Jak souvisí délka školní docházky s výsledky vzdělávání? EDUin přináší graf s přehledem evropských zemí

pátek 24. listopadu 2023 · 0 komentářů

V Česku se v posledních měsících řeší téma délky školní docházky. Ministr školství Mikuláš Bek mluví o tom, že by měla být delší, například by měla zahrnovat i první dva roky na střední škole. Zároveň se objevují i opačné názory, podle kterých by měla být povinná školní docházka zkrácena o jeden rok.