a žádané,” usmívá se učitelka Maria. I tato školka, stejně jako všechny ostatní, považuje za samozřejmost inkluzi, tedy vzdělávání dětí se speciálními potřebami společně s těmi zdravými. Jeden z jejích kolegů si kvůli tomu doplňuje vzdělávání.

Předškolní vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou v Německu by se dalo shrnout několika slovy: různorodost, pohoda, respekt, důvěra v děti a v rodiče, tolerance k odlišnostem. Svět je pestrý a velký, každý si v něm najde své místo.


Asociace lesních mateřských škol byla založena roku 2011. V současnosti sdružuje 120 organizací pečujících o 2500 dětí. Lesní školky vzdělávají děti v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem stejně jako klasické MŠ. Přidanou hodnotou jsou lepší sociální vztahy díky menšímu kolektivu dětí, posilování obratnosti pohybem v terénu a posílení obranyschopnosti celoročním pobytem na čerstvém vzduchu. Pedagogický koncept lesních MŠ je ve světě běžný již 100 let – v Norsku je integrovanou součástí celého vzdělávacího systému, v Německu je nyní 1500 lesních školek, které byly modelem pro Českou republiku.

Kontakt: Tereza Valkounová (tereza.valkounova@lesnims.cz, 777 327 227), www.lesnims.cz

Projekt Předškolní vzdělávání pro udržitelný rozvoj, v jehož rámci se exkurze pedagogů předškolního vzdělávání do berlínských lesních MŠ uskutečnila, je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Celý text s fotografiemi najdete ZDE.

Výstavu Tajemné dálky – symbolismus v českých zemích 1880–1914 doplní práce Františka Bílka, Františka Kupky či Ladislava Šalouna

pondělí 13. července 2015 · 0 komentářů

Výstava Tajemné dálky (klášter sv. Anežky České, do 27. září 2015) bude od 14. července částečně obměněna v kolekci prací na papíře. Cenné kresby a grafické listy patří k dílům z nejméně stabilních materiálů a médií a proto je lze standardně vystavovat pouze tři měsíce. Expozici doplní nové práce Františka Bílka, Františka Kupky či Ladislava Šalouna.

Nový soubor exponátů nabídne méně známé kresby a grafické listy sledovaného období z Národní galerie v Praze i ze soukromých sbírek. Výstava Tajemné dálky se věnuje specifické části výtvarné scény v českých zemích ovlivněné symbolismem v dekádách okolo přelomu 19. a 20. století.

„Expozice v klášteře sv. Anežky České mapuje díla širokého spektra médií – malbu, sochu, grafiku, kresbu, významná část je věnována také symbolistní knize. Práce na papíře jsou instalovány ve speciálním tunelu pod gotickou klenbou středověkého kláštera, který poskytuje vystaveným dílům potřebné světelné podmínky. Přesto je nyní – v polovině výstavy – třeba tato díla deinstalovat a uložit, aby nedošlo k jejich trvalému poškození. Návštěvníci se tak mohou těšit na soubor nových prací,“ říká autor výstavy Otto M. Urban.

Návštěvníci se po celou dobu výstavy mohou těšit na výpůjčku z Musée d’Orsay, kresbu od Alfonse Muchy Propast. Pařížská galerie na výstavu zapůjčila také rozměrnou malbu Libuše Karla Vítězslava Maška, která tvoří dominantu výstavy v prostorách kostela sv. Salvátora.

Z dalších děl doplní výstavu kresby Dlouhý, široký a bystrozraký, Slezský piják a ďábel a akvarel Krakonoš od Hanuše Schwaigera, pastel Erotikon-Loučení Jana Konůpka a kresba Fjord Ladislava Šalouna. Mytický rozměr expozice podpoří také akvarel Pan a Psyché Maxmiliána Pirnera, Čarodějník Františka Kupky nebo jeho ilustrace Čarodějnice k pohádce Krásná Vasilisa.

Autor výstavy: Otto M. Urban, kurátorka: Anna Pravdová

Více o výstavě + doprovodné programy ZDE.


