Novinky Pedagogické knihovny J. A. Komenského za červen 2018

sobota 28. července 2018 · 0 komentářů

Z červnové nabídky novinek Pedagogické knihovny J. A. Komenského v Praze. Tematická recenze je věnována problému šikanování na základních školách.


Novinky za červen 2018


Knižní novinky:
pedagogika
psychologie
ostatní

Ukázky

Otevřená rodina: cesta, během níž vyrostou děti i rodiče / Shefali Tsabaryová ; překlad: Viktor Jurek – 1. vydání
Brno: BizBooks, 2018 – 302 stran
ISBN 978-80-265-0734-5
Vědomé rodičovství – revoluce ve výchově. Hledejte, co vás jako rodiče svazuje, a osvoboďte celou rodinu. Budujte a pěstujte blízký vztah s dětmi. Otevřete se a rozkveťte.

Odpojte své dítě od sítě: 101 způsobů, jak se odtrhnout od přístrojů a užívat si skutečného života / Liat Hughes Joshiová ; z anglického originálu How to unplug your child ... přeložila Jitka Ondryášová – Vydání první
Praha: Euromedia Group, 2018 – 127 stran
ISBN 978-80-7549-632-4
Nabídka různých aktivit, jak v dnešní přetechnizované době trávit volný čas jinak než před obrazovkou, ať už jsou to mobilní telefony, tablety, notebooky či televize.

Lesk a bída vzdělávání / Vladimíra Dvořáková, Jiří Smrčka – Vydání první
Praha: Knižní klub, 2018 – 207 stran
ISBN 978-80-242-6106-5
Publikace se věnuje odvrácené tváři současného vysokého školství.

Úvod do psychologie / Zdeněk Helus – 2., přepracované a doplněné vydání
Praha: Grada, 2018 – 310 stran
ISBN 978-80-247-4675-3
Vývoj vědecké psychologie. Základní duševní jevy. Současná psychologie: věda o psychice, o vědomém a nevědomém prožívání a o chování. Pohled na vlastnosti osobnosti. Uvedení do sociální a vývojové psychologie.

Příliš inteligentní na to být šťastný? Výjimečná inteligence – dar či prokletí? / Jeanne Siaud-Facchin ; překlad Radka Labric – 1. vydání
Praha: Ekopress, 2017 – 227 stran
ISBN 978-80-87865-34-7
Zamyšlení a snaha o pochopení fungování nadaných lidí, jejich zvláštností, jejich síly i jejich zranitelnosti, jejich dětství i dospívání.


Sukova studijní knihovna (literatura pro děti a mládež):
první čtení
první stupeň ZŠ
druhý stupeň ZŠ
naučná literatura
přečtěte si s dětmi


Články:
z českých časopisů
ze zahraničních časopisů

Ukázky

Mediální výchova není v českém školství vnímána jako důležité téma / Karel Strachota
In: Speciál pro střední školy: příloha časopisu Řízení školy – Roč. 2018, č. 3 (2018), s. 18–19.
Během prosince 2017 a ledna 2018 proběhl ve spolupráci s agenturou Median již druhý průzkum zjišťující stav mediální výchovy na středních školách. Z výsledku šetření je patrný rozdíl mezi vztahem vyučujících k mediální výchově a nastavením vzdělávacího systému. Vyučující považují za problematické celkové nastavení výuky. Nedostatečná podpora, nedostatek kvalitních materiálů. Výuka formou průřezového tématu je nedostatečná a na mediální výchovu není dostatek času. Autor článku, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni (JSNS), seznamuje čtenáře s portfoliem programu. Vyučujícím nabízejí 26 audiovizuálních lekcí věnujících se médiím.

Kritickým myšlením ke skromnějšímu životu / Petra Turečková
In: Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy – ISSN 0323-0449 – Roč. 142, č. 3 (březen 2018) (2017/2018), s. 36–41.
Téma udržitelného způsobu života, dobrovolné skromnosti a závislosti na přírodě se dotýká našeho celého života. V článku je prezentována vyučovací hodina žáků 5. třídy základní školy na toto téma. Cílem hodiny bylo, aby si žáci sami stanovili předsevzetí úsporných opatření, která jsou schopni ve svém věku dodržovat. Učitelka zvolila metodu I.N.S.E.R.T. (Interaktivní poznámkový systém pro efektivní učení a myšlení), pantomimu, dramatizaci, práci s videem a metodu Diamant (vrchol diamantu je to, co je pro žáky nejdůležitější). Poslední fází výuky byla reflexe, volné psaní, stanovení cílů a sebehodnocení.


Tematická rešerše: Problém šikanování na základní škole 

Ukázka

Agresivní chování ve školách z pohledu učitelů a žáků 2. stupně základních škol v ČR / Ladislav Csémy, Tamara Hrachovinová, Olga Starostová, Petr Čáp
In: Moderní vyučování: časopis pro nové programy v českém základním školství – ISSN 1211-6858 – Roč. 22, č. 1–2 (leden–únor 2016), s. 14–20.
Předložená studie si klade za cíl shrnout hlavní výsledky projektu, zaměřeného na výskyt vybraných forem agresivního chování ve škole, a v souvislosti s tím analyzovat názory učitelů na agresivní chování v kontextu běžných profesních povinností a názory na způsoby, jimiž by bylo možné agresivní chování žáků ve škole snížit.
Článek je rozdělen na 3 části: 1) Agresivní chování žáků 2. stupně ZŠ z pohledu učitelů, 2) Agresivní chování ve školách z pohledu žáků 2. stupně ZŠ, 3) Kvalitativní část výzkumu – hlavní výstupy.

Preventivní program není ztráta času: školy by se ho měly naučit správně využívat / Jana Švecová ; [autor interview] Jaroslava Štefflová
In: Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy – ISSN 0139-5718 – Roč. 119, č. 14 (2016), s. 8–9.
Rozhovor s psycholožkou zabývající se v současnosti individuální pomocí dětem, bývalou lektorkou preventivních programů na základních a středních školách. Její zkušenosti se zaváděním preventivních programů zabraňujících rozvoji šikany a dalších negativních jevů ve školních kolektivech a s postoji žáků a rodičů k těmto programům. Jak rychle dokáže zavedení preventivního programu zlepšit klima v třídním kolektivu, jak reagovat na růst počtu dětí s poruchami chování v třídních kolektivech v souvislosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání (asistenti pro celou třídu, včasná podpora pro učitele).