5. 6. 2015 Jan Hus 1415–2015

středa 20. května 2015 · 0 komentářů

Zpřístupnění tématu Jana Husa a jeho doby hravou formou

Workshop pro pedagogické pracovníky: zejména učitele společenskovědních předmětů, literatury, výtvarných oborů, pedagogy volného času, vedoucí společenskovědních zájmových útvarů.

Datum konání: 5. června 2015

Místo konání: Husitské muzeum v Táboře, přednáškový sál, nám. Mikuláše z Husi 44 a výstavní prostory Husitského muzea

Čas zahájení: 10.00 hodin

Workshop je zdarma. Občerstvení zajištěno. Účastníci jsou i čestnými hosty uzavřené části slavnostního zahájení výstavy Jan Hus 1415–2015. Pořadatel nehradí náklady na dopravu ani ubytování.

Bližší informace: Mgr. Josef Makoč, e-mail: makoc@husitskemuzeum.cz, tel.: 734 570 334

Více podrobností k programu a přihlášku najdete ZDE.

1.–4., 15.–18. a 22.–24. 6. 2015 Kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

· 0 komentářů

Nová škola, o. p. s., ve spolupráci se Svatojánskou kolejí – vyšší odbornou školou pedagogickou otevírají pro všechny zájemce s ukončeným základním vzděláním kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT 952/2015-1-166.

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci.

Termíny kurzu: 1.–4., 15.–18. a 22.–24. červen 2015

Místo konání kurzu: Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun

Zájemcům doporučujeme přihlásit se co nejdříve, kapacita kurzu je totiž omezená!

Více informací najdete ZDE.

9.–10. 6. 2015 Konference projektu Univerzita lektorů na ICV MENDELU

· 0 komentářů

Jste učitelem či ředitelem ZŠ nebo MŠ a zajímají vás novinky a aktuální dění ve vašem oboru? Chcete vědět víc než ostatní? Pak právě vás bychom rádi pozvali na konferenci projektu Univerzita lektorů na ICV MENDELU, která se uskuteční 9.–10. června 2015 na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 5.

Konference se bude ve své teoretické části věnovat tématům z oblasti legislativy škol, dotačním programům pro školy, možnostem polytechnického vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ, rozvoji profesních kompetencí učitelů, práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami a dalším.

Prakticky orientované workshopy se budou věnovat např. muzikoterapii, alternativní pedagogice nebo komunikačním dovednostem učitelů. Během workshopů budete mít možnost diskutovat a vyměňovat si zkušenosti nejen s ostatními účastníky konference, ale i s řadou pozvaných odborníků.

Účast na konferenci je po oba dny zdarma. Občerstvení bude zajištěno po celý den konání konference.

Přihlášení na konferenci, úplný program a více informací najdete ZDE.

Kontakt: univerzitalektoru.icv@mendelu.cz