KONTAKT:

Lektorské oddělení / Education Department

Sbírka umění 19. století / Collection of 19th Century Art
Klášter sv. Jiří / St George's Convent
Jiřské náměstí 33 / Jirske namesti 33
119 00 Praha 1 / 119 00 Prague 1, Czech Republic

Sbírka moderního a současného umění / Collection of Modern and Contemporary Art
Národní galerie v Praze / National Gallery in Prague
Veletržní palác / Veletrzni palac
Dukelských hrdinů 47 / Dukelskych hrdinu 47
170 00 Praha 7 / 170 00 Prague 7, Czech Republic

tel: +420 224 301 003, fax: +420 233 376 243
e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

www.facebook.com/NGvPraze
twitter.com/narodnigalerie
www.ngprague.cz

MŠMT – metodické doporučení ke zřízení funkce asistenta pedagoga

· 0 komentářů

Asistent pedagoga je pedagogickým pracovníkem, jehož prostřednictvím dochází k naplňování podpůrných a vyrovnávacích opatření ve vzdělávání u dětí, žáků a studentů (dále „žáků“) se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zdroj: MŠMT, čj.: MSMT-7502/2015

Hlavním cílem jeho působení je podpora práce pedagoga při práci se žáky, kteří vyžadují zvýšenou míru podpory ve vzdělávání. Působení asistenta pedagoga je jedním z nástrojů inkluzivního modelu vzdělávání, které mezi svými prioritami uvádí také Strategie vzdělávání 2020. Součástí metodického doporučení jsou i přílohy 1 – 4 (Metodika pro ŠPZ: postup při posuzování potřeby asistenta pedagoga; Doporučení ŠPZ ke zřízení funkce asistenta pedagoga; Rizika v práci asistenta pedagoga; Odborná způsobilost asistenta pedagoga).

Smyslem metodického doporučení je poskytnout v praxi využitelný přehledný souhrn legislativních a odborných východisek pro zřizování funkce asistenta pedagoga a napomoci přechodu na novou právní úpravu v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Materiál i s přílohami si můžete stáhnout ZDE.

TOPIČŮV SALON: aktuální výstavy a další program

· 0 komentářů

AKTUALISOVÁNO.

Dovolujeme si vás pozvat na výstavy a další akce.


Výstava Konkret-ism 1967–2015

Do 21. 8. 2015. Vernisáž v pondělí 13. 7. 2015 od 18 hodin. 

Výstava KK3 Klubu konkretistů – Topičův salon i klub.

Nic není konkrétnějšího, nic čitelnějšího, než linie, barvy, plocha. Málo co se dá tak přesně definovat jako čtverce, kruhy, elipsy, ovoidy…

Před 48 lety se u ateliéru M. Vystrčila na pražské Kampě sešli Tomáš Rajlich, Jiří Hilmar, Arsen Pohribný a Radoslav Kratina​ a založili Klub konkretistů… Kam se během těch let posunula tvorba autorů, jež „hovoří jazykem geometrie“?

Vystavující autoři: Jiří Hilmar, Radoslav Kratina i.m., Tomáš Rajlich, dedikováno Arsenu Pohribnému

zahraniční host: Milan Dobeš

Nikos Armutidis, Vladana Hajnová, Pavel Hayek, Jaroslav Jebavý, Ladislav Jezbera, Zbyněk Janáček, Jiří Krtička, Zdeněk Kučera, Štěpán Málek, Václav Malina, Luděk Míšek, Eduard Ovčáček, Tomáš Polcar, Lubomír Přibyl, Vladimíra Sedláková, Jan Stolín, Aleš Svoboda, Pavel Štýbr, Jiří Valoch

hosté: Alena Foustková, Mikuláš ZipperPřipravované výstavy


Míla Preslová & Michaela Maupicová: Mezičas

27. 8. 2015–25. 9. 2015

Výstava je uměleckým setkáním dvou autorek dvou odlišných generací, vyjadřujících se odlišnými médií a jinými způsoby zobrazení. Někde „mezi nimi“ můžeme nalézat stanoviště k nezaujatému vhledu na jedno i druhé pojetí obrazu: předmětného a abstraktního. Pozastavený čas ve fotografii nebo osobní čas transformovaný do abstraktní obrazové plochy je v přítomnosti aktualizován zcela odlišně a tato odlišnost je patrná právě z pozice „mezi“. Ale paradoxně je tato pozice, toto místo odstupu, pro obě různá umělecká pojetí obsahově konvergentní v tom nejhlubším smyslu slova.

Název výstavy implikuje toto místo zastavení, možnost odstoupení od jednoho ke druhému a opačně. Poukazuje sice k rozdílné zkušenosti mezi dvěma časy jejich momentální aktualizací (jestliže čas vnímáme jako cosi nedefinitivního v „prostoru dějinného“ nebo lépe „dějícího se světa“), ale současně je v „mezi-prostoru“ tato zkušenost společně tematizována. Role reprezentace – mimésis – je u fotografií a abstraktních obrazů odlišná, ale v oblasti „mezi“ není primárně akcentována a není ani poselstvím nebo obsahem této výstavy.

Kontrapunkt mezi realitou abstrakce a přepisem reality pozastavené v čase je důvodem takového pojetí výstavy, jakým je představena. Konfrontace dvou generací, odlišných vizuálních přístupů, které by měly otevřít diskurz o aktuálnosti jednoho či druhého je pro obě umělkyně zcela marginální.

Důležité nebo přinejmenším zajímavé je odkrývání proměnlivosti těchto uměleckých děl – jejich vnímání -, pakliže nejsou v předstihu teoreticky svázána definicí nebo odkázána k ideovému horizontu. Předpokladem aktuálnosti jakékoliv podoby umění – konkrétního uměleckého díla – je tedy odstup, který nabývá své platnosti v mezičase všech různých časů. Příjemné zážitky „mezi“ obrazy jsou pak tím prioritním a nejvyšším.

Kurátor výstavy: Petr Vaňous


Výstava Crash Test 5: Transmise

3. 9.– 25. 9. 2015

Název Crash Test vyplývá z podstaty projektu. Je metaforou zátěžové zkoušky studujících umělců a kurátorů, kteří se prvně setkávají při tvorbě výstavy.

Letos se projekt zaměří na 3D tisk, studenti připraví výstavu z výběru sochařských děl studentů, absolventů a vyučujících Ateliéru sochařství I FaVU v Brně.

Koordinátor projektu: Milan Pech


Přednášky a besedy

Přehled přednášek a besed najdete ZDE.


Společnost Topičova salonu

Současný program se orientuje na výrazné osobnosti české výtvarné a vyzvedá do popředí zejména autory nesporných kvalit, kteří jsou z různých důvodů nezaslouženě opomíjení nebo zapomínáni. Stejně tak nabízí prostor nastupující umělecké generaci.

Dalším aspektem, uplatňujícím se v činnosti je sběratelství a jeho význam pro umění mimo veřejnou výstavní síť. Společnost na toto téma pořádá ve spolupráci s AaA i přednášky (moderuje Jan Skřivánek). Jejím záměrem je ukázat, že kvalitu umění a umělců neurčují jen kulturní instituce – přirozené ocenění přináší autorům zejména kulturní veřejnost a pro umělce samé jsou nejdůležitější jejich sběratelé.

Výročí 4. Topičova salonu inspirovalo, a rozšíření o nové prostory Topičova klubu umožnily, že kulturní nabídka byla rozšířena i o besedy, přednášky, literární večery, divadelní i hudební představení. Topičův salon se tak postupně stává kulturním centrem se širokou nabídkou aktivit.

Další informace a podrobnosti: www.topicuvsalon.cz

Můžete nás sledovat též na facebooku: www.facebook.com/TopicuvSalon

Kontakty:
Topičův salon
Národní 9, Praha 1, 1. patro
e-mail: info@topicuvsalon.cz, topicuvsalon@volny.cz
tel.: +420 603 495 520

Otevřeno:
pondělí, čtvrtek, pátek: 10–17 hodin
úterý, středa: 10–18 hodin

Školní skupinová vstupenka (školní výpravy vedené pedagogem – platí pro oba výstavní prostory): 100 Kč

Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za červen 2015

sobota 11. července 2015 · 0 komentářů

I o prázdninách na vás čekají v knihovně J. A. Komenského zajímavé knihy a články.


Novinky za červen 2015


Knihy (hlavní fond):
pedagogika
psychologie
ostatní společenskovědní obory

Ukázka:

Učíme se s tabletem: využití mobilních technologií ve vzdělávání / Ondřej Neumajer, Lucie Rohlíková, Jiří Zounek – Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2015 – 188 stran – cze
ISBN 978-80-7478-768-3
Anotace: Tato kniha se věnuje využití tabletů ve vzdělávání. Publikace není určena počítačovým odborníkům, ale zejména učitelům, lektorům, ICT koordinátorům, metodikům, ředitelům škol a manažerům vzdělávacích institucí. Kniha může být přínosná rovněž pro všechny zájemce o využití tabletů při vzdělávání různých cílových skupin na všech stupních vzdělávacího systému nebo i při samostudiu.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů


Ukázky:

Kde se bere agresivita u dětí? [Where does aggressiveness of children come from?] / Marika Kropíková – cze
In: Školní poradenství v praxi – ISSN 2336-3436 – Roč. 2, č. 3 (2015), s. 7–9.
Agresivní chování je u dětí běžné a normální, tvrdí autorka textu. Co je pravděpodobnou příčinou zvýšené agresivity u jedince? Výraznou roli hrají genetické faktory, faktor rodinného prostředí, organické poškození mozku, mediální násilí a rostoucí vulgarita společnosti. Nejčastějším důvodem zvýšené agresivity a agrese u dětí je však výchova. Jaké styly výchovy vedou k agresi. Nutnost spolupráce rodiny a školy ve výchově, nebezpečí part (subkultury). Pojmy související se styly výchovy: skrytě agresivní matka, instrumentální nutná agrese, výchovná slepota. Nezbytnost pátrat po příčinách vzniku agresivního chování ve škole.

InspIS PORTÁL pomáhá rodičům a žákům při výběru školy [InspIS PORTAL helps parents and pupils with the choice of school] / Ondřej Andrys – cze
In: Informační bulletin ČŠI – Roč. [1], č. 1 (2015), s. 20–21.
Představení webového portálu spuštěného v říjnu 2014, jehož cílem je poskytovat všem zájemcům co nejkomplexnější informace o školách a školských zařízeních zapsaných ve školském rejstříku. Školám systém umožňuje vlastní prezentaci, která není zpoplatněná a má vypovídací hodnotu vyšší než běžné webové stránky školy. K tomu slouží elektronické formuláře, které škola vyplní. Návštěvnost portálu, možnosti jeho využití.

Děti imigrantů v českých školách [The Children of Immigrants in Czech Schools] / Yvona Kostelecká, Tomáš Kostelecký, Antonín Jančařík, Jana Kohnová – cze – Obsahuje bibliografické odkazy
In: Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky – ISSN 1211-2720 – Roč. 25, č. 1 (2015), s. 29–51.
Autoři článku se zabývají problematikou integrace imigrantů do českých škol. Integrační politiku je třeba vnímat v širším mezinárodním kontextu a sledovat, jak je koncipována ve světě. Jak si v současné době republika vede v integračních politikách? Analyzovaná data dokumentují, že se v České republice podařilo vytvořit příznivé prostředí pro integraci dětí imigrantů do vzdělávacího systému. Problémem je pouze nerovnoměrné rozdělení. Ve čtvrtině českých škol je zapsáno 80% žáků–cizinců, zatímco ve zbylých třech čtvrtinách škol je zapsáno jen 20% z nich. Text je doplněn o historické hledisko této problematiky a grafy s přehlednými údaji analýzy.

Svoboda učení: O co nám jde?

pátek 10. července 2015 · 0 komentářů

V poslední době i u nás vznikají jako houby po dešti různé typy škol – rodičovské, soukromé, firemní, nadační, domácí, lesní školky, školy pracující podle alternativních programů či on line. Existovaly už dříve, ale ne v takovém množství. Zdá se, že je to signál, že státní systém vzdělávání přestává vyhovovat potřebám vzdělávaných a jejich rodičů. Budeme se snažit postupně zmapovat, co postrádají a co tyto způsoby vzdělávání nabízejí.

Zdroj: www.Svoboda učení.cz 1. 1. 2012


Projekt SvobodaUčení.cz se zaměřuje na filosofii svobodného vzdělávání. Tento souhrn myšlenek a postojů lze nazývat i dalšími způsoby: unschooling, přirozené učení, odškolení, nezávislé učení, dětmi či zájmy řízené učení, nebo jednoduše žití. Název není důležitý, mnohem větší význam má pochopení základních bodů této filozofie učení, výchovy a života, které jsou dle nás klíčem k mnoha současným problémům nejen v oblasti vzdělávání.

Státem řízené školství se po dlouhá desetiletí výrazně nezměnilo, přitom svět kolem nás se mění stále rychleji. Tento rozdíl se postupem času prohlubuje a stává se více zřetelným. Další zásadní nedostatek spočívá v předpokladu, že žáci a studenti jsou líní a nemotivovaní, čímž je omlouváno školství založené na donucení. Současný systém také potlačuje kritické myšlení, což je vzhledem k rostoucímu množství dostupných informací stále více potřebná dovednost. Stručně řečeno, pro dnešní školy jsou děti jen prázdné a šedivé nádoby o stejném tvaru a velikosti, do kterých je nutné pod nátlakem nalít velké množství vědomostí, jež byly prohlášeny za důležité. Stávající model vzdělávání nebere v potaz jedinečnost každého člověka, jeho schopnosti, zájmy, talent, přání a sny.

Naproti tomu svobodné, přirozené vzdělávání pokládá děti za plnohodnotné lidské bytosti, ke kterým bychom se měli chovat se stejným, ne-li větším respektem, jenž dopřáváme dospělým. To znamená nikdy je fyzicky netrestat, nenadávat jim, nekřičet na ně, nebýt iracionální, neponižovat je, nebagatelizovat jejich zájmy.

Unschooling předpokládá, že lidé jsou přirozeně zvídaví, neboť se narodili do neznámého světa, jenž touží poznat, z čehož vyplývá neutichající touha učit se. Těžko byste nyní četli tyto řádky, kdyby naši předchůdci místo snahy vytvořit pěstní klín jen znuděně leželi na louce a koukali na oblohu. Lidé se zkrátka vzdělávají rádi. Jsou v tom dobří a nikdo je k učení nemusí nutit. Jedná se o evolucí danou vlastnost, kterou bohužel současný školský systém systematicky potlačuje.

Věříme, že děti a studenti se učí nejlépe v prostředí, kde mají svobodu následovat své vlastní zájmy. Tímto způsobem se dokáží naučit vše, co je pro život důležité, a zároveň si uchovají svou zvídavost a touhu učit se po celý život. Důležitou roli přitom hraje volná komunikace s různě starými dětmi i dospělými, pocit bezpečí a možnost otevřeně vyjadřovat svůj názor.

Za nepřijatelné považujeme fakt, že české zákony praktickou aplikaci unschoolingu téměř znemožňují. Copak je dnešní školství natolik dokonalé, aby musely být alternativní přístupy ke vzdělávání potlačovány?

Cílem našeho projektu je:
– šířit myšlenky svobodného vzdělávání
– vytvořit komunitu podobně smýšlejících lidí
– poukazovat na problémy současného modelu učení
– změnit zákony regulující školství ve prospěch alternativních vzdělávacích filosofií

Projekt SvobodaUčení.cz funguje od prvních měsíců roku 2012 a za svoji existenci prošel rozsáhlým vývojem. Z původní internetové stránky založené čistě na laickém nadšení se postupem času formuje iniciativa s velkými ambicemi.

Naše snažení směřuje jednoznačným směrem: děti vyrůstající ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, které jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál.

Iniciativa vychází z myšlenek Petera Graye. Patnáct nejlepších článků z jeho blogu Freedom to Learn najdete v českém překladu na webu www.SvobodaUceni.cz.

Principy demokratické školy

středa 8. července 2015 · 0 komentářů

Ředitel novozélandské základní školy Wakefield Peter Verstappen chápe rozvíjení moderního vzdělávacího prostředí (modern learning environment – MLE) jako součást budování demokratického vzdělávání.

Zdroj: Scio 26. 5. 2015


Moderní vzdělávací prostředí dobře vyhovuje jeho základním principům: učení zaměřené na žáka, žáci definují cíle učení, východiskem jsou žákovy silné stránky a součástí vzdělávání je propojení s komunitou. Učitelé a žáci společně připravují kurikulum, orientují se podle zájmu žáků. Učitelé na základní škole Wakefield nejprve zavedli prvky demokratického vzdělávání v rámci zkoumání (inquiry), potom postupně i do matematiky a angličtiny.

Při rozvíjení nového přístupu se učitelé soustředili na následující zásady a postupy:
1. odolat pokušení odpovídat na otázky,
2. ukazovat, jak postupovat při zkoumání a řešení problému,
3. vést diskuse bez předem stanovené osnovy,
4. sdílet odpovědnost i rozhodovací pravomoci,
5. skutečně naslouchat žákům a brát v úvahu jejich připomínky.

Ve škole Wakefield byli do procesu vytváření kurikula zapojeni i rodiče žáků. Ředitel Verstappen říká, že rodiče získali důvěru k novým postupům až tehdy, když jim učitelé ukázali, že i oni sami se stále učí a že mohou pracovat spolu.

Zdroj.

Projekt Univerzita lektorů na ICV MENDELU na podporu učitelů MŠ a ZŠ

pondělí 6. července 2015 · 0 komentářů

Hlavním cílem projektu byla podpora dalšího vzdělávání pedagogů MŠ a ZŠ, rozvoj jejich odborných, pedagogických a sociálních kompetencí a zlepšení jejich uplatnění na trhu práce.

Sebereflexe, mentoring, evropské dotační programy, aktuální změny ve školském zákoně, muzikoterapie, práce s dětmi se specifickými poruchami učení – to je jen malá ochutnávka z témat, kterým se věnovala konference projektu Univerzita lektorů. Tu ve dnech 9.–10. června 2015 uspořádal Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně jako závěrečnou tečku za projektem.

„Dalšímu vzdělávání učitelů ZŠ, ale zejména učitelů MŠ, se dosud nevěnovala taková pozornost, jakou by si zasloužilo. Proto jsme projekt Univerzita lektorů věnovali právě jim a setkali se s velmi kladným ohlasem. Pokud to bude možné, rádi bychom podobný projekt uskutečnili i v budoucnu.“ říká doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc., ředitelka Institutu celoživotního vzdělávání, který, vedle dalších aktivit, realizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. „Zaměřením na rozvoj vzdělávání učitelů MŠ a ZŠ reagujeme také na současnou situaci ve školství a přetlak dětí na těchto stupních vzdělávání. Rádi bychom přispěli k tomu, aby kvalitní učitelé vychovali z žáků kvalitní studenty vysokých škol,“ dodává doc. Linhartová.

Konferenci otevřela série čtyř přednášek s řadou praktických doporučení, a to na následující témata:
– Možnosti financování aktivit škol z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání. Během této přednášky se účastníci konference dozvěděli např. o tzv. „šablonách“, které od roku 2016 umožní MŠ, ZŠ a SŠ získat finance pro vybrané aktivity administrativně méně náročnou cestou.
– Aktuální změny v legislativě, které ovlivňují praktický chod škol. Hovořilo se o novelizacích školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a vyhlášce o předškolním vzdělávání.
– Profesní kompetence učitelů a jejich profesní rozvoj. Zvlášť byla zdůrazněna potřeba sebereflexe, která stimuluje profesní růst učitele a zabraňuje stereotypům jeho práce.
– Mentoring jako forma učení dospělých, která zvyšuje kvalitu pedagogického procesu, posiluje profesní sebevědomí pedagoga, zlepšuje sebereflexi, je prevencí proti syndromu vyhoření.

Na úvodní přednášky navázaly workshopy, které probíhaly v malých skupinách a rozvíjely znalosti a dovednosti pedagogů po praktické stránce. Workshopy se věnovaly muzikoterapii, práci s dětmi se specifickými poruchami učení, komunikačním dovednostem či tvořivosti v práci učitelů.

Závěrečnou konferenci i projekt samotný jsme orientovali především prakticky a naším cílem bylo vzdělávat v praxi pro praxi. Tedy realizovat vzdělávání takovým způsobem, aby mohli účastníci použít co nejvíce získaných poznatků ve svých školách a mohli vzájemně sdílet své zkušenosti. Aneb jak pravil J. A. Komenský: „Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“


O projektu Univerzita lektorů na ICV MENDELU

Projekt Univerzita lektorů byl zaměřen na podporu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ. Trval téměř jeden rok a umožnil rozvoj odborných, pedagogických, osobnostních a sociálních kompetencí u učitelů, a to z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.

Hlavním cílem projektu bylo posílit konkurenceschopnost pedagogů a zlepšit jejich uplatnění na trhu práce. V rámci projektu se uskutečnilo celkem 14 odborných kurzů, 2 speciální semináře a 50 odborných stáží. Projekt proběhl za finanční podpory ESF.

Zajímavé čtení na dovolenou

sobota 4. července 2015 · 0 komentářů

Před odjezdem na dovolenou jsme pro vás připravili seznam zajímavých titulů z našeho e-shopu, které by stálo za to si přibalit do zavazadla.


Jedete na dovolenou na Slovensko?

Doporučujeme vám tyto knihy:

Slovensko (Michal Stehlík)
Publikace s bohatým obrazovým doprovodem, ilustruje slovenskou realitu let 1918–1938 v kontextu dramatické mezinárodní situace.

Češi a Slováci ve 20. století (Jan Rychlík)
Spolupráce a konflikty 1914–1992. Historie československého státu z pera významného současného historika.


Jedete na dovolenou do východní Evropy či Polska?

Doporučujeme vám ke čtení tyto knihy:

Železná opona (Anne Applebaumová)
Konec války a "rok nula" ve střední Evropě líčí držitelka Pulitzerovy ceny za knihu Gulag. Popisuje vznik komunistických režimů a do detailu líčí každodenní život.

Mezi Východem a Západem (Anne Applebaumová)
Kniha, která pomůže pochopit problémy prostoru současného Běloruska a Ukrajiny.

Dobrovolným vězněm v Osvětimi (Adam Cyra)
Na pozadí druhé světové války kniha popisuje boj, konspiraci a zejména jeho hrdinské životní rozhodnutí Witolda Pileckého – jít dobrovolně do Osvětimi!


Průvodce historií v České republice

Doporučujeme vám ke čtení tyto knihy:

Místa Paměti národa (Post Bellum)
Unikátní průvodce po místech spjatých s důležitými událostmi našich dějin.

Krvavé finále (Jiří Padevět)
Průvodce o násilnostech nacistů, páchaných na civilním obyvatelstvu mezi březnem a květnem 1945.


Chystáte se na hudební festival?

Doporučujeme vám ke čtení tuto knihu:

Příliš pozdě zemřít mladý (Ivo Pospíšil)
O českém předrevolučním undergroundu, nástupu nové vlny i překotných kulturních a celospolečenských změnách kolem roku 1989.


Chystáte se do pohraničí?

Doporučujeme vám ke čtení tyto knihy:

Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938–1939 (Jan Benda)
První ucelené a souhrnné zpracování daného tématu.

Kámen (Václava Jandečková)
Příspěvek k odhalení a zdokumentování jednoho z nejpromyšlenějších komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce KÁMEN.


Nabídku dalších více než 90 zajímavých titulů a novinek k tématům 20. století najdete na e-shopu Edice Moderní dějiny.

Zakoupením knih na našem e-shopu podporujete 30 % jejich ceny provoz portálu Moderní dějiny.cz a aktivity Občanského sdružení PANT. Děkujeme!

Pozvánky

Archiv

Česká škola